Český lékopis 1997

Hydrargyri dichloridum

Chlorid rtuťnatý

Synonymum. Hydrargyrum dichloratum

 

HgCl2 Mr 271,50 CAS7487-94-7

Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,5 % až 100,5 % sloučeniny HgCl2.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé, popř. bílé krystaly a nebo těžká krystalická hmota. Je dobře rozpustný ve vodě, v etheru a glycerolu, snadno rozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. Vyhovuje zkoušce na chloridy (2.3.1).
  2. Vyhovuje zkoušce na rtuť (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 1,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 20 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S neopalizuje intenzívněji než porovnávací suspenze II (2.2.1) a je bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Kysele nebo zásaditě reagující látky. K 10 ml roztoku S se přidá 0,1 ml červeně methylové RS; roztok je červený. Přidá se 0,5 g chloridu sodného Fc; zbarvení roztoku se změní na žluté. Na změnu zbarvení roztoku na červené se spotřebuje nejvýše 0,5 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS.

Chlorid rtut'ný. 1,0 g se rozpustí ve 30 ml etheru R; roztok neopalizuje.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1,0 %; suší se 2,000 g ve vakuu po dobu 24 h.

Stanovení obsahu

0,500 g se rozpustí ve 100 ml vody R, přidá se 20,0 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS, 5 ml tlumivého roztoku o pH 10,9 a nechá se 15 min stát. Přidá se 0,1 g černi eriochromové T R a titruj e se síranem zinečnatým 0,1 mol/l VS do vzniku purpurového zbarvení. Přidají se 3 g jodidu draselného R, 2 min se směs nechá stát a potom se znovu přidá 0,1 g černi eriochromové T R a znovu se titruje síranem zinečnatým 0,1 mol/l VS.

1 ml síranu zinečnatého 0,1 mol/l VS spotřebovaného na druhou titraci odpovídá 27,15 mg HgC12.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.

Venenum.