Český lékopis 1997

Zinci chloridum

Chlorid zinečnatý

ZnCl2 Mr 136,29 CAS 7646-85-7

Obsahuje 95,0 % až 100,5 % sloučeniny ZnCI2.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek nebo bílé tyčinkovité odlitky, rozplývající se na vzduchu. Je velmi snadno rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96% a v glycerolu.

Zkoušky totožnosti

 1. 0,5 g se rozpustí v kyselině dusičné zředěné RS a zředí se jí na 10 ml. Roztok vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1).
 2. 5 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, vyhovuje zkoušce na zinek (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. K 2,0 g se přidá 38 ml vody prosté oxidu uhličitého R připravené z vody destilované R a po kapkách se přidává kyselina chlorovodíková zředěná RS až do úplného rozpuštění. Roztok se zředí vodou prostou oxidu uhličitého R připravenou z vody destilované R na 40 ml.

  Hodnota pH (2.2.3). 4,6 až 5,5. Měří se následující roztok: 1,0 g se rozpustí v 9 ml vody prosté oxidu uhličitého R; roztok může být slabě zakalen.

  Chlorid-oxidy. 1,5 g se rozpustí v 1,5 ml vody prosté oxidu uhličitého R. Roztok neopalizuje intenzívněji než porovnávací suspenze II (2.2.1). Po přidání 7,5 ml lihu 96% R se roztok může do 10 min zakalit. Zákal zmizí po přidání 0,2 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS.

  Sírany (2.4.13). 5 ml roztoku S zředěného vodou destilovanou R na 15 ml vyhovuje limitní zkoušce na sírany (200 , µg/g). Připraví se porovnávací roztok za použití 5 ml základního roztoku síranů (10 µg SO4/ml) a 10 ml vody destilované R.

  Hliník, vápník, těžké kovy, železo, hořčík. K 8 ml roztoku S se přidají 2 ml amoniaku 26% R a protřepe se. Vznildý roztok je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II). Po přidání 1 ml hydrogenfosforečnanu sodného RS zůstane roztok nejméně 5 min čirý. Po přidání 0,2 ml sudu sodného RS vznikne bílá sraženina, supernatantní tekutina zůstane bezbarvá.

  Amonium (2.4.1). 0,5 ml roztoku S zředěného vodou R na 15 ml vyhovuje limitní zkoušce na amonium (400 µg/g).

  Stanovení obsahu

  0,250 g se rozpustí v 5 ml kyseliny octové zředěné RS. Provede se chelatometrická titrace zinku (2.5.11).

  1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 13,63 mg ZnCl2.

  Uchovávání

  V nekovových dobře uzavřených obalech.
  Separandum.