Český lékopis 1997

Natrii fluoridum

Fluorid sodný

Synonymum. Natrium fluoratum

 

NaF Mr 41,99 CAS 7681-49-4

Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,5 % až 100,5 % sloučeniny NaF.

Vlastnosti

Bílý prášek nebo bezbarvé krystaly. Je dobře rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný V lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

 1. Ke 2 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se přidá 0,5 ml chloridu vápenatého RS; vznikne bílá gelovitá sraženina, která se rozpustí po přidání 5 ml chloridu železitého RSl.
 2. K asi 4 mg se přidá směs 0,1 ml alizarinu S RS a 0,1 ml dusičnan-oxidu zirkoničitého RS a promíchá se; červené zbarvení se změní na žluté.
 3. Roztok S vyhovuje zkoušce (a) na sodík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 2,5 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R bez zahřívání a zřeďí se jí na 100 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Kysele nebo zásadně reagující látky. 2,5 g dusičnanu draselného R se rozpustí ve 40 ml roztoku S a zřeďí se vodou prostou oxidu uhličitého R na 50 ml. Roztok se ochlaďí na 0 °C a přidá se 0,2 ml fenolftaleinu RS. Jestliže je roztok bezbarvý, spotřebuje se ke vzniku červeného zbarvení stálého nejméně 15 s nejvýše 1,0 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS. Jestliže je roztok červený, spotřebuje se ke změně zbarvení inďikátoru nejvýše 0,25 ml kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l VS.

  Chloridy (2.4.4). 10 ml roztoku S se zředí vodou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (200 µg/g).

  Fluorokřemičitany. Zneutralizovaný roztok ze zkoušky Kysele nebo zásaďitě reagující látky se zahřeje k varu a horký se titruje hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS, kterého se ke změně zbarvení indikátoru na červené spotřebuje nejvýše 0,75 ml.

  Sírany (2.4.13). 0,25 g se rozpustí v 10 ml nasyceného roztoku kyseliny borité R ve vodě destilované R. Přidá se 5 ml vody destilované R a 0,6 ml kyseliny chlorovodíkové RSl. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na sírany (200 µg/g). Porovnávací roztok se připraví smícháním 0,6 ml kyseliny chlorovodíkové RS1,5 ml základního roztoku síranů (10 g SO4/ml) a 10 ml nasyceného roztoku kyseliny borité R ve vodě destilované R.

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0,5 %; 1,000 g se 3 h suší v sušárně při 130 C.

  Stanovení obsahu

  K 80,0 mg se přidá směs 5 ml acetanhydridu R a 20 ml kyseliny octové bezvodé R a zahřívá se do rozpuštění. Po ochlazení se přidá 20 ml dioxanu R a potom 0,1 ml violeti krystalové RS jako indikátoru a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS do vzniku zeleného zbarvení. Provede se slepá zkouška.

  1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 4,199 mg NaF.

  Uchovávání.

  V dobře uzavřených obalech.
  Separandum.