Český lékopis 1997

Ethanolum 85%

N

Ethanol 85%

Synonyma. Spiritus concentratus, líh 85%

Obsahuje nejméně 83,5 % (88,3 % V/V) a nejvýše 86,5 % (90,7 % V/V) sloučeniny C2H6O.

Příprava

Ethanolum 96% (V/V) 905 g
Aqua purificata ad 1000 g

Množství ethanolu 96% (V/V) se upraví podle skutečného obsahu C2H6O.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá těkavá snadno zápalná kapalina.

Zkoušky totožnosti

  1. Hustota (2.2.5). pzo: 834,70 kg/m3 až 827,11 kg/m3 ( d2020 : 0,8362 až 0,8286).
  2. 2 ml se smíchají s 1 ml kyseliny octové R a 2 ml kyseliny sírové R; je cítit pach ethylacetatu.

Zkoušky na čistotu

Vzhled. Zkoušená látka je čirá (2.2.1) a bezbarvá (2.2.2, Metoda 11).

Stanovení obsahu

Ethanol. Stanoví se z hustoty, viz Zkoušky totožnosti, podle Tabulky závislosti hustoty na obsahu ethanolu (S.5).

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.