Český lékopis 1997

Natrii laurilsulfas

1998

Laurylsíran sodný

Synonyma. Natrium laurylsulfuricum, Natrii laurylsulfas

CAS 151-21-3

Je to směs sodných solí alkylsíranů, která obsahuje hlavně soďnou sůl kyseliny dodecylsírové (C12H25NaO4S; Mr 288,38). Látka obsahuje nejméně 85,0 % sodných solí alkylsíranů, počítaných jako C12H25NaO4S.

Vlastnosti

Bílý nebo slabě žlutý prášek nebo krystaly. Je dobře rozpustný ve vodě za vzniku opalizujícího roztoku, částečně rozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

 1. 0,1 g se rozpustí v 10 ml vody R a protřepe se; vytvoří se bohatá pěna.
 2. K 0,1 ml roztoku připraveného ve zkoušce A se přidá 0,1 ml roztoku modře methylenové R (1 g/l), 2 ml kyseliny sírové zředěné RS, 2 ml dichlormethanu R a protřepe se; dichlormethanová vrstva se zbarví intenzivně moďře.
 3. Asi 10 mg se smíchá s 10 ml ethanolu R. Zahřeje se k varu na vodní lázni, intenzivně se protřepe, okamžitě se zfiltruje a odpaří se ethanol. Zbytek se rozpustí v 8 ml vody R, přidají se 3 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS, roztok se odpaří na polovinu objemu a ochlaďí. Ztuhlé mastné alkoholy se odfiltrují a k filtrátu se přidá 1 ml chloridu barnatého FcS1; vytvori se bílá krystalická sraženina.
 4. 0,5 g se vyžíhá; zbytek vyhovuje zkoušce (a) na sodík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Zásadně reagující látky. 1,0 g se rozpustí ve 100 ml vody prosté oxidu uhličitého R a přidá se 0,1 ml červeně fenolové RS. Ke změně zbarvení inďikátoru se spotřebuje nejvýše 0,5 ml kyselinry chlorovodíkové 0,1 mol/l VS.

  NeesteriBkované alkoholy. 10 g se rozpustí ve 100 ml vody R, přidá se 100 ml lihu 96% R a třikrát se protřepe s 50 ml pentanu R. Přidá se chlorid sodný R, pokud je to třeba pro lepší oddělení vrstev. Spojené organické vrstvy se třikrát promyjí vždy 50 ml vody R, vysuší se síranem sodným bezvodým R, zfiltrují a odpaří na vodní lázni, až rozpouštědlo není již zřetelně cítit. Zbytek se zahřívá 15 min při 105 °C a ochladí se. Odparek váží nejvýše 0,4 g (4 %).

  Chlorid sodný a síran sodný. Nejvýše celkem 8,0 % NaCl a Na2SO4.

  Chlorid sodný. 5,00 g se rozpustí v 50 ml vody R, po kapkách se přidává kyselina dusičná zředěná RS, až je roztok neutrální na papír lakmusový modrý R, přidají se 2 ml chromanu draselného RS a titruje se dusičnanem stříbrným 0,1 mol/l VS.

  1 ml dusičnanu stříbrného 0,1 mol/l VS odpovídá 5,844 mg NaCl.

  Síran sodný. 0,500 g se rozpustí ve 20 ml vody R, je-li třeba za mírného zahřátí, a přidá se 1 ml roztoku dithizonu RI (dithizon R obsahující 98,0 % C, 3H, ZN4S) (0,5 g/l) v acetonu R. Pokud má roztok červené zbarvení, přidává se po kapkách kyselina dusičná 1 mol/l VS, dokud se roztok nezbarví modrozeleně. Přidají se 2,0 ml kyseliny dichloroctové RS, 80 ml acetonu R a titruje se dusičnanem olovnatým 0,01 mol/l VS do stálého oranžovočerveného zbarvení. Provede se slepá zkouška.

  1 ml dusičnanu olovnatého 0,01 mol/l VS odpovídá 1,420 mg Na2SO4.

  Stanovení obsahu

  1,15 g se rozpustí ve vodě R, je-li třeba mírným zahřátím, a zředí se vodou R na 1000,0 ml. Ke 20,0 ml tohoto roztoku se přidá 15 ml chloroformu R a 10 ml dimidiumbromidu se sulfanovou modří RS a titruje se benzethoniumchloridem 0,004 mol/l VS za intenzívního protřepávání. Před každým přidáním oďměrného roztoku se nechají vrstvy oddělit a titruje se do změny růžového zbarvení chloroformové vrstvy na šedomodré.

  1 ml benzethoniumchloridu D, 004 mol/l VS odpovídá 1,154 mg sodných soli alkylsíranů, počítaných jako C12H25NaO4S.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech.