Český lékopis 1997

Stannosi chloridum dihydricum

1998

Dihydrát chloridu cínatého

SnCl2. 2H2O Mr 225,63 CAS 10025-69-1

Obsahuje 98,0 % až 101,0 % sloučeniny SnCl2. 2H2O.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly, zvětrávající na vzduchu. Je snadno rozpustný ve vodě (roztoky se stáním nebo ředěním kalí) a v lihu 96%. Rozpouští se ve zředěné kyselině chlorovodíkové.

Zkoušky totožnosti

  1. K 1 ml roztoku S 1, viz Zkoušky na čistotu, se přidá směs obsahující 5 ml vody R a 0,05 ml chloridu rtutňatého RS; vznikne černošedá sraženina.
  2. 1,0 g se rozpustí ve 3,0 ml vody R a k mírně zakalenému roztoku se přidá 0,5 ml hydroxidu sodného zředěného RS; vznikne nažloutlá vločkovitá sraženina. Přidá se 6,5 ml vody R. K 1,0 ml předem protřepané suspenze se přidá 1,0 ml hydroxidu sodného koncentrovaného RS; sraženina se rozpustí a vzniklý roztok je čirý a bezbarvý.
  3. 10 mg se rozpustí ve 2 ml kyseliny dusřčné zředěné RS. Roztok vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S1. K 0,40 g se přidá 1 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a zředí se vodou destilovanou R na 20 ml.

Roztok S2. 1,0 g se rozpustí v kyselině chlorovodíkové zředěné RS, zředí se jí na 30 ml a zahřeje se k varu. Přidá se 30 ml thioacetamidu RS a 15 min se vaří (roztok A). 5 ml tohoto roztoku se zfiltruje a filtrát se zahřeje k varu. Přidá se 5 ml thioacetamidu RS a 15 min se vaří. Pokud se tvoří sraženina, přidá se ke směsi zbytek roztoku A (roztok A'). Přidá se 10 ml thioacetamidu RS a vaří se. Opakuje se série operací počínaje "5 ml tohoto roztoku...", dokud již delší dobu po přidání 5 ml thioacetamidu RS k filtrátu získanému z 5 ml roztoku A (resp. roztoku A', roztoku A"...) nevzniká sraženina. Jestliže sraženina nevznikla nebo již nevzniká, spojí se získaný roztok se zbytkem roztoku A (resp. roztoku A', roztoku A"...), zfiltruje se a sraženina se promyje 10 ml vody R. Filtrát se zahřívá tak dlouho, dokud unikající páry nepřestanou barvit navlhčený kousek papíru s octanem olovnatým R černošedě. Nechá se vychladnout a zředí se vodou R na 50 ml.

Vzhled roztoku. 10,0 g se rozpustí v kyselině chlorovodíkové zředěné RS a zředí se jí na 20 ml. Roztok je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Látky nesrážející se thioacetamidem. 25 ml roztoku S2 se odpaří do sucha a vyžíhá se při 600 °C. Zbytek váží nejvýše 1 mg (0,2 %).

Sírany (2.4.13). 15 ml roztoku S1 vyhovuje limitní zkoušce na sírany (500 1ag/g).

Těžké kovy. 1,0 g se rozpustí ve 2 ml směsi objemových dílů kyseliny dusičné R a kyseliny chlorovodíkové R (1 + 3). Roztok se zahřívá na vodní lázni, dokud se nepřestanou vyvíjet páry oxidů dusíku. Zbytek se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 25 ml. K 5 ml tohoto roztoku se přidají 3 ml hydroxidu sodného koncentrovaného RS a 2 ml vody R. Zahřívá se do získání čirého roztoku, ochladí se a přidá se 0,5 ml zkoumadla thioacetamidového R. Zbarvení roztoku není po 2 min intenzívnější než zbarvení směsi obsahující 1,0 ml základního roztoku olova (10 µg Pb/ml), 6 ml vody R, 3 ml hydroxidu sodného koncentrovaného RS a 0,5 ml zkoumadla thioacetamidového R (50 µg/g).

Železo (2.4.9).5 ml roztoku S2 se zředí vodou R na 10 ml; roztok vyhovuje limitní zkoušce na železo (100 µg/g).

Stanovení obsahu

0,100 g se rozpustí v 1,5 ml kyseliny chlorovodíkové RS a zředí se vodou R na 50 ml. Přidá se 5 g vínanu draselno-sodného R, 10 g hydrogenuhličitanu sodného R a 1 ml škrobu RS a ihned se titruje jodem 0,05 mol/l VS. Provede se slepá zkouška.

1 ml jodu 0,05 mol/l VS odpovídá 11,28 mg SnCl2 . 2H2O.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech.
Separandum.