Český lékopis 1997

Ethanolum 60%

N

Ethanol 60%

Synonyma. Spiritus dilutus, líh 60% (V/V)

Obsahuje nejméně 58,5 % (66,3 V/V) a nejvýše 61,5% (69,2 V/V)  sloučeniny C2H6O.

Příprava

Ethanolum 96% (V/V) 639 g
Aqua purificata ad 1000 g

Množství ethanolu 96% (V/V) se upraví podle skutečného obsahu C2H6O.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá těkavá snadno zápalná kapalina.

Zkoušky totožnosti

  1. Hustota (2.2.5). ρ20: 894,59 kg/m3 až 887,60 kg/m3 ( d2020: 0,8962 až 0,8892).
  2. 2 ml se smíchají s 1 ml kyseliny octové R a 2 ml kyseliny sírové R; je cítit pach ethylacetatu.

Zkoušky na čistotu

Vzhled. Zkoušená látka je čirá (2.2.1) a bezbarvá (2.2.2, Metoda II).

Stanovení obsahu

Ethanol. Stanoví se z hustoty, viz Zkoušky totožnosti, podle Tabulky závislosti hustoty na obsahu ethanolu (5.5).

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.