Český lékopis 1997

Formaldehydi solutio 35%

corr

Roztok formaldehydu 35%

Synonyma. Solutio formaldehydi, Formaldehydum solutum

Je to roztok formaldehydu (CH2O; Mr 30,03) stabilizovaný přísadou methanolu. Obsahuje 34,5 % až 38,0 % sloučeniny CH2O .

Vlastnosti

Čirá bezbarvá kapalina. Je mísitelný s vodou a s lihem 96%. Při uchovávání se může zakalit.

Zkoušky totožnosti

  1. 1 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se zředí vodou R na 10 ml. K 0,05 ml roztoku se přidá 1 ml roztoku kyseliny chromotropové sodné soli R (15 g/l), 2 ml vody R a 8 ml kyseliny sírové R; do 5 min vznikne fialově modré nebo fialově červené zbarvení.
  2. K 0,1 ml roztoku S se přidá 10 ml vody R a 2 ml čerstvě připraveného roztoku fenylhydraziniumchloridu R (10 g/l), 1 ml hexakyanoželezitanu draselného RS a 5 ml kyseliny chlorovodíkové R; vznikne intenzívní červené zbarvení.
  3. 0,5 ml se ve zkumavce smíchá s 2 ml vody R, přidají se 2 ml dusičnanu stříbrného RS2 a amoniakzředěný RS2 do slabě alkalické reakce. Zahřeje se na vodní lázni; vznikne šedá sraženina nebo stříbrné zrcátko na stěnách zkumavky.
  4. Zkouška stanovení obsahu je zároveň zkouškou totožnosti.

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 10 ml, pokud je potřeba, se zfiltruje a zředí vodou prostou oxidu uhličitého R na 50 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Kysele reagující látky. K 10 ml roztoku S se přidá 1 ml fenolftaleinu RS. Ke změně zbarvení indikátoru na červené se spotřebuje nejvýše 0,4 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS.

Methanol. 9,0 % až 15,0 % (V/V); stanoví se plynovou chromatografií (2.2.28) za použití ethanolu RI jako vnitřního standardu.

Roztok vnitřního standardu. 10 ml ethanolu Rl se zředí vodou R na 100 ml.

Zkoušený roztok. K 10,0 ml se přidá 10,0 ml roztoku vnitřního standardu a zředí se vodou R na 100,0 ml.

Porovnávací roztok. K 1,0 ml methanolu R se přidá 10,0 ml roztoku vnitřního standardu a zředí se vodou R na 100,0 ml.

Chromatografický postup se obvylde provádí za použití: 

Teplota kolony se udržuje na 120 °C, teplota vstřikovacího prostoru a detektoru na 150 °C.

Nastřílrne se 1 µl porovnávacího roztoku. Upraví se citlivost detektoru tak, aby výška píků na chromatogramu nebyla menší než 50 % rozsahu celé stupnice zapisovače. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi píky odpovídajícími methanolu a ethanolu není menší než 2,0. Odděleně se nastříkne 1 µl zkoušeného roztoku a 1 µl porovnávacího roztoku. Obsah methanolu se vypočítá v procentech.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

Do odměrné baňky na 100 ml obsahující 2,5 ml vody R a 1 ml hydroxidu sodného zředěného RS se odváží 1,000 g zkoušené látky, promíchá se a zředí vodou R na 100,0 ml. K 10,0 ml roztoku se přidá 30,0 ml jodu 0,05 mol/l VS, 10 ml hydroxidu sodného zředěného RS a promíchá se. Po 15 min se přidá 25 ml kyseliny sírové zředěné RS, 2 ml škrobu RS a titruje se thiosíranem rodným 0,1 mol/l VS.

1 ml jodu 0,05 mol/l VS odpovídá 1,501 mg CH2O .

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem, při 15 °C až 25 °C.