Český lékopis 1997

8.4   Tabulka kritických hodnot Φ- rozdělení

X

Φ

 

X

Φ

 

X

Φ

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

0,500

0,520

0,540

0,560

0,579

0,599

0,618

0,637

0,655

0,674

0,691

0,709

0,726

0,742

0,758

0,773

0,788

0,802

0,816

0,829

 

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

1,65

1,70

1,75

1,80

1,85

1,90

1,95

0,841

0,853

0,864

0,875

0,885

0,894

0,903

0,911

0,919

0,926

0,933

0,939

0,945

0,951

0,955

0,960

0,964

0,968

0,971

0,974

 

2,00

2,05

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

2,35

2,40

2,45

2,50

2,55

2,60

2,65

2,70

2,75

2,80

2,85

2,90

2,95

0,977

0,980

0,982

0,984

0,986

0,988

0,989

0,991

0,992

0,993

0,994

0,995

0,995

0,996

0,997

0,997

0,997

0,998

0,998

0,998

Pro záporná x je: Φ(x) =1- Φ(-x)

Počítačový postup: Následující postup vypočte pro 0 x 8,15 odpovídající hodnotu funkce Φ. Je-li větší než 8,15, pak se položí Φ = 1. Pokud je x záporné, je možno použít výše zmíněný vzorec. Tento postup předpokládá, že počítač pracuje asi s patnácti platnými místy. Pokud je použit jiný počet platných čísel, je nutno provést jisté prosté úpravy postupu.

s=0 : t=x : i=1

repeat

s=s+t : i=i+2 : t=t*x*x/ i

until t<1E - 16

phi= 0.5 +s*exp ( -x*x/ 2) / sqr( 2*pi)