Český lékopis 1997

Oryzae amylum

Rýžový škrob

Synonymum. Amylum oryzae

 

CAS 9005-25-8

Získává se z obilek druhu Oryza sativa L.

Vlastnosti

Velmi jemný bílý prášek vrzající při tření mezi prsty, bez chuti. Je prakticky nerozpustný ve studené vodě a v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

 1. Pozoruje se pod mikroskopem. Mnohohranná zrna o průměru 2 µm až 5 µm, jednotlivá nebo shloučená do vejčitých útvarů o průměru 10 µm až 20 µm. Zrna bez soustředného vrstvení maj í jen nezřetelnou středovou trhlinu. V polarizovaném světle se středová trhlina j eví jako čern ý kříž. Zrna s popraskanými nebo nepravidelnými okraji se vyskytují zcela výjimečně.
 2. 1 g se suspenduje v 50 ml vody R. 1 min se povaří a pak se ochladí; vzniká řídký zakalený sliz.
 3. K 1 ml slizu ze zkoušky totožnosti B se přidá 0,05 ml jodu RSl; vznikne tmavě modré zbarvení, které po zahřátí zmizí a po ochlazení se opět objeví.

  Zkoušky na čistotu

  Kysele reagující látky. 10 g se smíchá se 100 ml lihu R 70% (Y/V) předem zneutralizovaného po přidání 0,5 ml fenolftaleinu RS, protřepává se 1 h a pak se zfiltruje. Ke změně zbarvení 50 ml filtrátu se spotřebují nejvýše 2,0 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS.

  Cizí příměsi. Mohou být přítomny pouze stopy buněčných stěn a protoplazmy.

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 15,0 %; 1,00 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 1,0 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Mikrobiální znečištění (2.6.12). Nejvýše 103 aerobních bakterií a 102 plisní v gramu; stanoví se plotnovou metodou; vyhovuje zkoušce na nepřítomnost Escherichia coli (2.6.13).

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech.