Český lékopis 1997

Maydis amylum

Kukuřičný škrob

Synonymum. Amylum maydis

 

CAS 9005-25-8

Získává se z obilek druhu Zea mays L.

Vlastnosti

Matně bílý až slabě nažloutlý velmi jemný prášek, vrzající při tření mezi prsty, bez chuti. Je prakticky nerozpustný ve studené vodě a v lihu 96%.

Zrna s trhlinami na okrajích nebo nepravidelnými hranami se vyskytují zcela výjimečně.

Zkoušky totožnosti

 1. Mikroskopie. Mnohostěnná, hranatá zrna o průměru 2 µm až 23 µm, nebo okrouhlá zrna o průměru 25 µm až 32 µm. Středová trhlina je tvořena zřetelnou dutinou nebo je dvoupaprsčitá až pětipaprsčitá, vrstvení není patrné. V polarizovaném světle se středová trhlina jeví jako černý kříž.
 2. 1 g se suspenduje v 50 ml vody R. 1 min se vaří a pak se ochladí; tvoří se řídký, zakalený sliz.
 3. K 1 ml slizu ze zkoušky totožnosti B se přidá 0,05 ml jodu RSl; vznikne tmavě modré zbarvení, které zahřátím zmizí a po ochlazení se opět objeví.

  Zkoušky na čistotu

  Kysele reagující látky. Ke 100 ml lihu 70% (V/V) předem zneutralizovaného po přidání 0,5 ml fenolftaleinu RS se přidá 10 g zkoušené látky, 1 h se protřepává a pak se zfiltruje. Ke změně zbarvení 50 ml filtrátu se spotřebují nejvýše 2,0 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS.

  Cizí příměsi. Mohou být přítomny pouze stopy buněčných stěn a protoplazmy.

  Ztráta sušením (2.2.32).. Nejvýše 15,0 %; 1,00 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,6 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Mikrobiální znečištění. Nejvýše 103 bakterií a 102 plísní v gramu; stanoví se plotnovou metodou (2.6.12); vyhovuje zkoušce na nepřítomnost Escherichia coli (2.6.13).

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech.