Český lékopis 1997

Cupri sulfas

Bezvodý síran méd'natý

Synonymum. Cupri sulfas anhydricus

 

CuSO4  Mr 159,60 CAS 7758-98-7

Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny CuSO4.

Vlastnosti

Zelenavě šedý prášek, velmi hygroskopický. Je snaďno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v methanolu, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. K 1 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se přidá několik kapek amoniaku zředěného RS2; vznikne modrá sraženina, která se dalším přidáním amoniaku zředěného RS2 rozpustí za vzniku tmavě modrého zbarvení.
  2. Zkouška Ztráta sušením, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
  3. 1 ml roztoku S se zředí vodou R na 5 ml. Tento roztok vyhovuje zkoušce (a) na sírany (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 1,6 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 50 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1).

Chloridy (2.4.4). 10 ml roztoku S se zředí vodou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (150 µg/g). Zkumavky se pozorují kolmo k podélným osám proti černému pozadí.

Železo. Nejvýše 150 μg/g; stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda I).

Zkoušený roztok. 0,32 g se rozpustí v 10 ml vody R, přidá se 2,5 ml kyseliny dusičné prosté olova R a zředí se vodou R na 25,0 ml.

Porovnávací roztoky. Připraví se za použití základního roztoku železa (20 g Fe/ml), 2,5 ml kyseliny dusičné prosté olova R a zředěním vodou R na 25,0 ml.

Měří se absorbance při 248,3 nm za použití železné lampy s dutou katodou jako zdroje záření a plamene vzduch-butan.

Olovo. Nejvýše 80 μg/g; stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda I).

Zkoušený roztok. 1,6 g se rozpustí v 10 ml vody R, přidá se 2,5 ml kyseliny dusičné prosté olova R a zředí se vodou R na 25,0 ml.

Porovnávací roztoky. Připraví se za použití základního roztoku olova (100 g Pb/ml), 2,5 ml kyseliny dusičné prosté olova R a zředěním vodou R na 25,0 ml.

Měří se absorbance při 217,0 nm za použití olověné lampy s dutou katodou jako zdroje záření a plamene vzduch-butan.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1,0 %;suší se 0,500 g v sušárně při 250 °C.

Stanovení obsahu

0,125 g se rozpustí v 50 ml vody R. Přidají se 2 ml kyseliny sírové R a 3 g jodidu draselného R. Titruje se thiosíranem sodným 0,1 mol/l VS za použití 1 ml škrobu RS jako indikátoru přidaného před koncem titrace.

1 ml thiosíranu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 15,96 mg CuSO4.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech.
Separandum.