Český lékopis 1997

Fagi pix

N

Bukový dehet

Synonymum. Pix fagi

Je to dehet získaný suchou destilací dřeva druhu Fagus sylvatica L.

Vlastnosti

Viskózní hnědočerná tekutina, charakteristického pachu po kreosotu. Je prakticky nerozpustný ve vodě, mísitelný s vazelinou a tuky.

Zkoušky totožnosti

Roztok S. 1 g se smíchá s 20 ml vody R a protřepává se 10 min. Palc se zfiltruj e.

  1. Roztok S reaguje kysele na lakmusový papír.
  2. K 5 ml roztoku S se přidává po kapkách roztok chloridu železitého R (1 g/l); vznikne hnědočervené zbarvení.
  3. 5 ml roztoku S se smíchá s 0,1 ml bromové vody R; vznikne zákal.
  4. 5 ml roztoku S se smíchá se 4 ml vínanu mědnatého RS a krátce se povaří; vznikne oranžová sraženina.

Zkoušky na čistotu

Hustota (2.2.5). 1,100 až 1,220 g/ml.

Dehet ze dřeva jehličnanů. 1 g se smíchá s 15 ml etheru petrolejového R, protřepává se 5 min a pak se zfiltruje. 10 ml filtrátu se smíchá s 5 ml roztoku octanu mědňatého R (1 g/l) a protřepává se 5 min. Horní vrstva se nebarví zeleně; přidá se 10 ml etheru R; zbarvení se nemění.

Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 0,3 %.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.