Český lékopis 1997

Argenti nitras

Dusičnan stříbrný

Synonynum. Argentum nitricum

AgNO3   Mr 169,87 CAS 7761-88-8

Obsahuje 99,0 % až 100,5 % sloučeniny AgNO3.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek nebo průsvitné bezbarvé krystaly. Je velmi snadno rozpustný ve vodě a dobře rozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. 10 mg vyhovuje zkoušce na dusičnany (2.3.1).
  2. 10 mg vyhovuje zkoušce na stříbro (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 2,0 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 50 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S j e čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Kysele nebo zásadně reagující látky. Ke 2 ml roztoku S se přidá 0,1 ml zeleně bromkresolové RS; roztok je zbarven modře. Ke 2 ml roztoku S se přidá 0,1 ml červeně fenolové RS; roztok je zbarven žlutě.

Cizí soli. K 30 ml roztoku S se přidá 7,5 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a důldadně se protřepe. Roztok se 5 min zahřívá na vodní lázni a zfiltruje se. 20 ml filtrátu se odpaří na vodní lázni do sucha a vysuší se při 100 C až 105 C. Zbytek váží nejvýše 2 mg (nejvýše 0,3 %).

Hliník, olovo, měd' a bizmut. 1,0 g se rozpustí ve směsi 4 ml amoniaku 26% R a 6 ml vody R; roztok j e čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Stanovení obsahu

0,300 g se rozpustí v 50 ml vody R, přidají se 2 ml kyseliny dusičné zředěné RS a 2 ml sírcmu amonno-železitého RS2. Titruje se thiokyanatanem amonným 0,1 mol/l VS do červenožlutého zbarvení.

1 ml thiokyanatanu amonného 0,1 mol/l VS odpovídá 16,99 mg AgNO3.

Uchovávání

V dobře uzavřených nekovových obalech, chráněn před světlem.
Separandum.