Český lékopis 1997

Arachidisoleum

Ztráta sušením (2.2.32).. Nejvýše 15,0 %; 1,000 g se suší 90 min v sušámě při 130 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,6 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Mikrobiální znečištění. Nejvýše 103 bakterií v gramu a nejvýše 102 hub v gramu, stanoví se počítáním na pevných půdách (2.6.12). Vyhovuje zkoušce na nepritomnost Escherichia coli (2.6.13).

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.

Označování

V označení na obalu se uvede: