Český lékopis 1997

Oxygenum

1998

Kyslík

Synonymum. Oxygenium

 

O2 r 32,00 CAS 7782-44-7

Obsahuje nejméně 99,5 % (V/V )O2.

Vlastnosti

Bezbarvý plyn, bez pachu. Při 20 °C a tlaku 101 1cPa se 1 objemový díl plynu rozpustí v asi 32 objemových dílech vody.

Výroba

Oxid uhličitý. Nejvýše 300 ml/m3; stanoví se za použití infračerveného analyzátoru (2.5.24)'

Zkoušený plyn. Zkoušená látka; musí být filtrována, aby se vyloučily efekty rozptýleného světla. Porovnávací plyn (a). Kyslík R

Porovnávací plyn (b). Směs obsahující 300 mUm3 oxidu uhličitého RI v dusíku Rl.

Přístroj se kalibruje za použití porovnávacích plynů (a) a (b) a nastaví se citlivost. Změří se obsah oxidu uhličitého ve zkoušeném plynu.

Oxid uhelnatý. Nejvýše 5 ml/m3; stanoví se za použití infrače~eného analyzátoru (2.5.25). Zkoušený plyn. Zkoušená látka; musí být filtrována, aby se vyloučily efekty rozptýleného světla.

Porovnávací plyn (a). Kyslík R

Porovnávací plyn (b). Směs obsahující 5 mUm3 oxidu uhelnatého R v dusíku Rl.

Přístroj se kalibruje za použití porovnávacích plynů (a) a (b) a nastaví se citlivost. Změří se obsah oxidu uhelnatého ve zkoušeném plynu.

Voda. Nejvýše 67 ml/m3; stanoví se za použití elektrolytického hygrometru (2.5.28)

Stanovení obsahu. Stanoví se obsah kyslíku za použití paramagnetického analyzátoru (2.5.27).

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: C.

Alternativní sestava zkoušek: A a B, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. Doutnající dřevěná tříska se umístí do atmosféry zkoušeného plynu; tříska vzplane.
 2. Protřepává se s pyrogallolem zásaditým RS; zkoušený plyn je absorbován a roztok se zbarví tmavě hnědě.
 3. Vyhovuje požadavkům zkoušky Stanovení obsahu.

  Zkoušky na čistotu

  Oxid uhličitý. Nejvýše 300 ml/m3; stanoví se za použití trubičky k detekci oxidu uhličitého (2.1.6)'

  Oxid uhelnatý. Nejvýše 5 ml/m3; stanoví se za použití trubičky k detekci oxidu uhelnatého (2.1.6)

  Vodní pára. Nejvýše 67 ml/m3; stanoví se za použití trubičky k detekci vodní páry (2.1.6)

  Uchovávání

  Pod tlakem jako plyn nebo kapalina ve vhodných obalech vyhovujících ČSN 07 8510. Kohouty a ventily se nepromazávají tukem ani olejem.

  Nečistoty

  1. oxid uhličitý,
  2. oxid uhelnatý,
  3. voda.