Český lékopis

Tabulka V: Doporučené terapeutické dávky pro děti

N

Název Způsob podání Dávkování (g)* Poznámka
  Jednotlivá terapeutická dávka podle věku
g kg den rok let let
ACETAZOLAMIDUM p.o. 0, 008 - 0, 03        
ACETYLCYSTEINUM p.o.   0, 2/den 0, 4/den 0, 6/den  
ACICLOVIRUM i.v. 0, 015 - 0, 03 (0, 75 - 1, 5/m2)       ve 3 dílčích dávkách po 8 h
i.v. 0, 03       u novorozenců, ve 3 dílčích dávkách po 8 h
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM p.o. 0, 1 0, 08 - 0, 15 0, 15 - 0, 25 0, 25 - 0, 5 antirevmatikum
p.o. 0, 065       antipyretikmn
ACIDUM ALGINICUM   0, 025        
ACIDUM ETACRYNICUM p.o. 0, 025       starší 21et, podle potřeby lze zvyšovat o 0, 025/den (max. na 0, 1 g)
ACIDUM NALIDIXICUM p.o. 0, 05 - 0, 055       ve 4 dílčích dávkách
p.o. 0, 03 - 0, 033       dlouhodobé podávání
ALFENTANILI HYDROCHLORIDUM inf 50 - 100 mg/kg (bolus) nebo 0, 5 - 1 mg/kg/min       podle stavu nemocného
i.v. 30 - 50 mg/kg, ev. dalších 15 mg/kg       při řízeném dýchání
ALLOPURINOLUM p.o. 0, 01     0, 3  
ALOXIPRINUM p.o.   0, 1 0, 2 0, 4  
AMFETAMINI SULFAS p.o.     0, 002 - 0, 004 0, 004 - 0, 01  
s.c., i.m.     0, 001 - 0, 002 0, 002 - 0, 005  
AMINOPHYLLINUM p.o., i.v. 0, 012   0, 005 - 0, 1 0, 1 - 0, 25  
p.rect. 0, 015   0, 1 - 0, 2 0, 2 - 0, 3  
AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM p.o.       0, 0125 - 0, 025 na noc (léčba enuresis) - max. 3 měsíce (do 10 let věku)
p.o.       0, 025 - 0, 05 na noc (léčba enuresis) - max. 3 měsíce (od 11 let věku)
AMOXICILLINUM NATRICUM p.o. 0, 02 - 0, 04       při tělesné hmotnosti do 20 kg
p.o. 0, 375 - 0, 75       do lO let věku - ve 3 dílčích dávkách po 8 h
AMOXICILLINUM TRIIHYDRICUM i.m. 0, 05 - 0, 1       do 10 let věku
AMPICILLINUM NATRICUM p.o. 0, 05 - 0, 1 0, 25 - 0, 75 0, 75 - 1, 5 1, 5 - 3, 0  
i.m., i.v. 0, 05 - 0, 4 0, 25 - 1, 0 1, 0 - 2, 0 2, 0 - 4, 0  
APOMORPHINI HYDROCHLORIDUM s.c. 70 mg/kg/dávku   0, 5-lmg I 1-2mg nejvyšší jednotlivá dávka 5 mg
ARGENTI NITRAS intraocul.   2 gtt. 0, 5 - 1, 0% roztoku do každého očního vaku u novorozenců
ARGININI HYDROCHLORYDUM inf. 0, 5       v diagnostice
p.o. 0, 5-2       hyperamonemie
i.v. 0, 2 - 0, 8/kg během 4 h       hyperamonemie - úvodní dávka
cont.inf. 0, 2 - 0, 8       hyperamonemie - udržovací dávka
ASTEMIZOLUM p.o.       0, 005/den  
ATROPINISULFAS p.o., s.c. 0, 008 mg 0, 06 - 0, 2 mg 0, 2 - 0, 3 mg 0, 3 - 0, 5 mg  
AZATHIOPRINUM p.o. 0, 002 - 0, 003   0, 02 - 0, 04 0, 04 - 0, 15  
BACAMPICILLINI HYDROCHLORIDUM p.o.       0, 2 starší 5 let, 3x denně
BACITRACINUM p.o. 2 tis. m.j. 6 - 20 tis. m.j. 20 - 40 tis. m j. 40 - 50 tis. mj.  
i.m. 1 tis. m.j. 3-10 tis.mj. 10 - 20 tis. m.j. 20-50tis.mj  
BACLOFENUM p.o. 0, 75 - 2 mg       do 10 let
p.o. 2, 5 mg       nad 10 let
p.o. 0, 01 - 0, 02/den       udržovací dávka, 1 - 2 roky
p.o. 0, 02 - 0, 03/den       udržovací dávka, 2 - 6 let
p.o. 0, 03 - 0, 06/den       udržovací dávka, 6 - 10 let
BENDROFLUMETHIAZIDUM p.o. 400 mg       úvodní dávka
p.o. 50 - 100 mg       udržovací dávka
BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM i.m. 600 tis. a 1, 2 mil. m.j. jednou za 14 dnů       dávkování individuální podle stavu nemocného
BENZETHONII CHLORIDUM ext. 0, 02 - 0, 5%        
BENZYLPENICILLINUM KALICUM i.v., i.m. 50 - 100 tis. m j. 80 - 100 tis. m j. 100 - 200 fis. m j. 200 - 600 tis. m j 3 - 6x denně
BETACAROTENUM p.o. 0, 03 - 0, 15        
BETAMETHASONUM p.o. 0, 12 - 0, 25 mg 0, 25 - 0, 6 mg 0, 6 - 1, 2 mg 1, 2 - 3 mg  
BISACODYLUM p.o., p.rect.     0, 005 0, 005 - 0, 01  
BROMPHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS p.o. 0, 4 - 1 mg       do 31et, ve 4 dílčích dávkách
p.o.     0, 001 - 0, 002   3 - 61et, 3 - 4x denně
p.o.       0, 002 - 0, 004 6 - 121et, 3 - 4x denně
p.o.       0, 012 ve formě s řízeným uvolňováním, 2x denně
BROMHEXINI HYDROCHLORTDUM p.o.     4 - 8 mg 8 - 16 mg 3x denně
BUDESONIDUM aerosol 100 - 400 mg (max. 800 mg)       ve 2 dílčích dávkách
inhal. 0, 5 - 1 mg       úvodní dávka, ve 2 dílčích dávkách
  0, 25 - 0, 5 mg       udržovací dávka, ve 2 dílčích dávkách
BUSULFANUM p.o. 60 mg        
CALCII CHLORIDUM DIHYDRICUM   0, 3 0, 25 0, 5 1 dávkování podle diagnózy a stavu nemocného
i.v. 0, 3   0, 5 - 1, 0 0, 5 - 1, 0  
CALCII GLUCONAS p.o.   0, 25 0, 5 - 0, 75 0, 75 - 1, 0  
i.v. 0, 5 0, 1 - 0, 2 0, 2 - 0, 5 0, 5 - 2, 0  
CARBAMAZEPINUM p.o.   0, 025 - 0, 05 0, 05 - 0, 125 0, 125 - 0, 25  
CARBENICILLINUM NATRICUM i.m. 0, 05 - 0, 10       v dílčích dávkách, vyjádřeno jako carbenicilinum
i.v. 0, 25 - 0, 40       v dílčích dávkách, vyjádřeno jako carbenicilinum
CARBO ACTIVATUS p.o.   1, 0 - 2, 0 1, 0 - 2, 0 1, 0 - 2, 0  
CARBOCISTEINUM       0, 0625 - 0, 125   od 21et, 4x denně
        0, 25 I3x denně
CEFACLORUM p.o. 0, 02 - 0, 04       do 1 měsíce věku, v dílčích dávkách, max. 1 g/den
p.o.   0, 0625 0, 125 0, 25 3x denně
CEFADROXILUM p.o.   0, 025/kg/den     v dílčích dávkách
p.o.     0, 25 0, 5 2x denně
CEFALEXINUM MONOHYDRICUM p.o. 0, 025 - 0, 10       ve 4 dílčích dávkách
CEFALOTINUM NATRICUM i.m. 0, 03 - 0, 04       úprava dávek nutná při renální insuficienci
i.v. 0, 08 - 0, 16      
CEFAZOLINUM NATRICUM p.o. 0, 025 - 0, 05       a od 1 měsíce věku, u dílčích dávkách
i.m., i.u. 0, 025 - 0, 10       ve 2 - 4 dílčích dávkách
CEFOTAXIMUM NATRICUM i.m., i.u. 0, 05 - 0, 15       ve 2 - 4 dílčích dávkách
CEFOXITINUM NATRICUM i.m., i.u. 0, 08 - 0, 16       ve 2 - 3 dílčích dávkách
CEFRADINUM p.o. 0, 025 - 0, 05        
i.m., i.u. 0, 05 - 0, 1 a i 0, 3        
CEFTRIAXONUM NATRICUM i.m., i.u. 0, 05 - 0, 075 (max. 2 g/den)       ve dvou dílčích dávkách
i.v. 0, 1 (max. 4 g/den)       meningitida, ve 2 dílčích dávkách
CEFUROXIMUM NATRICUM i.m. 0, 03 - 0, 1       ve 3 - 4 dílčích dávkách
CHLORALI HYDRAS p.rect. 0, 025 - 0, 05 0, 1 - 0, 15 0, 18 - 0, 3 0, 4 - 0, 8  
CHLORAMBUCILUM p.o. 0, 1 - 0, 2 mg 1 - 2 mg/den 2 - 4 mg/den 4 - 7, 5 mg/den  
CHLORAMPHENICOLI NATRII SUCCINAS s.c. 0, 025 0, 02 - 0, 08 0, 1 - 0, 18 0, 16 - 0, 4  
i.v. 0, 05       výjimečně
CHLORAMPHENICOLI PALMITAS p.o. 0, 025 - 0, 05 0, 03 - 0, 22 0, 26 - 0, 44 0, 44 - 0, 87  
CHLORAMPHENICOLUM p.o. 0, 025 - 0, 05 0, 02 - 0, 125 0, 125 - 0, 25 0, 25 - 0, 5  
CHLORDIAZEPOXIDUM p.o. 0, 5 mg   10, 005 - 0, 015/den 10, 015 - 0, 03/den  
CHLOROQUINI DIPHOSPHAS p.o. 0, 025 během 3 dnů       malárie - akutní záchvat
p.o. 0, 005/týden       malárie - profylaxe
p.o. 0, 01 (max. 0, 3/den )       amébová hepatirida
p.o. 0, 003       systémový lupus erythematodes
CHLOROTHIAZIDUM p.o. 0, 035       do 6 měsíců věku, ve 2 dílčích dávkách
  0, 025       ostatní, ve 2 dílčích dávkách
CHLORPHENAMINI HYDROGENOMALEAS p.o.     0, 002/den   1 - 2 roky, ve 2 dílčích dávkách
p.o.     0, 004 - 0, 006/den   2 - 5 let (max. 0, 006/den), ve 4 - 6 dílčích dávkách
p.o.       0, 008 - 0, 012/den max. 0, 012/den, ve 4 - 6 dílčích dávkách
p.o.       0, 008/den 6 - 121et, ve formě s řízeným uvolňováním
        0, 012/den nad 121et, ve formě s řízeným uvolňováním
CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM p.o. 0, 002 - 0, 003        
i.m. 0, 0015 - 0, 002       1 - 5 let max. 0, 04/den, více ne 5 let max. 0, 075/den
CHLORPROTHIXENI HYDROCHLORIDUM p.o.       0, 01 - 0, 025 nad 6 let věku, 3 - 4x denně
CHLORTALIDONUM p.o. 0, 005 ka dý 2. den       do 10 kg tělesné hmotnosri
p.o. 0, 05 ka dý 2. den       10 kg a do 5 let věku
p.o. 0, 05 - 0, 1 ka dý 2. den       nad 5 let
CIMETIDINUM p.o. 0, 015 - 0, 02       novorozenci nazogastrálně
i.v., i.m. 0, 03       ostatní, ve 3 - 4 dílčích dávkách
CINNARIZINUM p.o.       0, 015 od S let, před cestou
        0, 0075 po 8 h na cestě
CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM p.o. 0, 0075 - 0, 015       jen v nezbytných případech
i.v. 0, 005 - 0, 01      
CLINDAMYCINI DIHYDROGENPHOSPHAS i.m., i.v., inf. 0, 015 - 0, 02       novorozenci, vyjádřeno jako clindamycinum
i.m., i.v., inf. 0, 015 - 0, 04       starší ne 1 měsíc, v dílčích dávkách
CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM p.o. 0, 003 - 0, 006       po 6 h
    0, 0375     mladší ne 1 rok nebo s tělesnou hmotností do 10 kg, po 8 h
CLONAZEPAMUM p.o. max. 200 mg   250 mg 500 mg úvodní dávka
    0, 5 - 1 mg 1 - 3 mg 3 - 6 mg udržovací dávka, do 121et
        4 - 8 mg udržovací dávka, starší 121et
i.v., inf. 500 mg       status epilepticus, všechny věkové skupiny do 121et
CLOROXINUM p.o. 0, 02 - 0, 05 0, 25     3x denně, děti 1 - 2 roky 4x denně
p.o.     0, 5   2 - 61et, 3x denně
p.o.       0, 50 - 1, 0 nad 61et, 3 x denně
CLOXACILLINUM NATRICUM i.v.       2 - 3/den od 10 let, ve 4 - 6 dílčích dávkách
i.m.       1 - 1, 5/den od lO let - ve 4 - 6 dílčích dávkách
p.o.     0, 375/den   do 21et, ve 4 dílčích dávkách
p.o.     0, 75/den   od 2 do lO let, ve 4 dílčích dávkách
p.o.       1, 5/den od 10 let, ve 4 dílčích dávkách
CODEINI DIHYDROGENOPHOSPHAS SESKVIHYDRICUS p.o. 0, 0015 0, 003 - 0, 005 0, 0055 - 0, 0075 0, 0075 - 0, 03  
COLISTINI SULFAS p.o. 0, 75 - 1, 5 mil. m j/den       do tělesné hmotnosti 15 kg, ve 3 dílčích dávkách
  2, 25 - 4, 5 mil. m:1./den       tělesná hmotnost 15 - 30 kg , ve 3 dílčích dávkách
CORTICOTROPINUM i.m. 1, 6 m j.        
CUPRI SULFAS p.o. 20 mg        
CYANOCOBALAMINUM i.m.     0, 1 - 0, 3 mg    
CYCLIZINI HYDROCHLORIDUM         0, 025 3x denně
CYCLOPHOSPHAMIDUM i.v., p.o. 0, 02 - 0, 008       úvodní dávka
p.o. 0, 02 - 0, 05 2x/týden       udržovací dávka
p.o. 0, 0025 - 0, 003       léčba nefrotického syndromu
CYPROHEPTADINI HYDROCHLORIDUM p.o.     0, 002   od 21et, 2 - 3x denně, max. 0, 012/den
p.o.       0, 004 2 - 3 denně, max. 0, 016/den
CYTARABINUM i.v. 0, 1 - 0, 2 mg/m2 (nebo 0, 002 - 0, 006 mg/kg) během 24h po dobu 5 - 27 dní       úvodní dávka, další za 7 - 14 dní
i.v., i.m., s.c. 0, 001 - 0, 0015 mg/kg       udržovací dávka, 2x týdně
DACARBAZINUM i.v. 2 - 4, 5 mg        
DAUNORUBICINI HYDROCHLORIDUM i.v. 0, 01 mg/kg (max.)       do 21et
i.v. 0, 300/m2 (max.)       celková kumulativní dávka
DEFEROXAMINI MESILAS i.m. 1 g po 3 - 12 h       max. 6 g/den
i.v. inf. 0, 015/kg/h       max. 0, 08 kg/den; lnfuzní rychlost se snižuje po 4 - 6 h.
DEMECLOCYCLINI HYDROCHLORIDUM p.o. 0, 006 - 0, 012       v dílčích dávkách
DESMOPRESSINUM intranas. 5 - 30 mg/den       od 3 měsíců
DESOXYCORTONI ACETAS i.m.   0, 001 - 0, 003/den 0, 002 - 0, 005/den 0, 005 - 0, 01/den  
DEXAMETHASONUM p.o., s.c. 0, 005/den 0, 15 mg 0, 25 mg 0, 5 mg  
DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM p.o.     0, 005-0, 015 po 4 - 8 h, max. 0, 06/den  
    0, 0025 - 0, 005 po 4 - 6 h nebo od 21et
    0, 0075 mg po 6 - 8 h, max 0, 03/den  
DIAZEPAMUM p.o. 0, 12 - 0, 8 mg 0, 001 - 0, 003/den 0, 003 - 0, 005/den 0, 005 - 0, 02/den  
i.v. 0, 04-0, 2 mg/kg/dávku        
DIAZOXIDUM p.o. 0, 003 - 0, 005       úvodní dávka (ve 2 - 3 dílčích dávkách)
p.o. 0, 008 - 0, 015       udržovací dávka (ve 2 - 3 dílčích dávkách)
DICLOFENACUM NATRICUM p.o., p.rect. 0, 001 - 0, 003       v dílčích dávkách
DICLOXACILLINUM NATRICUM p.o. 0, 0125 - 0, 025       v dílčích dávkách
DIGITOXINUM p.o. 0, 02 - 0, 04 mg/kg/48 h 0, 21 - 0, 32 mg 0, 32 - 0, 6 mg 0, 65 - 0, 9 mg saturační dávky na 48 h
p.o. 0, 002 - 0, 004 mg 0, 021 - 0, 032 mg 0, 032 - 0, 06 mg 0, 065 - 0, 09 mg denní udržovací dávky
DIGOXINUM p.o. 0, 04 - 0, 08 mg/kg/48 h 0, 43 - 0, 65 mg 0, 65 - 0, 9 mg 0, 9 - 2, 6 mg saturační dávky na 48 h
i.v. 0, 027 - 0, 053 mg/kg/48 0, 29 - 0, 43 mg 0, 43 - 0, 6 mg 0, 6 - 1, 8. mg saturační dávky na 48 h
p.o. 0, 016 - 0, 08 mg 0, 08 - 0, 13 mg 0, 12 - 0, 26 mg 0, 26 - 0, 5 mg denní udržovací dávky
DIHYDROERGOTAMINI MESILAS p.o. 9 gtt./den, zvyšovat o 1 gtt. denně a do celkové dávky 21 gtt./den. Podávat 2 - 3 týdny, potom snižovat na počáteční dávku nedávat dětem do 61et. 1 ml = 25 gtt. = 2 mg
DIMENHYDRINATUM p.o.     0, 0125 - 0, 025 0, 025 - 0, 5 2 - 3x denně
DIMERCAPROLUM i.m..   0, 025 0, 025 - 0, 05 0, 05 - 0, 1 schéma pro otravu As, Hg, Au: 1. den 2, 5 mg/kg každé 4h, 2. den 2, 5 mg/kg každých 6 h, 3. den 2, 5 mg/kg každých 12h
DINATRII CROMOGLYCAS p.o. 0, 4/den       starší 2 let, ve 4 dílčích dávkách
DINATRII EDETAS DIHYDRICUS inf. 0, 04 - 0, 07        
DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM p.o. 0, 005       max. 0, 3/den
DIPHENOXYLATI HYDROCHLORIDUM p.o. 0, 006/den       2 - 4 roky, ve 3 dílčích dávkách
p.o. 0, 0075/den       4 - 81et, ve 3 dílčích dávkách
p.o. 0, 01/den       9 - 121et, ve 4 dílčích dávkách
p.o. 0, 015/den       více ne 121et, ve 3 dílčích dávkách
DISOPYRAMIDI DIHYDROGENOPHOSPHAS p.o. 0, 01 - 0, 03       do 1 roku
p.o. 0, 01 - 0, 02       1 - 4 roky
p.o. 0, 01 - 0, 015       4 - 121et
p.o. 0, 006 - 0, 015       12 - 181et
DOMPERIDONUM p.o. 200 - 400 mg/kg       po 4 - 8 h
p.rect. 0, 004        
DOSULEPINI HYDROCHLORTDUM p.o.   0, 025 0, 025 - 0, 05 0, 05 - 0, 1  
DOXYCYCLINUM p.o. 1. den 0, 004, 2. a další den 0, 002 0, 01 - 0, 02/den 0, 02 - 0, 04/den 0, 04 - 0, 12/den  
DROPERIDOLUM i.v. 200 - 300 mg/kg       neuroleptanalgezie
i.m. 200 - 300 mg/kg       premedikace
p.o. 300 - 600 mg/kg       premedikace
i.m., i.v. 20 - 75 mg/kg       antiemetikum
EMETINI DIHYDROCHLORIDUM HEPTAHYDRICUM s.c., i.m. 500 mg/kg       2x denně (do 60 mg/den)
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM p.o. až 0, 8 mg/kg/dávku   0, 005 - 0, 012 0, 012 - 0, 025  
i.v. až 0, 4 mg/kg/dávku   0, 0025 - 0, 005 0, 005 - 0, 01  
EPINEPHRINI HYDROGENOTARTRAS s.c., i.v. 0, 01 ml/kg/dávku 0, 06 - 0, 2 ml 0, 2 - 0, 3 ml 0, 3 - 0, 5 ml 1 ml=1 mg
ERGOCALCIFEROLUM p.o. denní dávky 0, 25 - 0, 5 mg (10 tis. - 20 tis. m j.)   Jednorázově 7, 5 mg (300 tis.) na měsíc    
ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS p.o. 0, 04 0, 1 0, 1 - 0, 2 0, 2 - 0, 5 vyjádřeno jako erythromycinum
ERYTHROMYCINI STEARAS i.m. 0, 007      
i.v. 0, 02 - 0, 03 0, 05 - 0, 15 0, 15 - 0, 25 0, 25 - 0, 4
ERYTHROMYCINUM p.o. 0, 024 - 0, 04      
ETHIONAMIDUM p.o. 0, 015 - 0, 02       v 1 dávce, max. 1 g/den, TBC
p.o. 0, 005       v 1 dávce, max. 1 g/den, lepra
ETHOSUXIMIDUM p.o.     0, 25/den 0, 5/den dále zvyšovat po 0, 25 (4 - 7 dní)
      (max. 1, 0 g) (max. 1, 5 g) podle terapeutické odpovědi
FENOTEROLI HYDROBROMIDUM inhal.       100 mg až 3x denně, max 800 mg/den
nebul.       0, 001 až 3x denně
FENTANYLI DIHYDROGENOCITRAS i.v. 2 - 3 mg/kg       2 - 12 let
FERROSI FUMARAS p.o. 0, 0035 0, 075 - 0, 15 0, 15 - 0, 3 0, 3 - 0, 6  
FERROSI GLUCONAS   do 0, 006       léčba
  0, 001       profylaxe
FLUCLOXACILLINUM NATRICUM p.o., i.m. 0, 25/den       do 2 let
p.o., i.m. 0, 5/den       2 - lO let
i.v. inf. 0, 25 - 1/den       do 21et
i.v. inf. 0, 5 - 2/den       2 - lO let
FLUCYTOSINUM p.o. 1, 5 - 4, 5 g/m2/den       do tělesné hmotnosti 50 kg
  0, 15 - 0, 2       od tělesné hmotnosti 50 kg (ve 4 dílčích dávkách)
FLUDROCORTISONIACETAS p.o. 0, 1 mg/den        
FOENICULI AMARI FRUCTUS     2, 0 - 4, 0 3, 0 - 5, 0 4, 0 - 6, 0  
FOENICULI DULCIS FRUCTUS     2, 0 - 4, 0 3, 0 - 5, 0 4, 0 - 6, 0  
FUROSEMIDUM p.o. 0, 001 - 0, 003 0, 004 - 0, 02/den 0, 02 - 0, 06/den 0, 065 - 0, 15/den  
i.v.   0, 004 - 0, 008/dávku 0 Ol - 0, 02/dávku 0, 02 - 0, 04/dávku  
GALLAMINI TRIETHIODIDUM i.v. 1, 5 mg/kg        
GENTAMICINI SULFAS p.o., i.m 0, 003 - 0, 005        
IGLUCOSUM p.o. 50 - 100        
GLUTETHIMIDUM p.o.     0, 125 - 0, 25   od 21et
GLYCEROLUM p.rect.     1 - 1, 5 3, 0  
GONADOTROPINUM CHORIONICUM i.m.     5 - 61et: 500 m j. 500 - 1500 m.j.  
GRISEOFULVINUM p.o. 0, 01 max. 0, 2 max. 0, 2 - 0, 4 max. 0, 4 - 1, 0  
GUAIFENESINUM p.o.     0, 2 - 0, 4/den 0, 8 - 1, 2/den  
GUANETHIDINI SULFAS p.o. 0, 2 mg        
HALOPERIDOLUM p.o. 25 - 50 mg/ (a 150 mg/den)        
HEPARINUM CALCICUM i.v. 50 m.j./kg, dále 100 m.j./kg po 4h        
HEPARINUM NATRICUM inf. 50 m.j./kg       úvodní dávka
  100 m j./kg       udržovací dávka
HEXOBARBITALUM p.o. 0, 0625 - 0, 125/den 0, 125 - 0, 25/den  
HISTAMINI DIHYDROCHLORIDUM s.c. 0, 002/10 kg       k diagnóze v 1% roztoku
HYDROCHLOROTHIAZIDUM p.o. 0, 002 0, 003 - 0, 004 0, 004 - 0, 008 0, 008 - 0, 02  
HYDROCORTISONI ACETAS p.o.   0, 005 - 0, 02  
HYDROCORTISONI HEMISUCCINAS i.m. 0, 002 - 0, 008 0, 007 - 0, 02 0, 02 - 0, 05 0, 05 - 0, 1  
HYDROXYZIDINI DIHYDROCHLORIDUM p.o.     0, 05/den 0, 05 - 0, 1/den v dílčích dávkách
i.m. 1, 1 mg        
p.o. 0, 60 mg       preoperační sedace
IBUPROFENUM p.o. 0, 02 (ev. a 0, 04)       v dílčích dávkách
  max. 0, 5 g       do hmotnosti 30 kg
IMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM p.o. 1, 5 mg     0, 025 6 - 71et, na noc, léčba enuresis
        0, 025 - 0, 05 8 - 11 let, na noc, léčba enuresis
        0, 05 - 0, 075 nad 11 let, na noc, léčba enuresis
INDOMETACINUM p.o.     0, 02 - 0, 05/den 0, 025 - 0, 1/den  
INSULINUM s.c.   10 - 50 m.j. individuálně podle stavu nemocného
IPECACUANHAE RADIX   0, 007 - 0, 014       6 měsíců - 1 rok
  0, 021       starší ne 1 rok
IPRATROPII BROMIDUM inhal.     20 mg 20 - 40 mg 3x denně
nebul.       100 - 500 mg od 31et, 3x denně
ISONIAZIDUM p.o., i.m., s.c., i.v. 0, 005 - 0, 015 0, 025 - 0, 05 0, 06 - 0, 1 0, 1 - 0, 25 nepodávat do 2 měsíců
ISOPRENALINI SULFAS p.o.     0, 005 - 0, 01 0, 01 - 0, 015  
subling.       0, 028  
KALII CHLORIDUM p.o., i.v.   0, 5 - 1, 0 individuálně podle stavu nemocného
KALII PERCHLORAS p.o.     0, 1   do 21et (30 - 60 min před podáním99m Tc)
p.o.       0, 2 2 - 121et (30 - 60 min pted podáním99m Tc)
KANAMYCINI MONOSULFAS i.m., i.u. 0, 02       do 1 týdne věku hmotnosti nad 2 kg
i.m., i.u. 0, 015       do 1 týdne věku hmotnosti do 2 kg
i.m., i.u. 0, 015       ostatní
KETOCONAZOLUM p.o. 0, 003 (nebo celkem 0, 05)       1 - 4 roky
p.o. 0, 1       5 - 121et
LACTULOSI SOLUTIO p.o.   2, 5 mg/den 5 ml 2x/den 10 ml 2x/den do lO let věku
LANATOSIDUM C p.o., p.rect. 0, 02 - 0, 04 mg 0, 25 - 0, 38 mg 0, 38 - 0, 65 mg 0, 65 - 1, 2 mg saturační denní dávky
i.v., i.m. 0, 008 - 0, 016 mg       saturační denní dávky
p.o. 0, 01 - 0, 02 mg 0, 125 - 0, 2 mg 0, 2 - 0, 32 mg 0, 32 - 0, 6 mg udržovací denní dávky
i.v. 0, 004 - 0, 007 mg       udržovací denní dávky
LEVAMISOLIHYDROCHLORIDUM p.o. 0, 003       jednorázově
LEVOTHYROXINUM NATRICUM p.o. 25 - 50 mg/den (8 - 10 mg/kg)       do 6 měsíců věku
p.o. 50 - 75 mg/den (6 - 8 mg/kg)       6 - 12 měsíců věku
p.o. 75 - 100 mg/den (5 - 6 mg/kg)       1 - S let
p.o. 100 - 150 mg/den (4 - 5 mg/kg)       6 - 121et
LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM i.v. 3 mg/kg v 0, 25 - 0, 5 %       regionální i.v. anestezie
i.v. 0, 5 - 1 mg/kg (max 3 - 5 mg/kg)       antiarytmikum - úvodní dávka
inf: 10 - 50 mg/kg/min       antiarytmikum - pokračování
LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM p.o. 0, 03 - 0, 06       u starších ne 1 měsíc
i.m., inf. 0, 01 - 0, 02       u starších ne 1 měsíc
LINI SEMEN         2, 5 - 5, 0  
LITTHII CARBONAS p.o. 6 - 8 mg       podle hladina Li v krvi
LOMUSTINUM p.o. 0, 12 - 0, 13/mz       jednorázově
LOPERAMIDI HYDROCHLORIDUM p.o. 0, 003/den       1. den - 2 - 5 let, v dílčích dávkách
p.o. 0, 004/den       1. den - 5 - 81et, v dílčích dávkách
p.o. 0, 006 - 0, 008/den       1. den - 8 - 121et, dílčích dávkách
p.o. 0, 001/10 kg       další dny (max. dávka jako 1. den)
LORAZEPAMUM i.v., p.o. 0, 5 - 2, 5 mg (50 mg/kg)       5 - 131et, premedikace
i.v., p.o. 0, 002       status epilepticus
MAGNESII SULFAS p.o. a 0, 25 /kg/dávku        
i.m.     0, 1/kg    
i.v.   0, 15 - 0, 3 0, 3 - 0, 6 0, 6 - 2, 0  
MEBENDAZOLUM p.o.     0, 1   starší ne 2 roky, entembiasis, jednorázově
p.o.     0, 2/den - 3 dny   staršf ne 2 roky, ostatní diagnózy
MEPROBAMATUM p.o. 0, 025   0, 05 - 0, 1 0, 1 - 0, 3  
MERCAPTOPURINUM p.o. 0, 0025 0, 015 - 0, 025/den 0, 025 - 0, 055/den 0, 055 - 0, 1/den  
MESTRANOLUM p.o.       0, 05  
METHAQUALONUM p.o.       0, 05 - 0, 1  
METHIONINUM p.o. 0, 25        
METHOTREXATUM intrathec. 0, 006       do 1 roku věku
  0, 008       1 rok
  0, 01       2 roky
  0, 012       nad 3 roky
METHYLDOPUM p.o. 0, 01   0, 125 0, 25  
i.v. 0, 02 - 0, 04          
METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM p.c. 0, 015/den       15 - 191et, hmotnost 30 - 59 kg (v dílčích dávkách)
p.c. 0, 03/den       15 - 191et, hmotnost nad 60 kg (v dílčích dávkách)
p.o. 0, 015/den       9 - 141et, hmotnost nad 30 kg (v dílčích dávkách)
p.o. 0, 0075/den       5 - 91et, hmotnost 20 - 29 kg (v dílčích dávkách)
p.o. 0, 004 - 0, 006/den       3 - S let, hmotnost 15 - 19 kg (v dílčích dávkách)
p.o. 0, 002 - 0, 003/den       1 - 31et, hmotnost 10 - 14 kg (v dílčích dávkách)
p.o. 0, 002/den       do 1 roku, hmotnost do 10 kg (v dílčích dávkách)
METRONIDAZOLUM p.o.     2 x 0, 125   2 - 4 roky
      3 x 0, 125   4 - 81et
      2 x 0, 25   8 - 151et
vagin.       0, 5  
MICONAZOLI NITRAS i.u. inf. 0, 02 - 0, 04       v infuzi max. 0, 015
MICONAZOLUM p.o. 0, 5/den       nad 61et, ve 4 dílčích dávkách
p.o. 0, 5/den       2 - 61et, ve 2 dílčích dávkách
p.o. 0, 125/den       do 21et, ve 2 dílčích dávkách
MIDAZOLAMUM   0, 15 mg/kg       starší 71et (úvod do anestezie), v dílčích dávkách
MINOCYCLINI HYDROCHLORIDUM p.o. 0, 004/kg       úvodní dávka
  0, 002/kg       pokračovací dávka, po 2 h
MINOXIDILUM p.o. 200 mg       úvodní dávka - do 121et
  lze zvyšovat o 100 mg/kg 3 dny (a do 1 mg/kg = 50 mg/den)   udržovací dávka
MORPHINI HYDROCHLORIDUM s.c. 0, 1 - 0, 2 mg/kg /dávku   0, 002 - 0, 004 0, 004 - 0, 01  
NAPHAZOLINI NITRAS lot.     0, 05 - 0, 08 mg 0, 08 - 0, 1 mg v 0, 5 % roztoku na sliznici
NAPROXENUM p.o. 10 mg       ve 2 dílčích dávkách
NATRII CALCII EDETAS i.v., i.m.   0, 02/kg 0, 04/kg    
NATRII FLUORIDUM p.o.     0, 55 mg   do 21et
p.o.     1, 1 mg   2 - 3 roky
p.o.     1, 7 mg   3 - 4 roky
p.o.       2, 2 mg nad 4 roky
NATRII PICOSULFAS p.o     2, 5 - 5 mg 5 - 15 mg dětem do 5 let nepodávat
NATRII SALICYLAS p.o., i.v. 0, 1 - 0, 2 0, 1 - 0, 25 0, 25 - 1, 0 1, 0 - 2, 0 u novorozenců nepodávat
NATRII THIOSULFAS i.v.   2 - 4/den      
NATRII VALPROAS p.o. 0, 4/den       do 20 kg hmotnosti (v dílčích dávkách)
  0, 02 - 0, 03       pokračovací dávky
NEOMYCINI SULFAS p.o. 0, 02 - 0, 03       novorozenci 0, 06 - 0, 01 g/den
p.o. a 0, 04 - 0, 1 0, 1 - 0, 15 0, 15 - 0, 3 0, 3 - 0, 8 ostatní děti
i.m. 0, 0075 - 0, 015        
intraperit.     0, 25    
NEOSTIGMINI BROMIDUM p.o. 0, 2 mg 0, 002 - 0, 005 0, 005 - 0, 01 0, 01 - 0, 015  
NICETHAMIDUM p.o., s.c., i.m. 0, 0065 - 0, 02 0, 034 - 0, 04 0, 05 - 0, 1 0, 1 - 0, 25  
NICLOSAMIDUM p.o.   0, 5/den 1, 0/den    
NICOTINAMIDUM p.o., s.c., i.m. 0, 1 -0, 3  
NITRAZEPAMUM p.o.   1, 25 - 2, 5 mg 2, 5 - 5, 0 mg 5, 0 mg  
NITROFURANTOINUM p.o. 0, 005 - 0, 007 0, 017 - 0, 02 0, 02 - 0, 04 0, 04 - 0, 1 nepodávat kojencům do 3 měsíců věku
NOREPINEPHRINI HYDROGENOTARTRAS s.c., i.v. 0, 01 ml/kg/dávku 0, 06 - 0, 2 ml 0, 2 - 0, 3 ml 0, 3 - 0, 5 ml 1 m1=1 mg
NORTRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM p.o.   0, 01 - 0, 025 2 - 3x denně, každý 2. den zvýšit o 10 - 20 mg až do dávky 3x75 mg/den
i.m.   0, 01  
NYSTATINUM p.o. 400 tis. m j./den       ve 4 dílčích dávkách
ORCIPRENALINI SULFAS p.o. 0, 4 mg 0, 003 - 0, 005 0, 005 - 0, 008 0, 008 - 0, 02  
s.c., i.m.   0, 1 - 0, 2 mg 0, 2 - 0, 3 mg 0, 3 - 0, 5 mg  
inhal.   0, 75 mg/dávku      
ORNIDAZOLUM p.o. 0, 025 v 1 dávce 5 -10 dní       amébiáza
p.o., i.v. 0, 04       amébová dyzenterie
i.v. 0, 02 - 0, 03       amébový jaterní absces
p.o. 0, 04       giardiáza
p.o. 0, 025       trichmoniáza
i.v. 0, 02       anaerobní bakteriální infekce (po 12 h)
OUABAINUM i.v. 0, 01 mg 0, 05 - 0, 125 mg 0, 125 - 0, 25 mg 0, 25 mg  
OXAZEPAMUM p.o.   0, 005 - 0, 01 0, 01 - 0, 015 0, 01 - 0, 015  
OXYTETRACYCLINUM p.o. 0, 025 - 0, 04 0, 009 - 0, 1 0, 1 - 0, 2 0, 2 - 0, 4  
  0, 01       novorozenci
i.m. 0, 0125 0, 011 - 0, 03 0, 03 - 0, 06 0, 06 - 0, 2  
PANCREATIS PULVIS p.o.   0, 25      
PANCURONII BROMIDUM i.v. 30 - 40m/kg       novorozenci - úvodní dávka
i.v. 10 - 20 mg/kg       novorozenci - pokračovací dávka
i.v. 40 - 100 mg/kg       ostatní - úvodní dávka
i.v. 10 - 20 mg/kg       ostatní - pokračovací dávka
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM p.o. 0, 004 0, 001 - 0, 015 0, 015 - 0, 03 0, 03 - 0, 08  
s.c. 2, 4 mg 0, 007 - 0, 01 0, 01 - 0, 02 0, 03 - 0, 04  
PARACETAMOLUM p.o.   0, 06 - 0, 12 0, 12 - 0, 25 0, 25 - 0, 5  
p. rect     0, 125   1 - 4x denně
PENICILLAMINUM p.o. 0, 03 - 0, 04 0, 25 - 0, 6 0, 6 - 1, 5 1, 5 - 2, 0  
PENTOBARBITALUM NATRICUM p.o., i.m., i.v. 0, 001 - 0, 002       sedativum
  0, 002 - 0, 004       hypnotikum
PERPHENAZINUM p.o.   0, 008 - 0, 016 2 - 4x denně
PETHIDINI HYDROCHLORIDUM p.o., i.m., s.c., i.v. 0, 001 - 0, 002   0, 005 - 0, 01 0, 01 - 0, 03  
PHENACETINUM p.o.     0, 01 - 0, 2 0, 2 - 0, 5  
PHENOBARBITALUM p.o. 0, 006        
PHENOBARBITALUM NATRICUM s.c., i.m. 0, 003 - 0, 005/dávku        
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM p.o. 25 tis. - 50 tis. m.j. 80 tis. - 100 tis. m.j. 100 tis. - 250 tis. m.j. 250 tis. - 600 tis. m.j.  
PHENTOLAMINI MESILAS i.v.   0, 001 - 0, 005 g  
PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM s.c., i.m. 100 mg/kg        
PHENYTOINUM NATRICUM p.o. 0, 003 - 0, 008 0, 01 - 0, 03 0, 03 - 0, 05 0, 05 - 0, 1  
PHOLCODINUM PHTHALYLSULFATHIAZOLUM p.o.     0, 002 - 0, 0025 mg 0, 0025 - 0, 005 mg do 5 let 3x denně, nad 5 let 4 x denně
p.o. 0, 2 0, 2 - 0, 5 0, 5 - 1, 0 1, 0 - 2, 0  
PHYTOMENADIONUM p.o.   0, 002 - 0, 003 0, 003 - 0, 005 0, 005 - 0, 01  
i.m.   0, 001 - 0, 0025 0, 0025 - 0, 005 0, 005 - 0, 01  
PIPERAZINI ADIPAS p.o. 0, 04 - 0, 06 0, 1 - 0, 2 0, 2 - 0, 4 0, 4 - 0, 6  
PIPERAZINI CITRAS p.o. 0, 12/kg (max. 4 g)       škrkavka
p.o. 50 - 75 mg/kg/den       roup ( do 21et)
p.o. 0, 75/den - 7 dní       roup (2 - 4 roky)
p.o. 1, 5/den - 7 dní       roup (5 - 121et)
p.o. 2, 0/den - 7 dní       roup (starší 121et)
PIROXICAMUM p.o. 0, 005/den       do 15 kg
  0, 01/den       do 16 - 25 kg (starší ó let)
  0, 015/den       do 26 - 45 kg
  0, 02/den       nad 45 kg
PRAZOSINI HYDROCHLORIDUM p.o. 0, 003/den       od 121et
PREDNISONUM p.o. 0, 001 - 0, 002 0, 002 - 0, 005 0, 005 - 0, 01 0, 01 - 0, 025  
p.o.   0, 003 - 0, 004/kg/den 0, 002 - 0, 003/kg/den 0, 0015 - 0, 002/kg/den nárazová a úvodní dávka
p.o. 0, 3 - 1, 5 mg/kg/den 1 mg/kg/den , 2 - 0, 6 mg/kg/den udržovací dávka
PRIMAQUINI DIPHOSPHAS p.o. 200 - 300 mg/kg/den - 14 dní        
PROBENECIDUM   0, 025/kg       Starší 21et a do hmotnosti 50 kg (úvodní dávka)
  0, 01/kg á 6 h       udržovací dávka
PROCAINAMIDI HYDROCHLORIDUM p.o. 0, 005 - 0, 01/kg/dáuka   0, 05 - 0, 09 0, 09 - 0, 25  
i.u.   0, 014 - 0, 02 0, 02 - 0, 04 0, 04 - 0, 1  
PROCAINI BENZYLPENICILLINUM i.m. 50 000 m j. 60 tis. - 100 tis. m.j. 100 tis - 200 tis. m.j. 200 tis. - 600 tis. m.j.  
PROCAINI HYDROCHLORIDUM s.c., i.m.   0, 003 - 0, 005/kg jednorázově
i.v.   0, 003 - 0, 005/kg během 1 h jednorázově v 0, 5 - 1, 0% roztoku
PROCHLORPERAZINI HYDROGENOMALEAS p.o.   250 mg/kg 3x denně, nepodávat při hmotnosti do 10 kg
PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM p.o., i.m., i.v. 0, 001 - 0, 002 0, 002 - 0, 005 0, 005 - 0, 01 0, 01 - , 025  
PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM p.o.     0, 01 - 0, 03 0, 01 - 0, 03  
i.v.     0, 001 - 0, 003 0, 001 - 0, 003  
PROPYLTHIOURACILUM p.o. 0, 05 - 0, 15/den       6 - l O let
p.o. 0, 15 - 0, 3/den       nad 10 let
PYRAZINAMIDUM p.o. 0, 035 (max. 3 g)        
  nebo 0, 05 - 3x týdně        
  nebo 0, 75 - 2x týdně        
PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM p.o.   0, 01 - 0, 05  
i.m., i.v.   0, 01 - 0, 05  
PYRIMETHAMINUM p.o. 1, 25 mg/kg max. lx týdně       od 2 měsíců
QUININI HYDROCHLORIDUM p.o. 0, 03       ve 3 dílčích dávkách
RIBOFLAVINUM p.o.   0, 01 - 0, 03 0, 01 - 0, 03 0, 01 - 0, 03  
i.m.   0, 01 0, 01 0, 01  
RIFAMPICINUM p.o. 0, 01 - 0, 02       max. 0, 6/den
RIFAMYCINUM NATRICUM p.o. 0, 01 (max. 0, 9 g)        
ROXITHROMYCINUM p.o. 0, 005 - 0, 01 g        
SALBUTAMOLUM inhal. 0, 3 - 0, 8 mg/den       ve 3 - 4 dílčích dávkách
p.o.     0, 001 - 0, 002 0, 002 3 - 4x denně
SCOPOLAMINI HYDROBROMiDUM p.o. 75 - 150 mg       4 - 10 let
p.o. 150 - 300 mg       nad 10 let
SENNAE FOLIUM p.o.       0, 0075 - 0, 015  
SOMATROPINUM i.m. 0, 8 m j./kg nebo 20 m.j./m2 ve 3 dávkách/týden        
s.c. 0, 8 m.j./kg nebo 20 m.j./m2 v 6 - 7 dávkách/týden        
SPIRAMYCINUM p.o. 0, 05       v dílčích dávkách
SPIRONOLACTONUM p.o. 0, 0015 - 0, 003 0, 004 - 0, 006 0, 006 - 0, 011 0, 011 - 0, 02  
STREPTOKINASUM i.v. 1300 - 1400 m j/kg/h        
STREPTOMYCINI SULFAS i.m. 0, 01 - 0, 02       novorozenci
i.m. 0, 03       kojenci a starší děti
p.rect., intraperit. 0, 001        
intrapleur. 0, 05/ml        
intraartic.   0, 025 - 0, 1 0, 1 - 0, 2 0, 2 - 0, 5  
SULFADIAZINUM p.o. 0, 075/kg       úvodní dávka
  0, 15 (max. 6, 0/den)       pokračovací dávka, ve 4 dílčích dávkách
i.v. 0, 05/kg       úvodní dávka (starší 2 měsíce)
  0, 1       pokračovací dávka (starší 2 měsíce) ve 4 dílčích dávkách
SULFADIMIDINUM p.o. 0, 1 - 0, 15 0, 5 0, 5 - 1, 0 1, 0 - 2, 0  
i.m. 0, 5        
SULFADOXINUM p.o. 0, 025       starší 2 měsíce
SULFAFURAZOLUM p.o. 0, 18 1, 0 - 1, 5/den 2, 0 - 2, 75/den 3, 0 - 5, 0/den  
i.v. 0, 1        
SULFAMETHIZOLUM p.o. 0, 03 - 0, 045       ve 4 dílčích dávkách
SULFAMETHOXAZOLUM p.o. 0, 05 - 0, 06       úvodní dávka
  0, 05 - 0, 06 (max. 0, 075/kg)       pokračovací dávka (ve 2 dílčích dávkách)
SULFASALAZINUM p.o. 0, 04 - 0, 06       úvodní dávka
  0, 02 - 0, 03       v remisi
SUXAMETHONII CHLORIDUM i.v. 0, 002        
TEMAZEPAMUM p.o. 0, 001        
TERBUTALINI SULFAS inhal. 1, 25 - 2, 5 mg       do hmotnosti 25 kg
inhal. 2, 5 - 5, 0 mg       nad hmotnost 25 kg, ve 3 dílčích dávkách
p.o. 75 mg/kg        
s.c. 10 mg/kg (max 300 mg)       starší 21et
TERFENADINUM p.o.       0, 03 2x denně
TETRACOSACTIDUM i.v. 250 mg/l, 73 m2        
i.m. 250 mg á 2 - 8 dní       1 měsíc - 2 roky věku
  250 - 500 mg       2 - S let
  250 mg - 1 mg       5 - 121et
TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM p.o. 0, 025 - 0, 05       starší děti
i.v., inf. 0, 01 - 0, 02       v 1 dávce i.m. max. 250 mg
THEOPHYLLINUM p.o. 0, 01 0, 025 0, 025 - 0, 05 0, 05 - 0, 13  
THIAMINI HYDROCHLORIDUM p.o., i.m.   0, 0125 - 0, 025  
THIAMPHENICOLUM p.o., i.m., i.v 0, 03 - 0, 1        
THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM p.o. 0, 0015   0, 02 - 0, 03/den 0, 03 - 0, 075/den  
TICARCILLINUM NATRICUM i.v. 0, 2 - 0, 3        
p.o. 0, 05 - 0, 75       v dílčích dávkách
TINIDAZOLUM p.o. 0, 05 - 0, 75       jednorázově
TOCOFEROLI ALFA ACETAS p.o.   0, 005 - 0, 01 0, 01 - 0, 05 0, 05 - 0, 1  
TRIAMCINOLONUM p.o.   0, 5 - 1 mg 2 - 3 mg 3 - 4 mg  
TRIAMTERENUM p.o. 0, 002 - 0, 004       v dílčích dávkách
TRIFLUOPERAZINI HYDROCHLORIDUM p.o. 0, 001 - 0, 002/den       psychóza
i.m. 50 mg/kg/den       akutní psychóza, v dílčích dávkách
p.o. 0, 001/den       antiemetikum (3 - 5 let), v dílčích dávkách
p.o. max 0, 004/den       antiemetikum (6 - 121et), v dílčích dávkách
TRIMETHADIONUM p.o. 0, 02 - 0, 04   0, 15 - 0, 3 0, 3 - 0, 6  
TRIMETHOPRIMUM p.o. 0, 05/den       6 týdnů - 5 měsíců věku
  0, 1/den       6 měsíců - 5 let
  0, 2/den       6 - 121et
  0, 025/noc       dlouhodobá profylaxe (6 měsíců - 5 let)
  0, 05/noc       dlouhodobá profylaxe ( 6 - 121et)
TUBOCURARINI CHLORIDUM i.v. 300 - 500 mg/kg        
i.v. 200 - 250 mg/kg       nedonošení novorozenci
UREA i.v. 1, 0 - 1, 5        
VANCOMYCINI HYDROCHLORIDUM i.v. 0, 04       ve 4 dílčích dávkách
  0, 015       úvodní dávka - novorozenci (1. týden života)
  0, 02       pokračování novorozenci (1. týden života) - po 2 dílčích dávkách
  0, 03       pokračování novorezenci (2., 3., 4. týden života) - ve 3 dílčích dávkách
VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM i.v. 0, 75 - 1 mg       novorozenci
i.v. 0, 75 - 2 mg       do 1 roku
i.v. 2 - 3 mg       1 - 5 let
i.v. 2, 5 - 5 mg       6 - 151et
p.o. 0, 04 - 0, 06/den       do 21et, v dílčích dávkách
p.o. 0, 08 - 0, 36/den       od 21et, v dílčích dávkách
VINBLASTINI SULFAS i.v.   schéma týdenní dávky  
  0, 1 - 0, 2 mg/kg/týden 0, 025 mg/kg v jedné dávce 1. týden  
    0, 05 mg/kg v jedné dávce 2. týden  
    0, 075 mg/kg v jedné dávce 3.týden  
    a do 0, 15 - 0, 2 mg/kg  
VINCRISTINI SULFAS i.v.   schéma týdenní dávky  
  0, 05 - 0, 15 mg/kg/týden 0, 05 mg/kg v jedné dávce 1. týden  
    0, 075 mg/kg v jedné dávce 2. týden  
    0, 1 mg/kg v jedné dávce 3. týden  
    a do 0, 15 mg/kg  
VITAMINUM A p.o. 100 000 mj. léčba xeroftalmie (do 1 roku věku)  
i.m. 50 000 m.j. léčba xeroftahnie (do 1 roku věku)  
p.o. 200 000 m:1. léčba xemftahnie (ostatní)  
i.m. 100 000 m.j. léčba xeroftahnie (ostatní)  
p.o. 100 000 mj. á 3 - 6 měsíců profylaxe xeroftahnie (do 1 roku věku)  
p.o. 200 000 m:1. á 3 - 6 měsíců profylaxe xeroftalmie (ostatní)  
XANTINOLI NICOTINAS p.o.   0, 15 - 0, 6 3x denně
i.m., i.v.   0, 3 - 0, 6 1 - 3x denně
XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM intranas. 1 - 2 gtt. do každé nosní dírky       od 3 měsíců věku , 0, 05% roztok do každé nosní dírky
ZIDOVUDINUM p.o. 0, 48 - 0, 96/m2       ve 4 dílčích dávkách
i.v. 0, 9 - 1, 4 mg/kg/h        

* není-li uvedeno jinak