Český lékopis 1997

Tabulka VI: Doporučené dávky některých oficinálních léčiv používaných u zvířat

N

Dávky jsou vyjádřeny v gramech, pokud není uvedeno jinak. Seznam použitých zkratek viz ČL 97 str. 722 a 799.

ACIDUM OXOLINICUM

Farmakologická skupina, použití: chemoterapeutika Dávky:

p.o. (v krmivu, nápoji) G: 10, 0 na 1001 pitné vody 0, 25 na kg krmiva

S (odstávčata): 0, 4 na kg krmiva

BUPRENORPHINI HYDROCHLORIDUM

Farmakologická skupina, použití: analgetika Dávky:

i.m., s.c. C: 10 - 20 )ag.kg' (každých 12 h) F: 5 - 10 lag.kg""' (každých 12 h)

DOB UTAMINI HYDROCHLORID UM

Farmakologická skupina, použití: kardiaka Dávky:

i.v. infuze E: 4 - 10 ~g/kg/min C: 5 - 20 ug/kg/min

DOXAPRAMI HYDROCHLORIDUM

Farmakologická skupina, použití: centrální analgetika, asfyxie novorozeňat Dávky:

i.v. C, F: 1 - 2 mg.kg "' (max. 5 mg.kg-' - opakovat za 15 - 20 min} E: kolem 0, 5 mg.kg "'

p.o. Hříbě, tele, jehně: 0, 5 - 1 mg.kg "'

ETHANOL UM 96

Farmakologická skupina, použití: narkotika (přežvýkavci), při otravě ethylenglykolem Dávky:

p.o. B, O, Cpa l - 1, 5 ml.kg'' ( v roztocích s vodou do 20 %)

i.v. B, O, Cpa l ml.kg"' (zředit 4 díly vody nebo 10 % roztoku glukosy) i.v. infuze 20% roztoku C: 5, 5 ml/kg/4 h

i.p. F: 5 ml.kg'' (jako vodný roztok do 20 %)

3854 Všeobecné dodatky

ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM

Farmakologická skupina, použití: sympatomimetika Dávky:

i.v. obecně 0, 05 - 0, 1 mg.kg "'

i.m., s.c. E, B: 0, 8 - 0, 24 mg.kg "'; Tele: 1 mg.kg "' S: 0, 2 - 0, 5 mg.kg "'; Sele: 0, 8 mg.kg '' C: 0, 4 - 1, 3 mg.kg "'; F: 0, 2 - 1 mg.kg -'

FENBENDAZOL UM

Farmakologická skupina, použití: anthelmintika Dávky:

p.o. E, B: 7, 5 mg.kg""'; E: 10 mg.kg '' (askaridóza) Hříbě: 50 mg.kg"I (strongyloidóza)

0, Cp: 5 mg.kg""'; 10 mg.kg""' (moniezióza)

S: 5 mg.kg -'; 25 mg.kg "` (metastrongylóza, trichuróza) C, F: 50 mg.kg "' (po dobu 3 dnů)

Holub: 100 mg v 1 kg krniiva (po dobu 3 dnů)

ITRACONAZOL UM

Farmakologická skupina, použití: antimykotika Dávky:

p.o. C, F : 5 - 10 mg.kg' (dermatofytózy)

IVERMECTINUM

Farmakologická skupina, použití: antibiotika; antiparazitika Dávky:

p.o. E, O, Cp: 0, 2 mg.kg''

(v krmivu) S: 0, 1 mg.kg'' denně pó 7 dní s.c. B, O: 0, 2 mg.kg -'

S: 0, 3 mg.kg -'

nalévání na hrvbet B: 0, 5 mg.kg -'

KETOCONAZOLUM

Farmakologická skupina, použití: antimykotika Dávky:

p.o. C: 10 mg.kg "'

METAMIZOL UM NATRICUM

Farmakologická skupina, použití: analgetika - antipyretika Dávky:

i.v. E: 0, 1 mg.kg ''

C: až 0, 25 mg.kg "' (LDso 50 mg.kg "')

1 mg.kg "' (k premedikaci thiopentalové narkózy)

Doporučené dávky nékterých ofrcinálnich léčiv používaných u zvířat 3855

s.c. (LDso pro psa 50 mg.kg '')

p.o. (LDso Pm P~ 70 mg.kg "' )

PROMAZINI HYDROCHLORIDUM

Farmakologická skupina, použiti: antipsychotika Dávky:

p.o. B: 1, 5 - 2, 5 mg.kg'

O, Cp, Sele : 3 - 6 mg.kg '' 5:3-4mglcg"'

i.m., s.c. B : 0, 5 mg.kg'' S:1-2mg.kg"'

i.v. E, B, S, O, Cp: 0, 5 - 1 mg.kg "'

PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM

Farmakologická skupina, použití: parasympatomimetika, (Při myasthenia gravis) Dávky:

p.o. C: 0, 2 - 2 mg.kg '' (každých 8 h) F: 0, 26 mg.kg'' (d. max.)

SILYMARINUM

Farmakologická skupina, použití: hepatoprotektiva Dávky:

p.o. obecně 30 - 40 mg.kg'' (opakovaně až každých 8 - 12 h)

SUFENTANILI DIHYDROGENOCITRAS

Farmakologická skupina, použití: analgetika Dávky:

i.v. C: 0, 003 - 0, 005 mg.kg " i i.v. infuze C: 0, 009 - 0, 013 mg/kg/h

TRIAMCINOLONUM

Farmakologická skupina, použití: hormony (glukokortikoidy) Dávky:

p.o. C: 0, 05 - 0, 1 mg.kg""' F: 0, 25 - 0, 5 mg.kg ' F: 0, 11 - 0, 22 mg.kg "'

E, B, S : 0, 02 - 0, 04 mg.kg"'

3856 Všeobecné dodatky

TYLOSINUMAD USUM VETERINARIUM

Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky:

p.o. S: 7 - 10 mg.kg "` (každých 8 - 12 h); 100, 0 g.ť ` krmiva C, F: 10 - 15 mg.kg '` (každých 8 - 12 h)

G: 0, 5 g.l"` pitné vody

s.c. G: 25 mg.kg ''

i.m. B: 5 - 10 mg.kg "' (každých 12 h) Tele: 10 mg.kg '1 (každých 24 h)

O, Cp.: 10 mg.kg '1 (každých 12 - 24 h) S: 7 - 10 mg.kg "` (každých 12 - 24 h) C, F: 5 - 10 mg.kg "` (každých 12 - 24 h)

TYLOSINI TARTRASAD USUM VETERINARIUM

Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky:

p.o. S: 1, 0 - 2, 0 pro toto; 0, 25 v 1 litru nápoje (po 3 - 10 dní) Tele: 1, 0 pro toto (každých 12 h)

G: 0, 5 v 1 litru pitné vody

~t Buprenorphini hydrochloridum 3991

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0, 5 %; 1, 000 g se 3 h suší ve vakuu při 80 °C. Síranový popel (2.4.14.). Nejvýše 0, 1 %;stanoví se s 1, 00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0, 200 g se rozpustí v 50 ml dimethylformamidu R. Titruje se methoxidem lithným 0, 1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

1 ml methoxidu lithného 0, 1 mol/l VS odpovídá 22, 33 mg C, ZH, ~N03.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem. Nečistoty

 1. R = OH: kyselina 2-(4-butoxyfenyl)octová, B. R = OCH3: methyl-2-(4-butoxyfenyl)acetat, C. R = OC, H9: butyl-2-(4-butoxyfenyl)acetat, D. R = NH2: 2-(4-butoxyfenyl)acetamid.

  Tabulka VI: Doporučené dávky některých oí'icin~lních léčiv používaných u zvířat

  Dávky jsou vyjádřeny v gramech, pokud není uvedeno jinak. Seznam použitých zkratek viz ČL 97, str. 722 a 799.

  ALBENDAZOLUM

  Farmakologická skupina, použití: anthelmintika Dávky:

  p.o. B: 7, 5 mg.kg' (antinematodum)

  10-15 mg.k~' (anticestodum a antitrematodum) O: 5-10 mg.kg (antifasciolikum)

  S: 5 mg.kg""' (antinematodum)

  CLENBUTEROLI HYDROCHLORIDUM

  Farmakologická skupina, použiti: sympatomimetika; bronchospazmolytikum, uterorelaxans Dávky: (bronchospazmolytikum)

  p.o., i.v. (zvolna) E: 0, 8 Ng.kg' každ~ch 12 h

  a 1, 6-2, 4 pg.kg" , nenastane-li zlepšení i.m. B, tele: 0, 8 p~.kg'' (každých 12 h)

  S: 1, 5 pg.kg'

  (uterorelaxans)

  i.m., i.v. (zvolna) B: 0, 8 lag.kg"', eventuálně opakovat za 24 h O: 3-4 pg.k~'

  p.o. O: 5 pg.kg

  i.v. E: 0, 6 pg.kg"'

  DETOMIDINI HYDROCHLORIDUMAD USUM YETERINARIUM Farmakologická skupina, použití: analgetika - sedativa, hypnotika Dávky (podle požadovaného účinku):

  i.v. (zvolna), i.m. E, B: 10-20 Rg.kg' (slabá sedace)

  20-40 pg.kg' (sedace a slabá analgezie) 40-80 pg.kg"'(silná sedace i analgezie)

  OXFENDAZOLUMAD USUM VETERINARIUM

  Farmakologická skupina, použiti: anthehnintika; antinematodum, anticestodum Dávky:

  p.o. B, S: 4, 5 mg.kg""' 0: 5 mg.kg'

  E: 10 mg.kg""'

  XYLAZINI HYDROCHLORIDUM

  Farmakologická skupina, použití: analgetika - sedativa, hypnotika Dávky (podle požadovaného účinku):

  i.v. (zvolna) E: 0, 5-1 mg.k~'

  i.m. E: 2-3 mg.kg'

  B: 0, 05 m~.kg' (sedace) 0, 1 mg.kg" (analgezie)

  0, 2 mg.kg""' (optimální analgezie) 0, 3 mg.kg"' (útlum CNS)

  i.m., i.v. O, Cp: 0, 1-0, 5 mg.kg""'

  Dávky jsou vyjáďřeny v gramech, pokud není uvedeno jinak, a to bud' jako obecné pro jednotku živé hmotnosti (popř. na mZ plochy povrchu těla), nebo pro jednotlivé živočišné druhy nebo pro jednotlivé zvíře, vždy pro jednotku hmotnosti. V těchto případech je počítáno u koně (equus, E) a skotu (bos, B) s živou hmotností dospělého zvířete kolem 500 kg, u prasete (sus, S) se 100 kg, u ovce (ovil, O) a kozy (capra, Cp) s 50 kg, u psa (canis, C) s 20 kg, u kočky (fells, F) se 2 kg a u kura (gallus, G) se 2 kg živé hmotnosti (ž.hm.). Pro zvířata těžší bývá dávka většiny léčiv přepočtená na kg hmotnosti nižší, u zvířat lehčích (zpravidla mladých) vyšší. Při stanovení dávky léčiva pro jedince těžší a lehčí, než jsou výše uvedené hmotnosti, lze vyjít i z poměrů plochy povrchu těla dospělého jeďince a jedince těžšího či lehčího, čímž se dávky pro odlišně těžká zvířata stejného druhu korigují v uvedeném smyslu přímo. Výpočet plochy povrchu těla j e možný podle vztahu:

  A = K . m2~3 '

  V němž značí:

  A - plochu povrchu těla v cm2, K - konstantu pro daný živočišný druh, m - hmotnost v g. K výpočtům lze použít zjeďnodušené tabelární hoďnoty K, a to pro E = 9, 5; B = 9, 0; S = 9, 0; O = 9, 0; F = 10; C (do 5 lcg ž.hm.) = 10, 0 a C (nad 5 lcg ž.hm.) = 11, 0. Podle poměru vypočítané plochy povrchu těla dospělého jedince, pro kterého je stanovena základní dávka, a vypočítané plochy povrchu těla j edince odlišně těžkého se pak upraví příslušná dávka.

  Uváděné dávky jsou dávky jednorázové, popř. jednotlivé denní, pokud není uvedeno jinak (např. rozdělení denní dávky nebo podání jednotlivé dávky opakovaně během áne).

  Poznámka: Seznam zkratek použitých v tabulce - viz Tabulka IV.' Doporučené terapeutické dávky léčiv pro dospělé (str. 722).

  ACETAZOLA1VImUM

  Farmakologická skupina, použití: diuretika, antiglaulcomatika Dávky:

  P.o. obecně: 1-3 mg.kg'

  I.m. obecně: 1 mg.lcg'

  P.o. C, F: 5-10 mg.kg', jako antiglaukomatikum 6-8 h

  ACIDUM ACETYLSALICYLICUM

  Farmakologická skupina, použití: analgetika, antipyretika Dávky:

  P.o. E: 30-50 mg.kg' každých 12 h B: 75-100 mg.kg' každých 12 h O, Cp: 40-80 mg.kg' každých 12 h (d.pro dle až 15, 0) S: 10 mg.lcg' každých 6 h (d.pro dle až 7, 0)

  C: 25-30 mg.kg' každých 8 h (d.max.p.d. 3, 0)

  F: 25-50 mg.kg 1 každých 24-48 h (d.max.s. 50 mg.kg 1) G: 100 mg.lcg 1 Strana 738 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Částka 1 738 Všeobecné dodatky

  ACIDUM ASCORBICUM

  Farmakologická skupina, použití: vitaminy, karence vitaminu C Dávky:

  P.o. E: až 10, 0; S: 2, 0-3, 0; malá zvířata: 0, 2-0, 3 (také obecně savci: 30-90 mg.kg-')

  G: 60-150 mg.kg' (0, 75 na kg krmiva) Cizokrajní ptáci: 0, 15-0, 3 na litr pitné vody Morče: až 1, 0 na litr pitné vody (Preventivní dávky jsou 2-3x nižší.)

  I.v. (nárazové

  Dávky) E, B: 10, 0-20, 0

  I.v., i.m., (s.c.)S: 0, 3-1, 0; C: 0, 2-0, 5 s.c C: 0, 1 (opakovaně)

  ACIDUM ETACRYNICUM

  Farmakologická skupina, použití: diuretika (akutní edémy) Dávky: i.v., p.o. obecně: 0, 3-3 mg.kg-'

  ACIDUM HYDROCHLORICUM 10%

  Farmakologická skupina, použití: acida, stomachika, ruminatoria Dávky:

  P.o. v pitné vodě 3x denně

  E: 20 ml; B: 30 ml; O, Cp: 5 ml; S: 3 ml; C: 0, 5 ml; F: 0, 2 ml; G: 0, 5 ml

  ACIDUM LACTICUM

  Farmakologická skupina, použití: pomocné látky, dezinficiencia ran a poroďních cest (koncentrace do 1 %), prostorová dezinficiencia (až 50 mg.m-3), nu~atoria a antiseptika gastrointestinálního traktu (koncentrace 1-5 % až i 7, 5 %)

  Dávky: p.o. E: 5, 0-15, 0; B: 8, 0-15, 0; O, Cp: 1, 0-3, 0; S: 0, 5-3, 0; C: 0, 2-1, 0; F: 1, 0; G: 0, 2

  ACIDUM PHOSPHORICUM 10% Farmakologická skupina, použití: acida Dávky: p.o. v pitné vodě: E: 20, 0; B: 30, 0; O, Cp, S: 5, 0; C: 0, 5; F: 0, 2; G: 0, 3

  ALGELDRATUM

  Farmakologická skupina, použití: antacida Dávky: p.o. B: 15, 0-30, 0; O: 1, 0-2, 0; C: 10 mg.kg-'

  ALOE CAPENSIS

  Farmakologická skupina, použití: laxativa pro koně Dávky:

  P.o. E: kolem 30, 0 (d.maxima 45, 0) [B: 60, 0; O, Cp: 15, 0; S: 10, 0; C: 5, 0; F: 1, 0; G: 0, 5] Částka 1 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Strana 739

  Icinálních léčiv používaných u zvířat 739

  AMFETAMINI SULFAS

  Farmakologická skupina, použití: psychostimulancia, centrální analgetika, nervová stimulancia Dávky: s.c., i.m. Malá zvířata: kolem 0, 5 mg.kg'

  P.o. C, F: 0, 0025

  Velká zvířata: nepoužívá se samotný - orientačně přibližně 0, 2-0, 4 mg.kg-'

  AMILORIDI HYDROCHLORIDUM Farmakologická skupina, použití: diuretika Dávky: p.o. C: event. 0, 1-0, 5 mg.lcg-' (dosis toxica - 2 mg.kg')

  AIVIINOPHENAZONUM

  Farmakologická skupina, použití: analgetika, antipyretilca

  Dávky: p.o. E, B: 10, 0-20, 0; O, Cp: 5, 0-10, 0; S: 1, 0-10, 0; C: 0, 5-4, 0; F: 0, 05-0, 5

  AIVIINOPHYLLINUM

  Farmakologická skupina, použití: diuretika Dávky:

  P.o. (každých 8-12 h, event. i jednou za 24 h)

  E, B: 5, 0-10, 0; O, Cp, S: 1, 0-2, 0; C: 0, 1-0, 5; F: 0, 1 i.v. obecně 5-6 mg.kg'

  AMMONII CHLORIDUM

  Farmakologická skupina, použití: soli a ionty k perorálnímu a parenterálnímu použití, sekretolytika, diuretika

  Dávky:

  P.o. E, B: 10, 0-15, 0; O, Cp: 2, 0-5, 0; S: 1, 0-2, 0 C: kolem 0, 5; F: kolem 0, 2 (sekretolytika) E: kolem 10, 0; B: kolem 15, 0; O, Cp: kolem 3, 0 S: kolem 1, 5; C: kolem 0, 6; F: kolem 0, 2 (diuretika)

  AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky:

  I.m. B, O, S: 15 mg.kg' s.c., i.m. C, F: 15 mg.kg'

  AMPICILLINUM, AMPICILLINUM TRIHYDRICUM Farmakologická skupina, použití: antibiotika

  Dávky:

  P.o. obecně (kromě přežvýlcavců): 4-12 mg.lcg-' každých 12 h C: 35 mg.lcg' (také 10-40 mg.lcg') každých 8-12 h

  F: 20-60 mg.kg' každých 8-12 h Strana 740 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Částka 1 740 Všeobecné dodatky

  AMPICILLINUM NATRICUM Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky:

  I.m. E: 8 mg.kg' každých 8 h B: 4-10 mg.kg'

  F: až 20 mg.kg' každých 6-8 h, i.m., i.v., s.c. Tele: 5-12 mg.lcg' každých 6 h C: 8 mg.kg' každé 4 h, resp. až 20 mg.kg' každých 8 h

  APOMORPHINI HYDROCHLORIDUM Farmakologická skupina, použití: emetika (proti alotriofagii) Dávky: s.c. C: 0, 08-0, 4 mg.kg' (d.max. 10 mg pro toto) S: 0, 01-0, 1 mg.kg' (d.max. 0, 04 pro toto)

  F: 0, 02 až 0, 05 pro toto (d.max.: 0, 4 pro toto) (d.max. pro toto E: 0, 05; B: 0, 1; O, Cp: 0, 02) i.m. C: 0, 03 mg.kg'

  ARGENTI NITRAS

  Farmakologická skupina, použití: antiseptika, adstringencia, obstipancia Dávky:

  P.o. (silně zředěn vodou, lépe PIL s Bolus alba a glycerolem) E, B: 2, 0; O, Cp, S: 0, 3; C: 0, 05; F, G: 0, 01

  ATROPINI SULFAS

  Farmakologická skupina, použití: spasmolytika, antisetptika, antidota při otravě organofosfáty Dávky:

  I.m., s.c. obecně: 0, 05-0, 1 mg.lcg-', jako antidotum: 0, 5 mg.lcg' E, B: 0, 03-0, 05 (d.max.: 0, 1 pro toto)

  O, Cp, S: až 0, 03

  C: 0, 002-0, 005 (až 0, 03; antiemetilcum 0, 02 mg.lcg-') F: až 0, 003-0, 005 (antiemetilcum 0, 02 mg.kg-')

  I.v., i.m. antidotum (opakovaně)

  E: 0, 1 mg.lcg'; B: 0, 6 mg.kg'; O: 1 mg.kg' C: 0, 3 mg.kg-'

  BARBITALUM

  Farmakologická skupina, použití: sedativum Dávky: p.o. C: 1, 0 (u těžších až 1, 5)

  BELLADONNAE FOLIUM

  Farmakologická skupina, použití: spasmolytika Dávky: p.o. E, B: 40, 0; O, Cp: 12, 0; S: 10, 0; C: 1, 0

  BENDROFLiTMETHIAZIDUM Farmakologická skupina, použití: diuretika Dávky: i.m., s.c., p.o. obecně: 0, 1-0, 2 mg.kg-' (d.pro die) Částka 1 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Strana 741

  Icinálních léčiv používaných u zvířat 741

  BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky:

  I.m., s.c. E: 15 000-20 000 m.j./kg ž.hm. (lx pro kura)

  B: 6000 (také až 20 000) m.j./lcg ž.hm. (lx pro kura) Tele: 25 000-30 000 m.j./kg ž.hm. (lx pro kura)

  C: 15 000-30 000 m.j./lcg ž.hm. (lx pro kura) O: 8000 m.j./lcg ž.hm. (každých 48-72 h) S: 10 000-40 000 m.j./kg ž.hm. (každých 48-60 h)

  Intramam.

  Do 1 čtvrti B: 100 000-300 000 m.j. (event. opakovat za 24 h); také 600 000 m.j. (jednorázově)

  BENZOCAINUM

  Farmakologická skupina, použití: lokální anestetika, antiemetika Dávky: p.o. C: 0, 2-0, 5 (1-3x denně)

  BENZYLPENICILLINUM KALICUM Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky:

  I.m. E: 15 000-25 000 m.j./kg ž.hm. každých 6 h B: 10 000-30 000 m.j./kg ž.hm. každých 8 h O, Cp: 15 000-45 000 m.j./lcg ž.hm. každých 8 h S: 20 000 m.j./kg ž.hm. každých 8 h

  C: 10 000-30 000 m.j./kg ž.hm. každých 6 h F: 20 000 m.j./kg ž.hm. každých 6 h

  P.o. G: 7500-10 000 m.j./kg ž.hm.

  Intramam. B: 100 000-500 000 m.j.

  Intraartic. E: 300 000-600 000 m.j.

  BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM Farmakologická skupina, použití: expektorancia Dávky:

  I.m. E, B: 0, 15 mg.kg-'; C, F: 0, 5 mg.kg'

  P.o. E, B: 0, 3 mg.lcg'; C, F: 1 mg.lcg'

  I.m., p.o. S: 0, 3 mg.kg'; tele, sele: 0, 5 mg.kg'

  BUSULFANUM

  Farmakologická skupina, použití: cytostatika, chronické myeloidní leukemie Dávky: p.o. C: 0, 5-6 mg pro toto (nárazová, udržovací: 0, 16-2 mg)

  CALCII CARBONAS

  Farmakologická skupina, použití: antacida

  Dávky: p.o. B: 60, 0-300, 0; O: 10, 0-20, 0; C: 50-100 mg.kg-' Strana 742 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Částka 1 742 Všeobecné dodatky

  CALCII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM

  Farmakologická skupina, použití: soli a ionty k perorálnímu a parenterálnímu použití, kalcioterapie

  Dávky:

  I.v. (přísně) v 5-10% roztoku obecně: 20-50 mg.kg-'

  E: až 25, 0; B: až 35, 0; O, Cp: až 2, 0; S, C: až 1, 5

  CALCII GLUCONAS

  Farmakologická skupina, použití: soli a ionty k perorálnímu a parenterálnímu použití, kalcioterapie

  Dávky:

  I.v. (část ve 2-10% roztoku obecně: 100 mg.kg-'

  I.m., s.c.) E, B: 50, 0; O, Cp: 5, 0; S: 10, 0; C: 2, 0; F: 0, 2-1, 0

  CAMPHORA RACEMICA

  Farmakologická skupina, použití: derivancia, analeptika centrální Dávky:

  P.o. C: 1, 4; F: 0, 2; G: 0, 2

  Pro pach mléka, masa nevhodný u E, B (15, 0), O, Cp, S (3, 0)

  CARBO ACTIVATUS

  Farmakologická skupina, použití: adsorbencia, obstipancia, antidota Dávky:

  P.o. ve vodě rozděleně pro die (jako antidotum najeánou) E, B: až 600, 0; O, Cp, S: až 150, 0; C: až 20, 0-50, 0

  CEFADROXILUM

  Farmakologická skupina, použití: antibiotika Zákaz použití u zvířat určených k produkci potravin! Dávky: p.o. obecně: 10-20 mg.kg-' každých 12 h

  CEFALEXINUM MONOHYDRICUM Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky: p.o. C: 25 mg.kg-' každých 12 h

  CHLORALI HYDRAS

  Farmakologická skupina, použití: hypnotika, sedativa Dávky:

  I.v. přísně (v 5-10-20% roztoku) E: 1, 0 na 10 kg ž.hm. (lc narkóze 10% roztok 1, 2-1, 4 na 10 lcg ž.hm.)

  B: až 0, 8 na 10 kg ž.hm.; O, Cp: 0, 7 na 10 kg ž.hm. S: 100 mg.kg'; C: 1, 3 na 10 kg ž.hm.

  I.p. Sele: 300 mg.kg' ve 4% roztoku

  P.o. E, B: 1, 0 na 10 kg ž.hm.; O, Cp, S: 10, 0 C: 300 mg.kg'; F: 200 mg.kg'

  P.rect. E, B: 1, 2-1, 5 na 10 lcg ž.hm. Částka 1 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Strana 743

  Icinálních léčiv používaných u zvířat 743

  CHLORAMPHENICOLI NATRII SUCCINAS Farmakologická skupina, použití: antibiotika Zákaz použití u zvířat určených k produkci potravin! Dávky:

  I.m. obecně (kromě F): 10-20 mg.kg-' lx denně F: 15-25 mg.kg 1 každých 12 h

  CHLORAMPHEIVICOLUM Farmakologická skupina, použití: antibiotika Zákaz použití u zvířat určených k produkci potravin! Dávky:

  P.o. obecně (kromě F): 0, 5 na 10 kg ž.hm. každých 8 h

  C: 30-50 mg.lcg 1 každých 4-6 h; F: 20 mg.lcg' každých 12 h i.m. (každých 12 h) E: 6/12/15 mg.lcg-'; C, F: 25-30 mg.lcg'

  CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM Farmakologická skupina, použití: antipsychotilca Dávky:

  P.o. (lce zklidnění) B: 5 mg.kg'; C: 0, 1

  I.m. B, S: 1-2 mg.kg' (pro E není vhodný); O, Cp: až 4 mg.kg' C: 2, 5-5 mg.kg' (antiemetilcum 0, 5 mg.lcg'); F: 2-5 mg.kg 1 i.v. (zvolna) C: 1-3 mg.lcg' (0, 1 na 30 lcg ž.hm.)

  CHLORPROTHIXENI HYDROCHLORIDUM Farmakologická skupina, použití: antipsychotilca Dávky:

  I.m., i.v. S: 0, 3-1 mg.lcg 1

  C: 2-4 mg.kg' (i.m. i 3-6 mg.kg' ) i.v. O, Cp: 0, 5 mg.kg'

  E: 0, 75-1 mg.lcg' (lc premedikaci)

  CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky:

  P.o. obecně (kromě přežvýkavců): 0, 1-0, 2 na 10 kg ž.hm. každých 6-12 h E, hříbě, tele, S: 0, 1-0, 25 na 10 kg ž.hm. každých 12 h

  C, F: 25-50 mg.lcg' každých 8-12 h i.m. S: 5-8 mg.kg'; tele: 15 mg.kg' Malá zvířata: 10-20 mg.kg 1

  I.v. (1% roztok) obecně: 10 mg.lcg-'; C: 10 mg.kg'

  CIIVIETIDINUM

  Farmakologická skupina, použití: antihistaminika, antacida Dávky:

  P.o. C: 5-10 mg.kg 1 každých 6-8 h F: 2, 5 mg.kg' každých 12 h i.v. C: 5 mg.kg' každých 12 h Strana 744 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Částka 1 744 Všeobecné dodatky

  COCAINI HYDROCHLORIDUM Farmakologická skupina, použití: (lokální) anestetika Dávky: k povrchové anestezii ve 2-4% roztoku E: 0, 5; B: 0, 6; C: 0, 025 na 10 kg ž.hm.

  CODEINI HYDROGENOPHOSPHAS SESQUIHYDRICUS Farmakologická skupina, použití: antitusika

  Dávky:

  P.o. (opakovaně lcaždých 6-8 h)

  E, B: až 4 mg.kg' (pro E d.max.p.d. 5, 0) S: až 1 mg.kg' (d.max.p.d. 0, 5)

  O, Cp: 0, 1-0, 5 mg.kg-'

  F: 0, 25-4 mg.kg 1(d.max.p.d. 0, 03) s.c. E: 0, 5 (opakovaně do 2, 0 d.pro ďie) C: 0, 03 (opakovaně do 0, 2 d.pro die)

  CODEINUM

  Farmakologická skupina, použití: antitusika Dávky:

  P.o. (každých 6-8 h) E, B: až 4 mg.kg-'; S: až 1 mg.kg' C: 1-2 mg.kg'; F: 0, 25-4 mg.kg'

  COFFEINUM

  Farmakologická skupina, použití: analeptika; karďiotonika Dávky:

  P.o. E, B: 5, 0-10, 0 (D.L. 200 mg.kg-', resp. 100, 0) O, Cp, S: 0, 5-3, 0 (D.L. 300 mg.kg-1, resp. 10, 0) C: 0, 1-0, 5 (D.L. 500 mg.lcg-1, resp. 5, 0)

  F: 0, 05-0, 2

  COLECALCIFEROLUM

  Farmakologická skupina, použití: vitaminy, karence vitaminu D Dávky:

  P.o. (jednorázově) E, B: 200-400 m.j./lcg ž.hm. O, Cp: 160-400 m.j./lcg ž.hm. S: 300-500 m.j./kg ž.hm. C: 100-500 m.j./lcg ž.hm. (denně po 7 d) G: 120-360 m.j./lcg ž.hm. Krocan: 1000 m.j./kg ž.hm. i.m. (jednorázově) kráva: 500 000-1 000 000 mj. (lc profylaxi poporodní parézy týden před otelením - 10 000 000 m.j.)

  Jalovice: 250 000-500 000 m.j., tele: 50 000-250 000 m.j. O, Cp, S: 300 000-500 000 m.j.; C: 100 000-300 000 m.j. Částka 1 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Strana 745

  COLISTINI SULFAS

  Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky:

  P.o. (každých 12 h) tele, S: 2, 5 mg.lcg-', G: 3 mg.lcg 1 (každých 8 h) C, F: 2, 5 mg.lcg-'

  I.m. (jednou denně) B, tele, S, sele: 3 mg.lcg-'

  CYANOCOBALAMII~TUM

  Farmakologická skupina, použití: vitaminy, karence vitaminu B, 2 Dávky:

  I.m., s.c. obecně: 1, 5-3 µm.kg' E, B: až 0, 002

  CYCLOPHOSPHAIVIIDUM

  Farmakologická skupina, použití: cytostatika, leulcemie Dávky:

  P.o. C: 50 mg.rri a (obden po 4-6 týdnů)

  F: 0, 3-2, 5 mg.lcg' denně (podle stavu leukocytů)

  DEFEROXAMINI MESILAS

  Farmakologická skupina, použití: antidota (při otravě železem) Dávky:

  P.o. obecně: 100 mg.kg 1

  I.m. obecně: až 50 mg.kg-'

  DEXAMETHASONI ACETAS DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS DEXAMETHASONUM

  Farmakologická skupina, použití: hormony (glukokortikoidy) Dávky:

  I.v. (zvolna) i.v., i.m. i.m.

  P.o.

  Obecně 2-5 mg.kg' při šoku (opakovat za 8-12h) E, B, S: 0, 02-0, 08 mg.kg-'; C, F: 0, 1-0, 25 mg.kg' E: 0, 02-0, 05; B: 0, 02; S: 0, 002-0, 005; C, F: 0, 000125-0, 001 E, B: 0, 02; C: 0, 025-0, 05 mg.kg_i (každých 8-12 h)

  F: 0, 125-0, 5 mg.kg-1(jednou denně) 0, 4-2 mg, resp. 4-8 mg na jeden kloub

  Intraartic.

  DIAZEPAMUM

  Farmakologická skupina, použití: anxiolytika, antineurotika, antikonvulziva Dávky: p.o.

  Tele do 14 ánů stáří: 3 mg/l0 kg ž.hm.; starší: 10 mg/l0 kg ž.hm. Býček: 3 mg.kg'

  Jalovice, S: 1, 5-2, 1 mg.kg-'

  C: až 0, 005; F: až 0, 005 (při křečích 3x denně)

  C: 0, 05-0, 25 mg.kg' (ke zkliďnění, zvýšení apetitu) C: 1 mg.kg' (k premedikaci narkózy) S: 5-8 mg.kg 1 B: 0, 5 mg.kg' (soďná sůl) při křečích C: 0, 035; F: až 0, 01 s.c., i.m.

  I.m. i.v. i.v., i.m. Strana 746 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Částka 1 746 Všeobecné dodatky

  DIGITALIS PURPUREAE FOLIUM Farmakologická skupina, použití: kardiotonika Dávky: p.o. E, B: 10, 0; O, Cp, S: 1, 0; C: 0, 4; F: 0, 1

  DIGITOXINLTM

  Farmakologická skupina, použití: kardiotonika Dávky:

  P.o. E: nárazová 1, 5-3 mg/50 kg ž.hm., udržovací 0, 2-0, 3 mg/50 kg ž.hm. C: nárazová 0, 1-0, 2 mg.kg-', udržovací 0, 01-0, 1 mg.kg', 2x denně F: 0, 03-0, 06 mg.kg', lx denně (bez nárazové dávky)

  DIGOXINLTM

  Farmakologická skupina, použití: kardiotonika Dávky:

  P.o. E: nárazová až 3 mg/50 kg ž.hm., udržovací 0, 1-0, 3 mg/50 kg ž.hm.

  C: nárazová 0, 05-0, 2 mg.lcg-', udržovací 0, 01-0, 05 mg.lcg' rozděleně během dne (vyšší dávka pro ž.hm. do 3 kg, nejnižší pro ž.hm. nad 20 kg)

  F: 0, 01 mg.kg' lx denně (bez nárazové dávky) i.v. (velmi zvolna) E, B: 5-10 mg

  O, Cp, S: 0, 5 mg/50 kg ž.hm.

  C: 0, 2-0, 5 mg (zcela mimořádně až 0, 04 mg.kg-' frakcionovaně během 4 h)

  Letální dávky:

  C: i.v., s.c. 0, 2-0, 5 mg.kg'

  P.o. 0, 1-0, 5 mg.kg'

  F: i.v. 0, 3-0, 4 mg.lcg' s.c. 0, 4-0, 6 mg.kg'

  P.o. 0, 15-0, 4 mg.kg'

  DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM

  Farmakologická skupina, použití: vazodilatancia, antihypertenziva Dávky: p.o. C: 0, 5-1, 25 mg.kg-'každých 6-8 h

  DIIVIENHYDRINATUM

  Farmakologická skupina, použití: antiemetilca Dávky: p.o. C: 4-8 mg.kg-'

  DIIVI>:RCAPROLUM

  Farmakologická skupina, použití: detoxikancia; antidotum As a Hg Dávky:

  I.m. (5-10% roztoky) obecně: 1. den 3-5 mg.lcg-' každé 4 h 2.-10. den 25 mg.lcg-' každých 12 h

  DIMETHYLIS SULFOXIDUM

  Farmakologická skupina, použití: antiflogistilca (zevní)

  Dávky: zevně na kůži v koncentraci minimálně 70%, C, F: do 5 ml; velká zvířata až 30 ml Částka 1 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Strana 747

  Icinálních léčiv používaných u zvířat 747

  DIIVIETICONUM

  Farmakologická skupina, použití: antitympanilca (odpěňovač) Dávky:

  P.o., intrarum.B: 1, 5-5, 0 (10 mg.lcg-') v 1-5 1 vody Tele, O, Cp: 1, 25 (také jen 2-10 mg.lcg-') p.o., injekčně

  Do caeca E: event. 0, 75-1, 5

  DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM

  Farmakologická skupina, použití: antihistaminika, antialergika, spasmolytilca Dávky:

  I.m., i.v. Velká zvířata: 0, 5-1 mg.kg', také až 5 mg.kg' Středně velká: 1-2 mg.lcg', také 3-6 mg.lcg 1 Malá zvířata: 1-2 mg.lcg-', také až 3 mg.kg'

  DIPHENOXYLATI HYDROCHLORIDUM Farmakologická skupina, použití: obstipancia Dávky: p.o. C, F: kolem 1 mg.kg-' každých 8 h

  DOPAMINI HYDROCHLORIDUM Farmakologická skupina, použití: sympatomimetika Dávky: (jen v infuzi)

  I.v. obecně:5-10-151ag/lcg/min (40 mg v 500 ml Sol. Ringeri) i.v. C: 2-8 ~ug/kg/min (při šoku)

  DOXYCYCLINI HYCLAS Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky:

  P.o. C, F: 10 mg.lcg' každých 12-24 h

  Tele, S, G: 10 mg.kg' v pitné vodě či v krmivu každých 24 h

  DOXYCYCLINUM

  Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky:

  P.o. (jednou denně) C: 4-10 mg.kg-'; F: 5-11 mg.lcg'

  DROPERIDOLUM

  Farmakologická skupina, použití: antipsychotilca, antiemetika Dávky:

  I.m.

  I.v. (zvolna) p.o., i.m.

  C: 0, 5-1-2 mg.kg' C: 0, 25-0, 5 mg.lcg-1 C, F: 0, 02-0, 04 mg.kg-' (antiemetika)

  EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM

  Farmakologická skupina, použití: centrální analeptika, sympatomimetika, Dávky: s.c., i.m., p.o. obecně: kolem 0, 5 (až 1) mg.kg-1 každých 8-12 h s.c. E, B: 0, 5; O, Cp: 0, 05; S: 0, 1; C: 0, 025; F, G: 0, 002

  Periferní analeptika Strana 748 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Částka 1 748 Všeobecné dodatky

  EPINEPHRINI HYDROGENOTARTRAS

  Farmakologická skupina, použití: sympatomimetika, hemostatika Dávky (jeďnopromilového roztoku): p.o. C: až 0, 5 ml (v oslazené vodě)

  ERGOCALCIFEROLUM

  Farmakologická skupina, použití: vitaminy, karence vitaminu DZ Dávky (terapeutické):

  P.o. B, S, O: 10 µm.kg'; C, F: 12, 5-100 µm

  I.m., s.c. E, B: 300 000-1 500 000 m.j. Hříbě, S: 300 000-600 000 m.j. Tele, C: 150 000-300 000 m.j.

  ERGOMETRINI HYDROGENOMALEAS

  Farmakologická skupina, použití: uterotonika (involuční periody) Dávky:

  I.m., i.v. E, B: 10-20 mg; O, Cp: 0, 5-2 mg; S: 1 mg C: 0, 25-1 mg; F: 0, 2-0, 5 mg (při sectio caesarea do děložního rohu)

  ERGOTAMINI TARTRAS

  Farmakologická skupina, použití: uterotonika (topické stahy) Dávky: s.c., i.v. (zvolna) E, B: až 2, 5 mg; O, Cp, S: 0, 5-1 mg

  ERYTHROMYCINUM

  Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky:

  P.o. Tele: 0, 5 (áruhý den 0, 25)

  C, F: 2-5-10 mg.lcg-' každých 4-6 h

  G: 25-80 mg.kg' v pitné vodě, 20-25 mg.kg' v krmivu i.m. B: 2-4 mg.kg'; tele, O, S: 10 mg.kg 1 (maximálně 1, 0) C, G: 20 mg.kg 1 jako dosis refracta

  Intramam. B: 0, 3 do jedné čtvrtě intrauter. B:0, 6-1, 2

  ESTRADIOLI BENZOAS

  Farmakologická skupina, použití: hormony (estrogeny), afroďisiaka, abortiva Dávky:

  I.m., (s.c.) E: 5-10 mg (afroďisiaka)

  B: 0, 5-1 mg (až 5 mg u anestrie post panam) S: 2 mg (u anestrie s HCG či PMSG) S, O, Cp: 0, 5-2 mg

  C: 0, 1-1 mg (substituce), 2-5 mg (5., 7., 9. den post coitum) zábrana nidace Částka 1 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Strana 749

  Icinálních léčiv používaných u zvířat 749

  FERROSI FUMARAS

  Farmakologická skupina, použití: antianemika Dávky:

  P.o. C: 0, 1-0, 2; F: 0, 05-0, 3

  Prasnice: 10, 0; tele, hříbě: 2, 0-3, 0

  FERROSISULFAS

  Farmakologická skupina, použití: antianemika Dávky:

  P.o. (3x denně) Vellcá zvířata: 1, 0-5, 0 Středně velká zvířata: 0, 5-1, 0; malá zvířata: 0, 1

  FLLTNITRAZEPAMIJM

  Farmakologická skupina, použití: antineurotilca (ke zklidnění) Dávky:

  I.m. F: 0, 1-0, 5 mg.kg'

  FORMALDEHYDI SOLUTIO 35%

  Farmakologická skupina, použití: dezinficiencia, antiseptika, antihydrotilca, kaustilca Dávky:

  P.o. (roztok s 0, 1-0, 2% formaldehydu) E: 20, 0; B: 30, 0; C: 2, 0

  Lokálně: na kůži roztok s 1-2 % formaldehydu (antihydrotikum) na paznehty roztok s 2-5 % formaldehydu (tvrzení rohoviny) K dezinfekci prostředí roztoky s 2-5 % formaldehydu

  FUROSEIVIIDUM

  Farmakologická skupina, použití: diuretika Dávky:

  P.o. E: 1, 5-3 mg.kg'; B: 2-5 mg.kg' až 2x denně O: 1-5 mg.lcg'; C, F: do 5 mg.lcg' až 2x denně i.v. obecně: 0, 5-2 mg.kg'v 1% roztoku (při otravách) s.c., i.m., i.v. E: 1-2, 5 mg.kg'; B: 1 mg.kg'; S: 5 mg.kg'

  O: 0, 5 mg.lcg'

  C, F: 2, 5-5 mg.lcg' rozděleně, (5-10-20 mg.kg' jen při akutním selhání ledvin) B: 0, 5-0, 8 při edému vemene, opakovat za 18 h

  GALLAMINI TRIETHIODIDUM Farmakologická skupina, použití: myorelaxancia Dávky:

  I.v. E: 0, 5-1 mg.kg'; B: 0, 4 mg.kg'; S: 3 mg.kg' C: 0, 3-1 mg.kg'; F: 0, 11 mg.kg'

  GENTAMICINI SULFAS

  Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky: s.c., i.m., i.v. obecně 6, 5-6, 8 mg.kg' každých 12 až 24 h (C od druhého dne lx denně) F: 5, 1 mg.kg' každých 12 h Strana 750 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Částka 1 750 Všeobecné dodatky

  GLUCOSUM

  Farmakologická skupina, použití: energetika, pomocné látky, diagnostika, celková hemostatika Dávky:

  I.v., s.c. (zpravidla 20-40% roztok) obecně pomalu: až 0, 5 substance na lcg ž.hm. každých 5-8 h

  Při ketóze B: 200, 0; O: 50, 0

  Při hypoglylcemii C: 500 mg.kg-'; sele: 3, 0

  GONADORELINUM

  Farmakologická skupina, použití: hormony (GnRH) Dávky:

  I.v. B: 0, 25-0, 5 lag.kg 1

  I.m. B: k synchronizaci říje návazně na podaný gestagen min. 60 µg pro toto, max. 1500 µm pro toto S: 100 lag pro toto 2-3 h před inseminací

  GONADOTROPINUM CHORIONICUM Farmakologická skupina, použití: hormony (gonadotropiny) Dávky:

  I.m., s.c. (s uplatněním účinku FSH): E, B: 1000 m.j.

  O, Cp, S: 250-500 m.j.; C: 100-250 m.j.; F: 50-100 m.j. (s uplatněním účinku LH): E, B: 5 000-10 000 m.j.

  O, Cp, S: kolem 1000 m.j.; C: 500-1000 m.j.; F: 500 m.j.

  GONADOTROPINUM SERICUM EQUINUM AD USUM VETERINARIUM Farmakologická skupina, použití: hormony (gonadotropiny)

  Dávky:

  I.m., s.c. Klisna: 4 m.j. na kg ž.hm. Kráva, prasnice: 1-3 m.j. na kg ž.hm.

  GRISEOFULVINUM

  Farmakologická skupina, použití: antibiotika, antimykotilca Dávky: p.o. E, B: 5-10 mg.kg-1; C: 20-50 mg.kg 1; F: 40-60 mg.kg 1

  GUAIFENESINUM

  Farmakologická skupina, použití: anxiolytika; antineurotika, centrální myorelaxancia Dávky:

  I.v. (20% roztok) E: 3, 0 na 50 kg ž.hm. (ataralctikum) 4, 5-6, 0 na 50 kg ž.hm. (k pokládání)

  B: 2, 5-5, 0 na 50 kg ž.hm. (lc pokádání) C: 100-180 mg.lcg-' (myorelaxace)

  F: 40-80 mg.kg 1 p.o. C, F: 20 mg.lcg' (lce zklidnění)

  HALOPERIDOLUM

  Farmakologická skupina, použití: antipsychotilca, antiemetika

  Dávky: p.o., i.m. C, F: 0, 1-0, 2 mg.kg-' (antiemetikum; sedativní účinek po dobu 24-96 h) Částka 1 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Strana 751

  Icinálních léčiv používaných u zvířat 751

  HEXACHLOROPHENUM

  Farmakologická skupina, použití: anthelmintika, antitrematoda Dávky: p.o. B: 15-20 mg.kg-'; O: 20-40 mg.kg'

  HYDROCHLOROTHIAZIDUM Farmakologická skupina, použití: diuretika Dávky:

  P.o. E: 0, 25-0, 5 (0, 5-1 mg.kg-'); B: až 0, 7

  B: 0, 5-0, 8 s opakováním za 18 h (při edému vemene)

  C, F: 2-3 mg.kg' (C: také 10-20 mg.kg'; F: maximálně 0, 0125) i.m., s.c., (p.o.) O, S, C, F: 0, 5-2 mg.lcg-'

  P.o., parenter. obecně 0, 25-1 mg.kg-' (při otravách) S a zvláště C, F: 2-3 mg.lcg-1(při otravách)

  HYDROCORTISONI ACETAS

  Farmakologická skupina, použití: hormony (lcortilcoidy), glulcolcortilcoidy, antiflogistilca Dávky:

  P.o. obecně 1-2 mg.kg' každých 12 h (substituce)

  P.o., i.m. (krátkodobě) C, F: 5 mg.lcg-lrozděleně na 2-3 dávky během 24 h (při astmatických a alergických stavech)

  I.m. obecná střední dávka 2-10 mg.kg-' každých 3-6 h E, B: 1, 0-1, 5; S: 0, 025-0, 05; C: 2 mg.lcg-'

  E, B: 2-3 mg.kg' (astmatické a alergické stavy)

  I.v. (zvolna) obecně: 50 mg.kg' každých 3-6 h (anafylaktický a endotoxinový šok)

  Intraartic. 6-250 mg na jeden kloub (podle velikostí)

  HYDROCORTISONUM

  Farmakologická skupina, použití: hormony (lcortilcoidy) Dávky:

  P.o. C: 4 mg.kg' lx za 12 h nebo 0, 5-1 mg.kg' lx denně (substituční terapie) F: 2-4 mg.kg 1 lx za 12 h

  INSULINI SOLUBILIS INIECTIO

  INSULINI ZINCI AMORPHI INIECTIO IN SUSPENSIONE INSULINI ZINCI CRISTALLINI INIECTIO IN SUSPENSIONE INSULINI ZINCI INIECTIO IN SUSPENSIONE

  INSULINUM

  Farmakologická skupina, použití: hormony, antidiabetika Dávky: s.c., i.v. individuálně podle stavu nemocného

  E: 250 m.j.; B: 300 m.j.; O, S: 25-50 m.j.; Cp: 30 m.j. C: 20-30 m.j. (Ke kontinuální terapii diabetu C: 1-2 m.j./kg ž.hm.; F: 0, 5 m.j./kg ž.hm.) Strana 752 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 752 Všeobecné dodatky

  IPECACUANHAE PULVIS NORMATUS IPECACUANHAE RADIX

  Farmakologická skupina, použití: expektorancia, emetika Dávky: p.o. (expektorancia) E: 1, 0-2, 0; B: 2, 0-5, 0; O, Cp, S: 0, 1-0, 3 C: 0, 01-0, 1; F: 0, 05-0, 1 (emetilcum) S: 3, 0; C: 1, 5; F: 0, 5

  ISOPRENALINI SULFAS

  Farmakologická skupina, použití: sympatomimetika Dávky:

  I.v. (zvolna) i.m., s.c. i.m., s.c. i.v. infuze

  Obecně: až 4 lag.kg 1 a dále 7-14 ~g.lcg 1lcaždé 4 h obecně 3, 5-10 lag.kg'

  C: 0, 1-0, 3 lag/kg/min nebo 5-20 lag/kg/min do účinku při léčbě hypotenze při anafylal~ticlcém šoku

  C, F: 15-30 mg pro toto při šoku u intoxikací

  P.o. KALU ACETAS

  Farmakologická skupina, použití: soli a ionty k perorálnímu a parenterálnímu použití, diuretika Dávky: 33% roztoku (3x denně) p.o. E, B: kolem 100 ml; O, Cp, S: 15 ml; C: 5 ml KALU BROMIDUM

  Farmakologická skupina, použití: sedativa Dávky:

  P.o.

  E: 50, 0 (2x denně); B: 60, 0 (3x denně) O, Cp, S: 10, 0 (3x denně)

  C: 1, 0-2, 0 (d.pro die 2, 0-6, 0); F: 0, 5 KALU IODIDUM

  Farmakologická skupina, použití: expektorancia Dávky: p.o.

  E, B: 5, 0 (maximálně 10, 0); O, Cp: 1, 0 (maximálně 2, 0) S: 1, 0 (maximálně 3, 0); C: 0, 1-0, 5 (maximálně 1, 0)

  F: maximálně 0, 2; G: maximálně 0, 1 KANAMYCINI MONOSULFAS Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky: parenterálně obecně: až 15 mg.kg-' d.pro ďie KETAMINI HYDROCHLORIDUM

  Farmakologická skupina, použití: celková anestetika (k imobilizaci s obluzením) Dávky:

  I.m. obecně 10-30 mg.kg'

  Průměrně O, Cp, S: 10-20 mg.kg-'

  C: 8-10 mg.kg 1(po premedikaci xylazinem)

  O: 22-44 mg.kg'; S: 6-12 mg.kg'; C: 20-30 mg.kg' Částka 1 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Strana 753

  Icinálních léčiv používaných u zvířat 753

  F: 12-30 mg.kg'; ptáci: 20-40 mg.lcg' (malí až 100 mg.kg') i.v. přibližně 1/4 až 1/3 dávky nitrosvalové KETOPROFENUM

  Farmakologická skupina, použití: antiflogistilca, antirevmatika Dávky:

  P.o. obecně (mimo potravinová zvířata): 1 mg.kg-' C: 1 mg.lcg' (každých 6-8 h)

  P.o., s.c. F: 2 mg.kg' i.v., i.m., s.c. C: 2 mg.kg'

  LANATOSIDUM C

  Farmakologická skupina, použití: kardiotonika

  Dávky: Lze vycházet z dávek digoxinu i.v. LDSOpro F 0, 23 mg.lcg-'

  LEVAMISOLI HYDROCHLORIDUM Farmakologická skupina, použití: anthelmintika Dávky:

  P.o. obecně: 7, 5-15 mg.lcg-'

  B, O, S (mimo dojnice a bahnice): 8 mg.lcg-' s.c., i.m. obecně: 5 mg.kg' s.c. B, O, S: 8 mg.kg'; C, F: 10 mg.kg' nalévání jen B: 10 mg.kg-'

  LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM

  Farmakologická skupina, použití: anestetika (lokální), antiarytmilca Dávky:

  I.v. C: 2-4 mg.kg', následně i.m. až 6 mg:kg každých 90 min. podle potřeby (antiarytmikum)

  LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM Farmakologická skupina, použití: antibiotika

  Dávky: (p.o.) C, F: 20 mg.kg' každých 12 h

  I.m. S, C, F: 10 mg.kg' každých 12 h

  LOPERAMIDI HYDROCHLORIDUM Farmakologická skupina, použití: obstipancia Dávky:

  P.o. C: 0, 04 mg.kg' každých 6-8 h (nepodávat novorozeným a F!)

  LYSINI HYDROCHLORIDUM

  Farmakologická skupina, použití: aminokyseliny, homeostatilca, roborancia Dávky:

  I.m., i.p., s.c. (maximálně 20-30 ml na jedno místo)

  I.v. obecně: 100-200 mg.kg-', opakování možné za 6 h E, B: 40, 0-80, 0; tele: 10, 0-20, 0

  O: při intoxikacích až 20, 0 Strana 754 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 754 Všeobecné dodatky

  MAGNESII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM

  Farmakologická skupina, použití: soli a ionty k perorálnímu a parenterálnímu použití Dávky: s.c. B: 80, 0

  MAGNESII HYDROXIDUM Farmakologická skupina, použití: antacida Dávky: p.o. B: 100, 0-300, 0; O: 10, 0-30, 0; C: 10, 0-20, 0

  MAGNESII OXIDUM PONDEROSUM

  Farmakologická skupina, použití: antacida; substituce hořčíku Dávky:

  P.o. E: 10, 0-40, 0; B: 10, 0-40, 0 (opakovaně po 30 min) C: 0, 5

  E, B: 70 mg.kg' (B: 50, 0-70, 0); O, Cp, S: 80, 0 mg.lcg' C: 0, 2-1, 0

  MAGNESII SULFAS

  Farmakologická skupina, použití: laxancia, stomachika Dávky:

  Jako laxans p.o. ve 3-5% vodném roztoku E: až 250, 0

  B: až 1000, 0; hříbě, tele: 25, 0-50, 0

  O, Cp, S: 25, 0-125, 0; C: 5, 0-25, 0; F: 2, 0-5, 0

  MAGNESII TRISILICAS Farmakologická skupina, použití: antacida Dávky: p.o. C: 20 mg.kg-'

  MAN1vITOLUM

  Farmakologická skupina, použití: osmotická diuretika Dávky:

  I.v. přísně v 10-20% roztoku zvolna obecně: 0, 3/kg/h ve 2, 5% roztoku 1000 mg.kg-' (při intoxikacích) D.max. 1500 mg.kg'

  MEBENDAZOLUM

  Farmakologická skupina, použití: anthelmintika Dávky:

  P.o. E: 5-10 mg.kg' (snášená dávka až 350 mg.kg') O: 10-20 mg.kg'; S: 20-30 mg.kg' (v krmivu) C: 40-100 mg.lcg'; F: až 40 mg.lcg'

  G: 60 mg.kg' (v krmivu)

  MEDROXYPROGESTERONI ACETAS Farmakologická skupina, použití: hormony (gestageny) Dávky:

  I.m. C: 2, 5 mg.kg' (těžší zvířata) až 5 mg.lcg' (lehčí)

  P.o. C: 0, 5 mg.kg' (0, 005-0, 01) Částka 1 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Strana 755

  Icinálních léčiv používaných u zvířat 755

  MEPROBAMATUM

  Farmakologická skupina, použití: anxiolytika, antineurotika, centrální myorelaxancia Dávky: p.o. S: 20 mg.kg-'; C: 20-40 mg.kg'; F: 10-30 mg.kg'

  METHADONI HYDROCHLORIDUM

  Farmakologická skupina, použití: analgetika; spasmolytika Dávky:

  I.v. E: 0, 1 mg.lcg'; C: až 0, 25 mg.kg'

  I.m. C: 0, 5-5 mg.kg' (silné analgetikum) s.c. C: 1 mg.lcg' (premedilcace thiopentalové narkózy)

  LDS~ C: i.v. 25 mg.lcg', s.c. 50 mg.lcg', p.o. C: 70 mg.lcg'

  METHYLPRED1vISOLONUM

  Farmakologická skupina, použití: hormony (glulcolcortilcoidy) Dávky:

  I.v. C, F: 4-10 (-30) mg.lcg-' (akutní anafylakticlcé reakce)

  METHYLTESTOSTERONUM

  Farmakologická skupina, použití: hormony (androgeny) Dávky:

  P.o. C: 0, 005-0, 01 (1-3x denně, pes event. obden) nebo 0, 5 mg.kg-' (maximálně 0, 03 pro toto pro die)

  F: 0, 0025-0, 005 lx až 2x denně

  METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM Farmakologická skupina, použití: antiemetika Dávky:

  P.o., parenter. C: 0, 1-0, 5 mg.lcg-' p.o., p.rect.,

  I.m., s.c., i.v. C, F: 0, 1-0, 3 (až 1) mg.lcg-' každých 8 h

  METROIVIDAZOLUM

  Farmakologická skupina, použití: chemoterapeutika; antiprotozoilca Dávky:

  P.o. B: 50 mg.kg'; S: 100 mg.kg'; C: 20-50 mg.kg'

  I.v. B: 75 mg.kg' 3x vždy po 12 h (trichomoniáza býků)

  MORPHINI HYDROCHLORIDUM

  Farmakologická skupina, použití: analgetika, analgetika-anodyna Dávky: s.c., i.m. E: 0, 3-0, 6 (D.L. acuta 3, 5-15, 0)

  C: 5 mg.kg'; 0, 02-0, 15 (D.L. acuta 0, 8-5, 3) s.c. F: d.max. 0, 1 mg.kg'

  I.v. E: 0, 4; C: dosis letalis 100-200 mg.kg-' Strana 756 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Částka 1 756 Všeobecné dodatky

  NALOXONI HYDROCHLORIDUM

  Farmakologická skupina, použití: antidotum při otravě morfinem, jeho deriváty a analogy, terapie šoku

  Dávky:

  I.v., i.m., s.c. i.v.

  I.v. i.m. i.v.

  C: 0, 01-0, 04 mg.kg-' opakovaně F: 0, 0004-0, 0015

  Obecně: 0, 01-0, 04 mg.lcg-' opakovaně (antidotum) obecně: 0, 02-0, 12 mg.kg-' opakovaně (antidotum) C: kolem 0, 05 mg.kg' opakovaně po 2-3 min (antidotum)

  NAPROXENUM

  Farmakologická skupina, použití: antiflogistikum (nesteroiďní) Dávky: p.o.

  E: 10 mg.kg' (maximálně po dobu 14 ďní) C: 5 mg.kg' (další dny dávky poloviční)

  NATRII BROMIDUM

  Farmakologická skupina, použití: sedativa Dávky: p.o.

  E, B: až 50, 0 2x denně

  O, Cp, S: kolem 5, 0 3x denně C: kolem 1, 0 (2, 0-5, 0 d.pro die)

  NATRII CALCII EDETAS Farmakologická skupina, použití: antidota Dávky: infuze v izotonickém roztoku NaCl či glukosy obecně: 25 mg.kg-' v koncentraci maximálně 20 % každých 6 h po dobu 2-5 dní D.max. pro kura: 500 mg.kg'

  NATRIIHYDROGENOCARBONAS Farmakologická skupina, použití: antacida Dávky:

  P.o. B: 60, 0-120, 0; O: 40, 0-60, 0

  C: 50-100 mg.lcg', resp. 25-50 mg.lcg 1 2-3x denně

  NATRII IODIDUM

  Farmakologická skupina, použití: thyreoidalia (resorbens zánětlivých procesů, botryomykóza)

  Dávky:

  P.o. obecně průměrně 1-10-20 mg.lcg-1

  B: 2, 0-8, 0; O, Cp: 0, 5-1, 5; C: 0, 1-0, 25; F: 0, 05-0, 08 i.v. obecně kolem 10 mg.kg'

  NATRII SULFAS DECAHYDRICUS Farmakologická skupina, použití: laxancia, stomachika Dávky:

  P.o. (stomachilcum) E, B: 40, 0; O, Cp: 10, 0; S: 5, 0; C: asi 1, 0

  P.o. (laxans) obecně 1, 0/lcg ž.hm. (u B i více)

  Al~tinomykóza, Částka 1 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Strana 757

  Icinálních léčiv používaných u zvířat 757

  NATRII THIOSULFAS

  Farmakologická skupina, použití: detoxikancia Dávky:

  I.v. ve 20% roztoku obecně 30 mg.kg.-1

  P.o. s vodou Velká zvířata: až 100, 0 Střeďně velká: až 30, 0, malá zvířata: až 10, 0

  NEOMYCINI SULFAS

  Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky:

  P.o. E: 5-20 mg.lcg' lx až 2x denně

  Tele: 10-30 mg.kg' každých 6-12 h, nebo 20-50 mg.kg' každých 12 h O: 30-75 mg.kg 1 každých 12 h

  C: 10-25 mg.lcg' každých 6 h

  F: 25 mg.kg' každých 6-8 h; G: 50 mg

  I.m. každých 8-12 h Tele: 10-20 mg.kg-'; S: 7-12 mg.lcg' každých 6-8 h C: 3-5 mg.kg-'; F: 2-5 mg.kg'

  G: 25 mg.kg'

  NEOSTIGMINI BROMIDUM

  Farmakologická skupina, použití: parasympatomimetika Dávky: s.c. E: až 0, 025; B: až 0, 05; O, Cp: až 0, 01; S: až 0, 015 C: až 0, 002-0, 004; F: až 0, 0004-0, 0008 1vICETHAIVIIDUM

  Farmakologická skupina, použití: analeptika

  Dávky: ve 25% roztoku s.c, i.m., event. p.o., obecně 20-40 mg.lcg-1 1VICOTINA1VImUM

  Farmakologická skupina, použití: vitaminy, karence vitaminu PP Dávky:

  P.o. obecně: 0, 2-1 mg.kg'; G: až 10 mg.kg' S: kolem 3 mg.lcg 1(nekrózy intestina s enteritidou) C, F: 7-10 mg.kg' 3x denně

  NOREPINEPHRINI HYDROGENOTARTRAS

  Farmakologická skupina, použití: sympatomimetika, periferní analeptikum Dávky: s.c., i.m. C: 0, 05-0, 5 mg

  I.v. infuze C: 1 lagn~g/min (lc terapii šoku) i.m., s.c., i.v. F: 0, 1 mg.kg'

  NYSTATINUM

  Farmakologická skupina, použití: antibiotika (antimykotika) Dávky:

  P.o. C: 10 000-20 000 m.j./lcg ž.hm. každých 8 h při lcandidóze (jinak zevně) Strana 758 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Částka 1 758 Všeobecné dodatky

  OiJABAINUM

  Farmakologická skupina, použití: kardiotonika Dávky:

  I.v. velmi zvolna (s 5%-10%-20% roztokem glulcosy) E: 0, 003 (také 0, 5-1 mg na 50 kg ž.hm. obden) B: event. 0, 002-0, 003; O, S: až 0, 005

  C: 0, 02-0, 03 mg.kg' jako dosis refracta denně (3-5 dávek)

  OXAZEPAMUM

  Farmakologická skupina, použití: anxiolytika; antineurotilcum Dávky: p.o. F: 0, 2 mg.kg-'

  OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky:

  P.o. obecně (kromě přežvýlcavců): 10-55 mg.kg-' rozděleně během 24 hodin Tele: 23 mg.kg'; S, sele, C, F: 33-44 mg.kg'

  G: až 55, 0 ve 100 litrech vody i.m., s.c. Velká zvířata: 1, 5-4 mg.kg' i.v. Malá zvířata: 5-10 mg.kg'

  OXYTETRACYCLINUM Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky:

  P.o. obecně (kromě přežvýlcavců): 15-20 mg.lcg-' rozděleně během 24 h C: 20 mg.lcg' 3x denně; F: 15 mg.kg' 3x denně

  I.m. E, B: 5-8 mg.kg'; S: 10-15 mg.kg' Malá zvířata: 10-20 mg.kg'

  OXYTOCINUM

  Léková forma: INJ; vet.: INJ

  Farmakologická skupina, použití: hormony; uterotonika Dávky (rozmezí pro různé inďikace):

  I.m., s.c. E: 10-30 m.j. (i 50-60 m.j. v infuzi) B: 20-50 m.j. (i 60-80 m.j.)

  O, Cp: 10-30 m.j.

  C: 2-5 m.j. (také 0, 3 mg.kg-'); F: 2-5 m.j. i.v. uvedené dávky aplikovat velmi zvolna

  PANCURONII BROMIDUM

  Farmakologická skupina, použití: myorelaxancia Dávky: i.v. C: 0, 02-0, 03 mg.kg-'

  PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM Farmakologická skupina, použití: spasmolytika Dávky: s.c. E, B: 1-1, 5 mg.kg'; O, Cp, S: 2-4 mg.kg' C: 3-6 mg.kg'; F: 3-10 mg.kg' Částka 1 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Strana 759

  Icinálních léčiv používaných u zvířat 759

  PARACETAMOLUM

  Farmakologická skupina, použití: analgetika, antipyretilca Dávky:

  P.o. E: 15, 0-25, 0; B: 15, 0-30, 0; O, Cp: 2, 0-5, 0; S: 1, 0-2, 0 C: 0, 25-0, 4 (také 10 mg.lcg-' každých 12 h)

  PARAFFINUM LIQUIDUM

  Farmakologická skupina, použití: laxancia, pomocné látky Dávky:

  P.o. obecně 1-2 ml/kg ž.hm. (i více)

  E (nosojícnovou sondou): 1000-3000 ml; B: 500-1000 ml O, Cp, S: 150-300 ml; C: 5-30 ml; F: 2-5 ml

  P.rect. (tlakové klyzma) E: 500-1000 ml

  PENICII.LAMII~iUM

  Farmakologická skupina, použití: detoxikancia (otrava těžkými kovy) Dávky:

  P.o. obecně: 20 mg.kg' denně

  I.v. 15 mg.kg' opakovaně

  PENTOBARBITALUM

  Farmakologická skupina, použití: hypnotika, sedativum Dávky: i.v. obecně 2-5 mg.kg-1

  PENTOBARBITALUM NATRICUM Farmakologická skupina, použití: hypnotika, narkotika Dávky:

  I.v. obecně 1-2 mg.kg' (hypnotikum-sedativum) E, B: 7, 5 (narkotikum, v kombinaci s jinými) O, Cp: 1, 0 (narkotikum) S (jen do 50 kg ž.hm.): 10-30 mg.kg-' (narkotikum) C, F: 20-35 mg.kg 1(narkotikum) (D.L. pro C: 62 mg.kg-1) i.p. F: 30 mg.kg' (narkotikum) (D.L. pro F: 60 mg.lcg 1)

  PEPSINI PULVIS

  Farmakologická skupina, použití: digestiva

  Dávky: p.o. (s vodou) E, B (zřídka): 5, 0-10, 0; S: 2, 0; C: 0, 5

  PHENACETINUM

  Farmakologická skupina, použití: analgetika, antipyretilca

  Dávky: p.o. (až 3x denně) E: 10, 0-20, 0; B: 15, 0-30, 0; O, Cp: 1, 0-4, 0; S: 0, 5-3, 0; C: 0, 1-2, 0; F: 0, 05-0, 2

  PHENAZONUM

  Farmakologická skupina, použití: analgetika, antipyretika Dávky: p.o. E, B: 30, 0; O, Cp: 5, 0; S: 7, 5; C: 3, 0; F: 0, 05-0, 5 Strana 760 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Částka 1 760 Všeobecné dodatky

  PHENOBARBITALUM

  Farmakologická skupina, použití: hypnotika, sedativa Dávky:

  P.o. S: až 2, 0; C: 0, 05-0, 8 (3-6 mg.kg-'); F: 0, 02-0, 06 obecně (jako antikonvulsivum): 6-12 mg.kg-' G: 20, 0-40, 0 na 100 kg krmné směsi

  I.m. C: 1, 2 (15-20 mg.kg-'vyvolá až 12hodinový spánek) E, S: 5-10 mg.kg'

  I.v. C: 2-6 mg.kg' (opakovat při status epilepticus)

  PHENOBARBITALUM NATRICUM Farmakologická skupina, použití: hypnotika, sedativa Dávky:

  I.v. E: 4, 0-6, 0; S: 0, 25-1, 5; C: 0, 03-0, 3; F: 0, 015-0, 06

  I.m. C: 60 mg.kg' (jako antikonvulsivum)

  PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky: p.o. C, F: 8-16 mg.kg-1 3x za den

  PHENYLBUTAZONUM

  Farmakologická skupina, použití: antiflogistika, antirevmatika Dávky:

  P.o. C: 2-15 mg.kg' (každých 8h); d.max.p.d.: 0, 8 pro toto Štěně: 2-4 mg.kg 1(každých 8 h)

  E: 4-8 mg.lcg 1(4 mg.lcg 1 každých 12 h, od 3. dne dávky nižší); d.max. d.pro die, 4, 0 pro toto

  B: 9 mg.kg' (iniciální dávka, pak obden poloviční) S: 2-4 mg.lcg 1

  I.v. C: 15-25 mg.lcg' (maximálně po 2 dny)

  E: 4 mg.kg' (rozděleně na 3 díly, maximálně po 5 ďní)

  PHOLCODINUM

  Farmakologická skupina, použití: antitusika Dávky: p.o. C: 0, 5-1 mg.kg-1

  PHTHALYLSULFATHIAZOLUM Farmakologická skupina, použití: chemoterapeutika Dávky:

  P.o. (rozděleně během 24 h) E, B: 100-250 mg.kg-' S: 100 mg.lcg'

  C: 150 mg.kg' (první den 300 mg.lcg') F: 500 mg.kg' (první den 750 mg.kg') Částka 1 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Strana 761

  Icinálních léčiv používaných u zvířat 761

  PHYSOSTIGMINI SALICYLAS

  Farmmakologická skupina, použití: parasympatomimetilca Dávky: s.c. E: až 0, 05; B: až 0, 1: O, Cp: až 0, 02; S: až 0, 03 C: 0, 002 až 0, 004; F: až 0, 0008

  PHYSOSTIGMINI SULFAS

  Farmakologická skupina, použití: parasympatomimetilca Dávky: s.c. E: 0, 03 (laxans)

  PHYTOMENADIONUM

  Farmakologická skupina, použití: vitaminy; karence vitaminu K1, detoxikancia Dávky (při otravě lcumarinovými deriváty):

  I.m. B: 2-4 mg.kg'; S: 1-2 mg.kg'

  I.v. C, F: 0, 25-5 mg.kg' (2x denně, nebezpečí šoku)

  PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM Farmakologická skupina, použití: parasympatomimetilca Dávky: s.c. E: 0, 1-0, 3 (laxans), d.max. 0, 5

  B: 0, 2-0, 4, d.max. 0, 6; O, Cp: 0, 02 S: 0, 002-0, 02 (0, 05-0, 06 na 100 kg ž.hm. - emetikum) C: 0, 002-0, 02; F: 0, 01-0, 02

  PIPERAZINI ADIPAS PIPERAZINI CITRAS Farmakologická skupina, použití: anthelmintika Dávky:

  P.o. E: 100-300 mg.kg' (až 80, 0 pro toto); hříbě: až 30, 0 B: 200-400 mg.kg-'; tele: 250 mg.lcg'

  O, Cp: 400-800 mg.kg-'; S: 275-440 mg.lcg' (až 40, 0) C: 110-200 mg.kg-'; F: 150 mg.kg'; G: 300-500 mg.kg'

  PIROXICAMUM

  Farmakologická skupina, použití: antiflogistikum Dávky: p.o. C: 0, 3 mg.kg-' (lx za 48 h)

  POLYMYXINI B SULFAS

  Farmakologická skupiuna, použití: antibiotika Dávky:

  P.o. Malá zvířata: 7-8 mg.kg-' d.pro die (enteritidy)

  Intramam. B: 130-260 mg do jedné čtvrtě

  PRAZIQUANTELUM

  Farmakologická skupina, použití: anthelmintika Dávky: p.o., i.m., s.c. C, F: 5 mg.lcg-' Strana 762 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Částka 1 762 Všeobecné dodatky

  PRED1vISOLONUM

  Farmakologická skupina, použití: hormony (glukokortikoidy) Dávky:

  I.v. (zvolna) obecně: 10-30 mg.lcg-' (akutní anafylal~ticlcá reakce)

  I.m., p.o. C: 1-3 mg.kg' (iniciální terapie alergií, zánětů)

  F: 2-5 mg.kg 1 rozděleně během ďne (iniciální terapie alergií, zánětů) intraartic. 5-250 mg na jeden kloub

  PRED1vISONUM

  Farmakologická skupina, použití: hormony (glulcolcortilcoidy) Dávky:

  P.o. C: 0, 25 mg.kg' (denně, substituční terapie) 2 mg.kg' až 2x denně (lokální anafylaxe)

  PROCAINAMIDI HYDROCHLORIDUM Farmakologická skupina, použití: antiarytmilca Dávky: p.o., i.m. obecně: 6 mg.kg-' každé 3 h, nebo až 17 mg.kg' každé 4 h

  PROCAINI BENZYLPENICILLINUM Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky (jeďnou denně):

  I.m. E: 20 000-40 000 m.j./kg ž.hm. B: 15 000-30 000 m.j./kg ž.hm. S: 20000 m.j./kg ž.hm. s.c., i.m. O, Cp: 20 000-45 000 m.j./lcg ž.hm. Tele: 9 000-30 000 m.j./kg ž.hm. Sele: 12 000-18 000 m.j./kg ž.hm.

  C: 15 000-30 000 m.j./lcg ž.hm. F: 30 000-40 000 m.j./lcg ž.hm. (2x denně) i.m. G: 20 000-50 000 m.j./kg ž.hm. intramam. B: 200 000-400 000 m.j.

  PROCAINI HYDROCHLORIDUM Farmakologická skupina, použití: anestetika (lokální) Dávky:

  Anestezie - infiltrační E: 2% roztok až 125 ml (2, 5 g); S: 2% až 20 ml (0, 4 g) C, F: 2% roztok až 20 ml (0, 2 g) - svolná E, B: 5% roztok až 50 ml (2, 5 g) Roztoky s epinefrinem:

  Anestezie - infiltrační E, B: 2% až 150 ml (3, 0 g); C, F: 2% až 15 ml (0, 3 g) - svolná E, B: 5% až 25 ml (1, 25 g) - extraduralní kaudální O, Cp: 2% až 5 ml (0, 1 g)

  Poznámka: Toxicita stoupá s koncentrací roztoku. i.v. obecně: v 1% roztoku 1 mg na kg ž.hm. (při anurii) Částka 1 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Strana 763

  Icinálních léčiv používaných u zvířat 763

  PROGESTERONUM

  Farmakologická skupina, použití: hormony (gestageny) Dávky:

  I.m., s.c. E: až 0, 45 (nymfomanie); 0, 125 (oddálení říje)

  B: až 0, 25 (ovariální cysty, habituální potrat) také až 0, 5 (habituální potrat) O: až 0, 03 (cysty); S: až 0, 06 (cysty)

  C, F: 0, 03-0, 06 (zabránění říje)

  PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM

  Farmakologická skupina, použití: antihistaminika, neuroleptilca Dávky: p.o. C: 2 mg.lcg-' (antilcinetilcum)

  PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM Farmakologická skupina, použití: antiarytmilca Dávky: i.v. (zvolna) C: 2 mg.kg-'; F: 1-2, 5 mg.kg'

  PROPYLENGLYCOLUM

  Farmakologická skupina, použití: pomocné látky (při ketóze) Dávky: p.o. (2x denně) B: 200-400 ml; O: 75 ml

  PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM

  Farmakologická skupina, použití: vitaminy, karence vitaminu B6 Dávky: p.o., parenterálně E, B, S: 0, 2-1 mg.lcg-'; C, F: 2-5 mg.kg' QUINIDINI SULFAS

  Farmakologická skupina, použití: antiarytmilca Dávky:

  P.o. E: 10, 0 každých 6-8 h

  C: 0, 05-0, 1 (1. dávka - testovací), dále 5-10 mg.kg-' každých 5-6 h QUININI HYDROCHLORIDUM

  Farmakologická skupina, použití: antiparazitika, antipyretilca, uterotonika, antiarytmilca Dávky:

  P.o. E, B: 10, 0-25, 0; O, Cp, S: 2, 0-5, 0; C: 0, 25-1, 0 F: 0, 1-0, 25 (uterotonikum) B: 10 mg.kg-'; S: 1, 5 (rozděleně); C: 25 mg.kg' i.v. (antiarytmikum) E: 1, 0-2, 0; C: 0, 1, ev. p.o. opakovaně

  RESERPINUM

  Farmakologická skupina, použití: hypotenziva, antineurotika Dávky: i.m. C: 0, 1 mg.kg'; F: 0, 1-0, 5 mg.lcg 1; G: 0, 1-0, 2 mg.kg'

  RESORCINOLUM

  Farmakologická skupina, použití: antiseptika

  Dávky: p.o. E: 15, 0; B: 20, 0; O, Cp: 4, 0; S: 5, 0; C: 1, 5; G: 0, 1 Strana 764 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Částka 1 764 Všeobecné dodatky

  RIBOFLAVINUM

  Farmakologická skupina, použití: vitaminy, karence vitaminu BZ Dávky: p.o., parenter. obecně 0, 1-0, 5 mg.kg-1; (C i 2x denně)

  RICINI OLEUM

  Farmakologická skupina, použití: laxancia

  Dávky: p.o. obecně: 1, 0/lcg ž.hm. (i více) v emulzi s vodou

  RIFAMPICINUM

  Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky:

  P.o. C: 10-20 mg.kg 1

  P.o., i.m. Hříbě: 10-25 mg.lcg-1(lcorynebal~terium pneumonie)

  Intramam. B: 50-100 mg do jedné čtvrtě 2x za den SCOPOLAMINI HYDROBROMIDUM Farmakologická skupina, použití: parasympatolytika Dávky: s.c. E, B: 0, 01-0, 05; S, O, Cp: 0, 005-0, 01; C: 0, 003-0, 01 F: 0, 003-0, 005 i.m. E:0, 02 i.m., p.o. C: 0, 0003-0, 0015 SPIRAMYCINUM

  Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky:

  I.m. B, O, Cp: 10-25 mg.kg-1; S: 25-50 mg.kg 1 C, F: 10-12 mg.kg 1; G: 25-100 mg.kg 1 s.c. krocan: 15 mg.kg'

  Loc. krocan: 10 mg (sinusitida) SPIRONOLACTONUM

  Farmakologická skupina, použití: diuretika Dávky: p.o. C, F: 2-4 mg.kg-1 STREPTOMYCINI SULFAS Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky:

  I.m., s.c. obecně (kromě F) 10 mg.kg' najednou nebo rozděleně během 24 h; u těžkých infekcí uvedená dávka 2x až 3x během 24 h

  I.m. E: 5-10 mg.lcg' 2x denně

  B: 10-15 mg.kg 12x až 3x denně

  Tele: 1, 0; O: 10-25 mg.lcg-1 lx až 2x denně S: 20-30 mg.lcg'; C: 50 mg.lcg' lx až 2x denně G: 20-35 mg.kg 12x až 4x denně

  P.o. Tele: 0, 5-1, 0; S: 20-40 mg.kg-'; F: 250 mg; G: 200 mg

  Intramam. B: 0, 1-00, 5 do jedné čtvrtě Částka 1 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Strana 765

  Icinálních léčiv používaných u zvířat 765 SULFACETAMIDUM NATRICUM Farmakologická skupina, použití: chemoterapeutika Dávky:

  P.o. (rozděleně) obecně 120-150 mg.kg-' C: až 500 mg.lcg' SULFADIII~INUM

  Farmakologická skupina, použití: chemoterapeutika Dávky:

  P.o. obecně: 120-200 mg.kg-1

  Nárazová dávka: E, B: 100, 0; O, Cp: 12, 0; S: 20, 0; C: 4, 5; F: 0, 4 udržovací: E, B: 75, 0; O, Cp: 9, 0; S: 15, 0; C: 3, 0; F: 0, 3 SULFAFURAZOLUM

  Farmakologická skupina, použití: chemoterapeutika Dávky: p.o. (rozděleně) C: kolem 100 mg.kg-' SULFAMETHO%AZOLUM

  Farmakologická skupina, použití: chemoterapeutika V kombinaci s trimethoprimem dávky:

  I.m. B: až 8, 0

  I.m. S: až 3, 0; odstávče: až 0, 6; sele: 20 mg.kg-' s.c. Tele: 0, 8-2, 0 SULFAMETHOXYPYRIDAZINUM Farmakologická skupina, použití: chemoterapeutika Dávky:

  I.v., i.m., s.c. obecně (kromě O, Cp): 50-75 mg.kg-1 p.o. O, Cp: 50 mg.kg 1

  TANNINUM

  Farmakologická skupina, použití: adstringencia, antidota Dávky:

  P.o. v nápoji, v krmivu (i 2x denně) Velká zvířata: 15, 0-20, 0 Střeáně velká: 2, 0-4, 0

  Malá zvířata: 0, 2-1, 0 (jako antidotum v 0, 5% roztoku)

  TEREBINTHINAE ETHEROLEUM RECTIFICATUM Farmakologická skupina, použití: antiseptika, derivancia, expel~torancia Dávky:

  P.o. se slizem až 3x denně

  E, B: 5, 0-10, 0 (d.max.p.d. 40, 0) O, Cp, S: 0, 5-1, 0 (d.max.p.d. 5, 0) Strana 766 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Částka 1 766 Všeobecné dodatky

  TESTOSTERONI PROPIONAS

  Farmakologická skupina, použití: hormony (androgeny) Dávky:

  I.m., s.c. obecně: 0, 25-0, 5 mg.lcg-'

  E, B: 0, 1-0, 3; O, Cp, S: 0, 1; C: 0, 01-0, 05; G: 0, 01

  TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky:

  P.o. obecně 20 mg.kg 1 každých 8 h

  I.m. S: 5-8 mg.kg'; tele: 15 mg.kg' Malá zvířata: 10-15 mg.kg 1 intrauter. B: 3, 0-4, 0 (čípky), 1, 0-2, 0 (vaginety)

  THEOBRONIINUM THEOPHYLLINUM Farmakologická skupina, použití: diuretika Dávky:

  P.o. (lx až 3x denně)

  E, B: 5, 0-10, 0; O, Cp, S: 1, 0-2, 0; C: až 0, 5; F: 0, 1

  THIAMINI HYDROCHLORIDUM

  Farmakologická skupina, použití: vitaminy, karence vitaminy B, , při polyneuritidách Dávky:

  P.o. obecně: kolem 2-4 mg.lcg-1; C: 0, 05-0, 1; F: 0, 05 s.c., i.m. obecně: 0, 5-2 mg.kg'; F (i.m.): až 0, 005 (2x)

  I.v. při intoxikacích působených antagonisty: 0, 5-2 mg.kg-'

  THIOPENTALUM NATRICUM ET NATRII CARBONAS Farmakologická skupina, použití: celková anestetika Dávky:

  I.v. E: 8-15 mg.lcg' (rychle, 2-5% roztok)

  B: 10-15 mg.kg 1(5% roztok); tele: 15-20 mg.kg' O: 10-15 mg.kg 1; Cp: 18-20 mg.kg 1 (5% roztok) S (do 45 lcg ž.hm.): 15-20 mg.kg-' (do 90 kg ž.hm.): 14-17 mg.kg-' (do 150 lcg ž.hm.): 10-15 mg.lcg-1 C: 15-30 mg.lcg' (dosis letalis kolem 55 mg.lcg' ) F: kolem 20 mg.kg 1 (i.p. 60 mg.kg')

  THYMOLUM

  Farmakologická skupina, použití: při meteorismu, bronchitidě, jako anthelmintika, zevně jako antimylcotilca

  Dávky:

  P.o. E: 10, 0-15, 0; B: 15, 0-20, 0; O, Cp: 2, 0; S: 2, 0-5, 0 C: 1, 0-5, 0; F: 0, 1-0, 5; G: 0, 06 Částka 1 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Strana 767

  Icinálních léčiv používaných u zvířat 767

  TOCOFEROLI ALFA ACETAS

  Farmakologická skupina, použití: vitaminy, karence vitaminu E Dávky:

  Obecně p.o. 40 mg.kg' denně (lc substituci) Drůbež: 300 mg.lcg' jednorázově parenterálně mláďata: 25 mg.kg' p.o. E: 1, 0-1, 6, hříbě: 0, 2-1, 0 B: 0, 8-1, 2, tele: 0, 2-2, 0

  O, Cp: 0, 2-0, 4; jehně: 0, 1-0, 2 S: 0, 4-0, 8, sele: 0, 04-0, 1

  C: 0, 06-0, 2; G: 0, 008-0, 016

  I.m., s.c. Velká zvířata 0, 6-1, 2; středně velká, tele: 0, 3 Jehně: 0, 03; malá zvířata: 0, 03-0, 06

  TRIAMCINOLONI ACETONIDUM

  Farmakologická skupina, použití: hormony (glulcolcortilcoidy) Dávky:

  I.m. C: 0, 2-0, 3 mg.lcg 1

  F: 0, 11-022 mg.kg' (d.max. 0, 5 pro toto) E, B, S: 0, 02-0, 04 mg.kg-'

  Intraartric. C, F: 1-3 mg na kloub; E: až 20 mg na kloub

  TRIAMTERENUM

  Farmakologická skupina, použití: diuretika Dávky:

  P.o. C: 1, 5-2, 5 mg.lcg' (2x denně) (dosis toxica: kolem 30 mg.kgl)

  TRIMECAINI HYDROCHLORIDUM

  Farmakologická skupina, použití: lokální anestetika, antiarytmilca Dávky:

  Anestezie - infiltrační (0, 25-1% roztok)

  Velká zvířata: 75 ml (maximálně 1, 5 g) Střeďně velká: 15 ml (S maximálně 0, 3 g) Malá zvířata: 8 ml - svoáná (2% roztok)

  Velká zvířata: až 5 ml Střeďně velká a malá: až 3 ml (C: maximálně 0, 1 g)

  Poznámka: Toxicita stoupá s koncentrací roztoku. p.o. ve 2% roztoku obecně: 1 mg.kg-' (antiarytmikum) i.v. v 1% roztoku orientačně asi 1, 5 mg.kg-' (antiarytmikum)

  TUBOCURARINI CHLORIDUM Farmakologická skupina, použití: myorelaxancia Dávky:

  I.m. E: 0, 015-0, 1; C: kolem 0, 0045 (při tetanu) (D.L.: 10 mg.kg') Strana 768 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Částka 1 768 Všeobecné dodatky

  UREA

  Farmakologická skupina, použití: diuretika Dávky:

  P.o. E: 50, 0-250, 0; C: 0, 5-15, 0

  I.v. 30% roztok v 10% roztoku glukózy po kapkách obecně střeání dávky: 500-1000 mg.kg-'

  VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM Farmakologická skupina, použití: antiarytmika Dávky:

  I.v. (zvolna) C: 0, 05 mg.kg-' každých 8 h

  P.o. C: 0, 5 mg.kg' každých 6 hodin

  VERATRI ALBI RADIX

  Farmakologická skupina, použití: anestetika, hypotenziva, ruminatoria, stomachika Dávky: p.o. (rozděleně) E: 12, 0; B: 15, 0; O, Cp, S: 4, 0; C: 0, 2

  VINBLASTINI SULFAS

  Farmakologická skupina, použití: cytostatika (leukemie, lymfogranulomatóza) Dávky: i.v. (zvolna) malá zvířata: 10-100 ~g.lcg-' (po 7 dní)

  VINCRISTINI SULFAS

  Farmakologická skupina, použití: cytostatika (leukemie, lymfogranulomatóza) Dávky: i.v. (zvolna) malá zvířata: 25-100 µm.kg-1

  VITAMINUM A (RETINOLI ACETAS)

  Farmakologická skupina, použití: vitaminy, karence vitaminu A Dávky:

  P.o. obecně: 350-700 m.j./kg ž.hm. G: 3 500-70 000 m.j./kg krmiva

  Tabulka VI: Doporučené dávky některých oficinálních léčiv používaných u zvířat

  Dávky jsou vyjádřeny v gramech, pokud není uvedeno jinak. Seznam použitých zkratek viz ČL 97, str. 722 a 799.

  U léčiv označených (*) se jedná o změnu proti ČL 97.

  ALBENDAZOLUM

  Farmakologická skupina, použití: anthelmintika Dávky:

  p.o. B: 7, 5 mg.kg 1 (antinematodum)

  CIMETIDINUM*

  Farmakologická skupina, použití: antiulceróza Dávky:

  p.o. E, hříbě: 20 mg.kg' každých 8-24 h E: 8, 8 mg.kg' každých 4-6 h

  C: 5-10 mg.kg' každých 6-8 h F: 2, 5-5 mg.kg-' každých 6-8 h i.v. E, hříbě: 6, 6-8-10 mg.kg' každých 4-6 h C: 5 mg.kg' každých 12 h

  F: 2, 5-5 mg.kg' každých 6-8 h i.v. infuze: E: l, 1-2, 2 mg/kg/h

  C: 0, 25-3 mg/kg/h

  FLUMEQUINUM

  Farmakologická skupina, použití: chemoterapeutika Dávky:

  p.o. 0, Cp, tele, G: úvodní 12 mg.kg""', udržovací 6 mg.kg""' každých 12 h S, C: úvodní 15 mg.kg', udržovací 7, 5 mg.kg"' každých 12 h

  p.o. v krmivu ryby: 12-25 mg.kg' každých 24 h, také 6 mg.kg' každých 12 h po dobu 6 dní

  i.m. E, B: úvodní 6-10 mg.kg', udržovací 5 mg.kg' každých 12 h

  hříbě, tele: úvodníl2-20 mg.kg', udržovací 6-10 mg.kg' každých 12 h S, sele, C: úvodní 15 mg.kg', udržovací 7, 5 mg.kg' každých 12 h

  O, Cp, G: úvodní 12 mg.kg', udržovací 6 mg.kg""' každých 12 h

  METHENAMINUM

  Farmakologická skupina, použití: antiseptika; antiseptikum močových cest; antidota Dávky:

  p.o. E: 10, 0 každých 8 h B: 15, 0 každých 8 h O, Cp.: 1, 0-3, 0 každých 8 h S: 2, 0-5, 0

  C: 0, 5-2, 0 každých 8 h F: 0, 3

  G: 0, 001-0, 03

  i.v. (zvolna) obecně: 50-80 mg.kg' (jako 40% roztok, antidotum)

  MORANTELI HYDROGENOTARTRAS Farmalokogická skupina, použití: anthelmintika Dávky:

  p.o. B: 8, 8-10 mg.kg' (prášek)

  B (nad 100 kg ž.h.): 11, 8-13, 5 (v intratuminálním inzertu na minimálně 90 dní) O: 10 mg.kg' (prášek)

  OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM* Farmakologická skupina, použití: antibiotika Dávky:

  p.o. obecně (kromě přežvýkavců a ryb): 10-55 mg.kg""' rozděleně během 24 h tele: 23 mg.kg-'

  S, sele, C, F: 33-44 m k ' g~ Š

  G: až 55, 0 ve 1001itrech vody

  ryby (kapr): 40-60 mg.kg""' každých 24 h, také 75 mg.kg' každých 72 h (max. 4x)

  i.m., s.c. velká zvířata: 1, 5-4 mg.kg'

  i.v. malá zvířata: 5-10 mg.kg'

  PROPOFOLUM

  Farmakologická skupina, použití: anestetika (celková) Dávky:

  i.v. C: 6-7 mg.kg' (bez premedikace)

  4 mg.kg' (indukce s premedikací) F: 8 mg.kg' (bez premedikace)

  6 mg.kg' (indukce s premedikací)

  C, F: 2, 5-5 mg.kg' (bez premedikace, prodlužování anestezie)

  nebo infuze 0, 2-0, 4 mg/kg/min (bez premedikace, prodlužování anestezie - podle reakce)

  SULFANILAMIDUM

  Farmakologická skupina, skupina: chemoterapeutika Dávky:

  p.o. obecně: 0, 12-0, 15 g.kg-' rozděleně na 3-4 díly během 24 h E: 38-50 mg.kg"' každých 8 h

  B: 75-88 mg.kg""' každých 12 h

  O, Cp, S: 40-60 mg.kg""' každých 8 h sele, kůzle: 50 mg.kg' každých 8 h

  C (velký, ž.h. 25 kg): 50-70 mg.kg""' každých 8 h (střední, ž.h. kolem 10 kg): 50-75 mg.kg' každých 8 h (trpasličí, ž.h. 2-3 kg): 40-60 mg.kg"' (každých 8 h)

  F: 40-60 mg.kg""' (každých 8 h)