Český lékopis 1997

Maltodextrinum

2001

Maltodextrin

Je to směs glukosy, disacharidů a polysacharidů, získaná částečnou hydrolýzou škrobu. Stupeň hydrolýzy, vyjádřený jako glukosový ekvivalent (DE), je nejvýše 20 a neliší se o více než 2 DE jednotky od hodnoty uvedené v označení na obalu.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý slabě hygroskopický prášek nebo granule. Je snadno rozpustný ve vodě.

Zkoušky totožnosti

 1. 0,1 g se rozpustí ve 2,5 ml vody R a zahřívá se s 2,5 ml vínanu mědňatého RS; vznikne červená sraženina.
 2. Vhodná tyčinka s reaktivní vložkou, obsahující glukosaoxidasu, peroxidasu a vodík poskytující látku, jako je tetramethylbenzidin, se ponoří na 1 s do roztoku zkoušené látky (5 g/l). Pozoruje se barva reaktivní vložky; do 60 s se žlutá barva změní na zelenou nebo modrou.
 3. Je to prášek nebo granule.
 4. Zkouška Glukosový ekvivalent, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. Rozpustí se 12,5 g ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 50,0 ml.

  Hodnota pH (2.2.3). 4,0 až 7,0; měří se směs 30 ml roztoku S a 1 ml roztoku chloridu draselného R (223,6 g/l).

  Oxid siřičitý (2.5.29). Nejvýše 20 μg/g.

  Těžké kovy (2.4.8).4 ml roztoku S se zředí vodou R na 30 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce E na těžké kovy (10 μg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 10 ml základního roztoku olova (1 μg Pb/ml).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 6,0 %; 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,5 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Glukosový ekvivalent. Přesně zvážené množství zkoušeného vzorku, odpovídající 2,85 g až 3,15 g redukujících cukrů, počítáno jako glukosový ekvivalent, se přesně naváží do 500ml odměrné banky. Rozpustí se ve vodě R a zředí se jí na 500,0 ml. Roztok se převede do 50ml byrety. Do 250ml baňky se pipetuje 25,0 ml vínanu mědnatého RS a přidá se 18,5 ml roztoku vzorku z byrety, zamíchá se a přidají se varné kamínky. Baňka se umístí na horkou desku, předem připravenou tak, aby roztok začal vřít během 2 min ±15 s. Nechá se vřít přesně 120 s, přidá se 1 ml roztoku modři methylenové R (1 g/l) a titruje se roztokem vzorku (V1) do vymizení modrého zbarvení. Během titrace se roztok udržuje ve varu.

  Roztok vínanu mědnatého se standardizuje pomocí roztoku glukosy R (6,00 g/l) (Vo).

  Glukosový ekvivalent (DE) se vypočítá ze vztahu:

  DE = 300 · V0 · 100 ,
  V1 · M · D

  v němž značí:

  V0 - celkový objem standardního roztoku glukosy v mililitrech,
  V1 - celkový objem zkoušeného roztoku v mililitrech,
  M - hmotnost vzorku v gramech,
  D - procentuální obsah suché hmoty v látce.

  Mikrobiální znečištění. Celkový počet živých aerobních mikroorganismů (2.6.12) je nejvýše 103 bakterií a nejvýše 102 plísní v gramu, stanoví se počítáním na pevných půdách. Vyhovuje zkoušce na nepřítomnost Escherichia coli a Salmonella (2.6.13).

  Označování

  V označení na obalu se uvede glukosový ekvivalent (DE).