Český lékopis 1997

Natrii sulfis

Siřičitan sodný

Synonymum. Natrii sulfis anhydricus

 

Na2SO3 Mr 126,04 CAS 7757-83-7

Obsahuje 95,0 % až 100,5 % sloučeniny Na2SO3.

Vlastnosti

Bílý prášek. Je snadno rozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

 1. Roztok S, viz Zkoušky na čistotu, je slabě zásaditý (2.2.4).
 2. K 5 ml roztoku S se přidá 0,5 ml jodu 0,05 mol/l RS; roztok je bezbarvý a vyhovuje zkoušce (a) na sírany (2.3.1).
 3. Roztok S vyhovuje zkoušce (a) na sodík (2.3.1).
 4. Rozmezí pro stanovení obsahu je zároveň zkouškou totožnosti.

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 5 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100 ml.

  Roztok Sl. K 10,0 g se přidá 25 ml vody R, protřepává se až do rozpuštění většiny zkoušené látky, postupně a opatrně se přidá 15 ml kyseliny chlorovodíkové R a zahřeje se k varu. Po ochlazení se zředí vodou R na 100,0 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda I).

  Thiosírany. K 2,00 g se přidá 100 ml vody R, protřepe se, přidá se 10 ml formaldehydu R, 10 ml kyseliny octové R a nechá se 5 min stát. Potom se přidá 0,5 ml škrobu RS a titruje se jodem 0,05 mol/l VS. Provede se slepá zkouška; rozdíl spotřeb mezi oběma titracemi je nejvýše 0,15 ml (0,1 %).

  Železo (2.4.9). 10 ml roztoku S1 vyhovuje limitní zkoušce na železo (10 µg/g).

  Selen. Ke 3,0 g se přidá 10 ml formaldehydu R, postupně a opatrně se přidají 2 ml kyseliny chlorovodíkové R a zahřívá se 20 min na vodní lázni. Růžové zbarvení roztoku není intenzivnější než zbarvení porovnávacího roztoku připraveného současně stejným způsobem za použití 1,0 g zkoušené látky, ke které bylo přidáno 0,2 ml základního roztoku selenu (100 µg Se/ml) (10 µg/g).

  Zinek. Nejvýše 25 µg/g; stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda I).

  Zkoušený roztok. 2,0 ml roztoku S1 se zředí vodou R na 10,0 ml.

  Porovnávací roztoky. Připraví se za použití záklaďního roztoku zinku (100 µg Zn/ml) zředěného vodou R podle potřeby.

  Měří se absorbance při 213,9 nm za použití zinkové lampy s dutou katodou jako zdroje záření a plamene vzduch-acetylen.

  Těžké kovy (2.4.8) 12 ml roztoku S1 vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (10 μg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (1 µg Pb/ml).

  Stanovení obsahu

  0,250 g se přenese do 500ml kuželové baňky obsahující 50,0 ml jodu 0, OS mol/l VS a protřepává se až do úplného rozpuštění Přidá se 1 ml škrobu RS a přebytek jodu se titruje thiosíranem rodným 0,1 mol/l VS. Provede se slepá zkouška.

  1 ml jodu 0,05 mol/l VS odpovídá 6,30 mg Na2SO3.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech.