Český lékopis 1997

8.3   Tabulka kritických hodnot χ2 -rozdělení

sv

p = 0,05

p = 0,01

 

sv

p = 0,05

p = 0,01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3,841

5,991

7,815

9,488

11,070

12,592

14,067

15,507

16,919

18,307

6,635

9,210

11,345

13,277

15,086

16,812

18,475

20,090

21,666

23,209

 

11

12

13

14

15

16

20

25

30

40

19,675

21,026

22,362

23,685

24,996

26,296

31,410

37,652

43,773

55,758

24,725

26,217

27,688

29,141

30,578

32,000

37,566

44,314

50,892

63,691

Pokud je pozorovaná hodnota větší než tabelovaná, je test považován za statisticky významný (horní řádek, p = 0,05) nebo vysoce statisticky významný (dolní řádek, p = 0,01).

Počítačový postup: Nechť x2 je vypočtená hodnota X2 a sv stupně volnosti, pak p-hodnotu vypočte postup:

Je-li sv sudé Je-li sv liché

s=1 : t=exp ( -x2/ 2 )

for i=2 to sv step 2

    s=s+t

    t=t*x2/ i

next i

p=1 -s

x=sqr (x2) : s=0

t=x*exp ( -x2 /2 ) / sqr ( pi/ 2 )

for i=3 to sv step 2

    s=s+t : t=t*x2/ i

next i

p=1 -s -2*phi (x)

kde phi je hodnota kumulativní disribuční funkce normálního rozdělení Φ (viz část 8.4).