Český lékopis 1997

Sulfur ad usum externum

1998

Síra pro zevní použití

S Ar 32,07 CAS 7704-34-9

Obsahuje 99,0 % až 101,0 % S.

Vlastnosti

Žlutý prášek. Je prakticky nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v sirouhlíku, těžce rozpustná v rostlinných olejích.

Velikost většiny částic není větší než 20 µm a téměř všechny částice nejsou větší než 40 µm. Taje při asi 120 °C.

Zkoušky totožnosti

 1. Zapálena za přítomnosti vzduchu hoří modrým plamenem za vzniku oxidu siřičitého, který barví navlhčený papír lakmusový modrý R červeně.
 2. 0,1 g se zahřívá s 0,5 ml bromové vody R až do odbarvení. Přidá se 5 ml vody R a zfiltruje se. Roztok vyhovuje zkoušce (a) na sírany (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. K 5 g se přidá 50 ml vody prosté oxidu uhličitého R připravené z vody destilované R. Nechá se 30 min stát za častého protřepávání a zfiltruje se.

  Vzhled roztoku. Roztok S je bezbarvý (2.2.2, Metoda ll).

  Pach (2.3.4). Zkoušená látka není cítit po sirovodíku.

  Kysele nebo zásadně reagující látky. K 5 ml roztoku S se přidá 0,1 ml fenolftaleinu RSl; roztok je bezbarvý. Přidá se 0,2 ml hydroxidu sodného 0,01 mol/l VS; roztok se zbarví červeně. Přidá se 0,3 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/VS; roztok je bezbarvý. Přidá se 0,15 ml červeně methylové RS; roztok se zbarví oranžově červeně.

  Chloridy (2.4.4). 5 ml roztoku S se zředí vodou R na 15 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (100 µg/g).

  Sírany (2.4.13). 15 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na sírany (100 µg/g).

  Sulfdy. K 10 ml roztoku S se přidají 2 ml tlumivého roztoku o pH3,5 a 1 ml čerstvě připraveného roztoku dusičnanu olovnatého R (1,6 gn) ve vodě prosté oxidu uhličitého R a protřepe se. Po 1 min není zbarvení roztoku intenzívnější než zbarvení porovnávacího roztoku současně připraveného za použití 1 ml záldadního roztoku olova (10 µg Pb/ml), 9 ml vody prosté oxidu uhličitého R, 2 ml tlumivého roztoku o pH 3, S a 1,2 ml zkoumadla thioacetamidového R.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,2 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  Provede se spalování organických látek v kyslíku (2. S.1 D) v 1000ml spalovací baňce za použití 60,0 mg zkoušené látky. Spalné produkty se absorbují ve směsi 5 ml peroxidu vodíku zředěného RS a 10 ml vody R. Roztok se zahřeje k varu, opatrně se 2 min vaří a ochladí se. Přidá se 0,2 ml fenolftaleinu RS a titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS z bezbarvého do červeného zbarvení. Provede se slepá zkouška.

  1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 1,603 mg S.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněna před světlem.