Český lékopis 1997

Parnaparinum natricum

1999

Sodná sůl parnaparinu

n = 1 až 21, R = H nebo S03Na, R' = S03Na nebo COCH3 R2 = H a R3 = COONa nebo R2 = COONa a R3= H

Je to sodná sůl nízkomolekulárního heparinu získaného radikálově katalyzovanou depolymerizací heparinu z hovězí nebo prasečí střevní sliznice peroxidem vodíku a mědnatou solí. Většina složek má strukturu kyseliny 2-O-sulfo-α-L-idopyranosuronové na neredukujícím konci a strukturu 2-N, 6-O-disulfo-D-glukosaminu na redukujícím konci jejich řetězce.

Vyhovuje požadavkům článku Heparina massae molecularis minoris s modifikacemi a dodatečnými následujícími požadavky.

Průměrná molekulová hmotnost je 4000 až 6000 s charakteristickou hodnotou asi 5000. Stupeň sulfatace je 2,0 až 2,6 na disacharidovou jednotku.

Počítáno na vysušenou látku, v miligramu je 75 mj. až 110 mj. účinnosti protifaktoru Xa. Poměr účinnosti protifaktoru Xak účinnosti protifaktoru IIa je 1,5 až 3,0.

Výroba

Získává se depolymerizací heparinu extrahovaného z prasečích nebo hovězích tkání a vhodným způsobem čištění.

Je-li sodná sůl parnaparinu získávána z tkání savců nebo jiných materiálů teplokrevných zvířat, musí tato zvířata splňovat požadavky oprávněné autority, které se kladou na zvířata určená pro humánní konzumaci. Navíc tyto tkáně nesmí obsahovat specifický rizikový materiál, éterý je definován odpovídajícími mezinárodními, nebo kde je to vhodné, národními požadavky.

Zkoušky totožnosti

Vyhovuje zkoušce C popsané v článku Heparina massae molecularis minoris s následujícími požadavky:

Průměrná molekulová hmotnost je 4000 až 6000. Hmotnostní procento řetězců s molekulovou hmotností nižší než 3000 je nejvýše 30 %. Hmotnostní procento řetězců s molekulovou hmotností 3000 až 8000 je 50 % až 60 %.

    Zkoušky na čistotu

    Vzhled roztoku. 1,5 g se rozpustí ve vodě R. Roztok je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok ŽS (2.2.2, Metoda II).

    Měď. Nejvýše 10 µg/g, počítáno na vysušenou látku; stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda 1).

    Uchovávání

    Separandum.