Český lékopis 1997

Phenylhydrargyri nitras

Dusičnan fenylrtut'natý

CAS 8003-05-2

Je to směs dusičnanu fenylrtuťnatého (C6H5HgNO3; Mr 339,70) a hydroxidu fenylrtuťnatého (C6H5HgOH; Mr 294,70). Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 62,5 % až 64,0 % Hg (Ar 200,59).

Vlastnosti

Bílý nebo světle žlutý prášek. Je velmi těžce rozpustný ve vodě a v lihu 96%, těžce rozpustný v horké vodě. Rozpouští se v glycerolu a v mastných olejích.

Zkoušky totožnosti

 1. K 5 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se přidá 8 ml vody R a 0,1 ml sulfidu sodného PcS; vzniká bílá sraženina, která zahříváním pomalu tmavne.
 2. K 1 ml nasyceného roztoku zkoušené látky se přidá 1 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS; vzniká bílá vločkovitá sraženina.
 3. K 5 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se přidá 1 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS, 2 ml dichlormethanu R a 0,2 ml dithizonu RS a protřepe se; spodní vrstva je oranžově žlutá.
 4. Asi 10 mg vyhovuje zkoušce na dusičnany (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. K 0,1 g se přidá 45 ml vody R a zahřívá se za protřepávání k varu. Ochladí se a zfiltruj e. Filtrát se zředí vodou R na 50 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Anorganické rtuťnaté sloučeniny. K 10 ml roztoku S se přidají 2 ml jodidu draselného RS, 3 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a zfiltruje se; filtrát je bezbarvý. Sraženina na filtru se promyje 2 ml vody R. Spojí se filtrát a promývací voda, přidají se 2 ml hydroxidu sodného zředěného RS a zředí se vodou R na 20 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (0,1 %) (2.4.8). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (1µg Pb/ml).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1,0 %; 1,000 g se suší 24 h ve vakuu.

  Stanovení obsahu

  0,150 g se rozpustí ve směsi 10 ml kyseliny dusičné zředěné RS a 90 ml vody R a zahřívá se k varu. Ochladí se na 15 °C až 20 °C a titruje se thiokyanatanem amonným 0,1 mol/l VS za použití 2 ml síranu amonno-železitého RS2 jako indikátoru do červenožlutého zbarvení. Provede se slepá Zkouška.

  1 ml thiokyanatanu amonného 0,1 mol/l VS odpovídá 20,06 mg Hg.

  Uchovávání.

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.
  Separandum.