Český lékopis 1997

8.5   Náhodné permutace

Pro plán náhodných bloků se potřebují náhodné permutace. Následující algoritmus ukazuje, jak použít zabudovaný generátor náhodných čísel k vytvoření náhodných permutací N ošetření.

  1. Do řádku se zapíše všech N ošetření.
  2. Získá se celé náhodné číslo r z intervalu 1 ≤ r≤ N,
  3. V řádku se vymění r-té ošetření s N-tým.
  4. Položí se N = N - 1 a zopakují se kroky 2 až 4, dokud nebude N = 1

Příklad algoritmu pro 6 ošetření

1

N = 6

S1

S2

S3

T1

T2

T3

2

r = 2

 

 

 

 

3

S1

T3

S3

T1

T2

S2

4

N = 5

2

r = 4

 

 

 

3

S1

T3

S3

T2

T1

S2

4

N = 4

2

r = 4

 

 

 

3

S1

T3

S3

T2

T1

S2

4

N = 3

2

r = 1

 

3

S3

T3

S1

T2

T1

S2

4

N = 2

2

r = 1

3

T3

S3

S1

T2

T1

S2

4

N = 1