Český lékopis 1997

8.2   Tabulka kritických hodnot t- rozdělení

sv

p = 0,05

p = 0,01

 

sv

p = 0,05

p = 0,01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

16

18

20

12,706

4,303

3,182

2,776

2,571

2,447

2,365

2,306

2,262

2,228

2,179

2,145

2,120

2,101

2,086

63,656

9,925

5,841

4,604

4,032

3,707

3,499

3,355

3,250

3,169

3,055

2,977

2,921

2,878

2,845

 

22

24

26

28

30

35

40

45

50

60

70

80

90

100

2,074

2,064

2,056

2,048

2,042

2,030

2,021

2,014

2,009

2,000

1,994

1,990

1,987

1,984

1,960

2,819

2,797

2,779

2,763

2,750

2,724

2,704

2,690

2,678

2,660

2,648

2,639

2,632

2,626

2,576

Pokud je pozorovaná hodnota větší než tabelovaná, je test považován za statisticky významný (horní řádek, p = 0,05) nebo vysoce statisticky významný (dolní řádek, p = 0,01).

Počítačový postup: p-hodnota pro t-rozdělení s sv stupni volnosti se vypočte pomocí postupu v části 8.1, kde F = t2, sv1 = 1 a sv2 = sv.

Kritickou hodnotu t-rozdělení (p = 0,05) pro daný počet stupňů volnosti sv vypočteme pomocí následujícího po­stupu s přesností na 6 platných míst.

t = 1,95994+

     2,37228 /sv+

     2,82202 /sv ^ 2+

     2,56449 /sv ^ 3+

     1,51956 /sv ^ 4+

     1,02579 /sv ^ 5+

     0,44210 /sv ^ 7