Český lékopis 1997

N - Tanninum

2000

Tanin

CAS 1401-55-4

Je to směs esterů glukosy s kyselinou gallovou a kyselinou 3-galloylgallovou.

Vlastnosti

Nažloutle bílý nebo nahnědlý amorfní lehký prášek nebo lesklé šupiny. Je velmi snadno rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v acetonu, v lihu 96% a v glycerolu 85% a prakticky nerozpustný v dichlormethanu.

Zkoušky totožnosti

 1. 0,1 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se zředí vodou R na 5 ml a smíchá se s 0,1 ml chloridu železitého RSI; vznikne černomodré zbarvení. Pak se přidá 1 ml kyseliny sírové zředěné RS; černomodré zbarvení se změní na zelené.
 2. K 1 ml roztoku S se přidají 3 ml roztoku želatiny R (1 g/l); směs se zakalí a vytvoří se vločkovitá sraženina.
 3. 0,1 ml roztoku S se zředí vodou R na 5 ml a smíchá se s 0,3 ml hydroxidu barnatého RS; vznikne zelenomodrá sraženina.

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 4,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 20 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S neopalizuje intenzívněji než porovnávací suspenze II (2.2.1).

  Dextrin, gumy, sacharidy, soli. Ke 2 ml roztoku S se přidají 2 ml lihu 96% R; roztok je čirý. Pak se přidá 1 ml etheru R; do 10 min se roztok nezakalí.

  Pryskyřice. K 5 ml roztoku S se přidá 5 ml vody R; do 15 min se směs nezakalí (2.2.1).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 12,0 %.0,200 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.