Český lékopis 1997

Phenylhydrargyri boras

2001

Fenylhydrargyriumborat

Synonyma. Phenylhydrargyrum boricum, Hydrargyrum phenylboricum, boritan fenylriuťnatý

CAS 8017-88-7

Je to sloučenina skládající se z ekvimolárních podílů fenylhydrargyriumorthoboratu1) (C12H13BHg2O4; Mr 633,23) nebo jeho dehydratované formy (metaborat, C12H11BHg2O3; Mr 615,21) a fenylhydrargyriumhydroxidu (C6H6HgO; Mr 294,70) nebo směsi obou sloučenin. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 64,5 % až 66,0 % Hg (Ar 200, 59) a 9,8 % až 10,3 % boritanů (vyjádřeno jako H3BO3; Mr 61,83).

Vlastnosti

Bílý nebo slabě nažloutlý krystalický prášek nebo bezbarvé, lesklé krystaly. Je těžce rozpustný ve vodě a v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). Tablety zkoušené látky odpovídá referenčnímu spektru Ph. Eur. fenylhydrargyriumboratu.
 2. Ke 2 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se přidá 8 ml vody R a 0,1 ml sulfidu sodného RS; vzniká bílá sraženina, která zahříváním pomalu tmavne.
 3. Asi 20 mg se rozpustí ve 2 ml methanolu R. Roztok je čirý a bezbarvý, po zapálení hoří plamenem na okraji zeleným.

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 0,25 g se rozpustí nasypáním na povrch 25 ml vroucí vody R, ochladí se a zředí se vodou R na 25 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Ionizovaná rtuť. K 10 ml roztoku S se přidají 2 ml jodidu draselného RS a 3 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a zfiltruje se. Filtrát je bezbarvý. Sraženina se promyje 3 ml vody R a promývací tekutina se přidá k filtrátu. Ke spojeným filtrátům se přidají 2 ml hydroxidu sodného zředěného RS a zředí se vodou R na 20 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (2.4.8). Porovnávací roztok se připraví za použití směsi 2,5 ml základního roztoku olova (2 !-tg Pb/ml) a 7,5 ml vody R.

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 3, 5 %;suší se 0,50 g 15 h ±30 min v sušárně při 45 °C.

  Stanovení obsahu

  Rtut'. 0,300 g se rozpustí ve 100 ml vody R, přidají se 3 ml kyseliny dusičné R a titruje se thiokyanatanem amonným

  0,1 mol/l VS za použití 2 ml síranu amonno-železitého RS2 jako indikátoru do trvalého červenožlutého zbarvení.

  1 ml thiokyanatanu amonného 0,1 mol/l VS odpovídá 20,06 mg Hg.

  Boritany. 0,600 g se zahřátím rozpustí ve 25 ml vody R. V horkém roztoku se rozpustí 10 g sorbitolu R, ochladí se, přidá se 0,5 ml fenolftaleinu RS jako indikátoru a titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS do trvalého růžového zbarvení. Provede se slepá zkouška.

  1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 6,18 mg H3BO3.

  Uchovávání

  Chráněn před světlem.

  Separandum.


  1) fenylhydrargyriumorthoborátu