Český lékopis 1997

Acaciae gummi dispersione desiccatum

2001

Arabská klovatina usušená rozprášením

Získává se z roztoku arabské klovatiny. (Získává se sušením roztoku arabské klovatiny v rozprašovací sušárně.)

Vlastnosti

Vyhovuje požadavkům článku Acaciae gummi. Je úplně a rychle rozpustná po asi 20 min ve dvojnásobném množství vody.

Zkoušky totožnosti

Pozoruje se pod mikroskopem v lihu 96% R. Zkoušená látka je tvořena převážně kulovitými částicemi o průměru 4 pm až 40 pm; uprostřed s dutinou obsahující jednu nebo několik vzduchových bublin, několik minut jsou patrny ploché úlomky. V polarizovaném světle nejsou patrna zrnka škrobu (černý kříž protínající hilum). Nejsou patrny rostlinné tkáně.

Vyhovuje též Zkouškám totožnosti C, D a E článku Acaciae gummi s následující úpravou:

 1. 1 g zkoušené drogy se za častého míchání (asi 20 min) rozpustí ve 2 ml vody R a přidají se 2 ml lihu 96% R. Po protřepání vznikne bílý, želatinózní sliz; po přidání 10 ml vody R vznikne tekutina.

  Zkoušky na čistotu

  S výjimkou zkoušky Nerozpustné látky, která se neprovádí, vyhovuje Zkouškám na čistotu článku Acaciae gummi, s následujícími úpravami:

  Roztok S. 3,0 g zkoušené drogy se mícháním po dobu 10 min rozpustí v 25 ml vody R. Nechá se 20 min stát a zředí se jí na 30 ml.

  Ztráta sušením (2.2.32).. Nejvýše 10,0 %. 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněna před světlem.