Český lékopis 1997

Plantae medicinales ad potionem aquosam

2000

Rostlinné drogy určené k přípravě čajů

Synonymum. Plantae ad ptisanam

Čaje se skládají výhradně z jedné nebo více rostlinných drog, určených k přípravě perorálních vodných přípravků jako jsou odvary, nálevy nebo maceráty. Připravují se v čas potřeby.

Obvykle jsou distribuovány ve formě balení ve velkém nebo v sáčcích.

Rostlinné drogy vyhovují požadavkům jednotlivých příslušných článků Českého lékopisu, nebo v případě, že články nejsou vypracovány, vyhovují požadavkům článku Plantae medicinales.

Doporučení na mikrobiologickou jakost čajů (5.1.4 - Kategorie 4) bere v úvahu předepsaný způsob přípravy čaje (použije se vroucí nebo nevroucí voda).

Zkoušky totožnosti

Totožnost rostlinných drog v čajích se určuje botanickým hodnocením.

  Zkoušky na čistotu

  Stanovení podílu jednotlivých rostlinných drog v čajové směsi se provádí vhodnými metodami. Čaje v sáčcích vyhovují následující zkoušce.

  Hmotnostní stejnoměrnost. Stanoví se průměrná hmotnost dvaceti namátkově vybraných jednotek; plné sáčky čaje se jednotlivě zváží. Sáček se pak otevře tak, aby nedošlo k žádným ztrátám, důkladně se za pomoci štětce vyprázdní a prázdný sáček se zváží a z rozdílu se vypočítá hmotnost obsahu. Postup se opakuje s devatenácti zbývajícími sáčky. Není-li uvedeno jinak, neliší se více než dva sáčky z dvaceti jednotlivých sáčků od průměrné hmotnosti o více procent, než uvádí tabulka; žádný ze sáčků se neliší o více než dvojnásobek.

  Průměrná hmotnost Odchylky
  méně než 1,5 g 15 %
  1,5 g až 2,0 g včetně 10 %
  více než 2,0 g 7,5 %

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněné před světlem.