Český lékopis 1997

Natrii thiosulfas pentahydricus

2001

Pentahydrát thiosíranu sodného

Synonyma Natrii thiosulfas, Natrium thiosulfuricum

 

Na2S2O3 . 5H2O Mr 248,17 CAS 10102-17-7

Obsahuje 99,0 % až 101,0 % Na2S2O3 . 5H2O.

Vlastnosti

Bezbarvé průsvitné krystaly, zvětrávající na suchém vzduchu. Je velmi snadno rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%. Částečně se rozpouští ve vlastní krystalické vodě při asi 49 °C.

Zkoušky totožnosti

 1. Odbarvuje jod RS.
 2. K 0,5 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se přidá 0,5 ml vody R a 2 ml dusičnanu stříbrného RS2; tvoří se bílá sraženina, jejíž zbarvení se rychle mění na nažloutlé a potom na černé.
 3. K 2,5 ml roztoku S se přidá 2,5 ml vody R a 1 ml kyseliny chlorovodíkové R; vysráží se síra a tvoří se plyn, který barví papír škrobový s jodičnanem draselným R na modro.
 4. 1 ml roztoku S vyhovuje zkoušce (a) na sodík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 10,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R připravené z vody destilované R a zředí se stejným rozpouštědlem na 100 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Hodnota pH (2.2.3). 6,0 až 8,4; měří se roztok S.

  Sírany a siřičitany. 2,5 ml roztoku S se zředí vodou destilovanou R na 10 ml. Ke 3 ml tohoto roztoku se nejdříve přidají 2 ml jodu RS a potom se přidává jod RS po kapkách do vzniku velmi slabého stálého žlutého zbarvení. Roztok se zředí vodou destilovanou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na sírany (2.4.13) (0,2 %).

  Sulfidy. K 10 ml roztoku S se přidá 0,05 ml čerstvě připraveného roztoku nitroprussidu sodného R (50 g/l); roztok se nezbarví fialově.

  Těžké kovy.K 10 ml roztoku S se přidá 0,05 ml sulfidu sodného RS a nechá se 2 min stát;hnědé zbarvení roztoku není intenzívnější než porovnávací roztok připravený současně stejným způsobem za použití 10 ml základního roztoku olova (1 μg Pb/ml)(10 μg/g).

  Stanovení obsahu

  0,500 g se rozpustí ve 20 ml vody R a titruje se jodem 0,05 mol/l VS za použití 1 ml škrobu RS jako indikátoru přidaného před koncem titrace.

  1 ml jodu 0,05 mol/l VS odpovídá 24,82 mg Na2S2O3 . 5H2O.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech.