Český lékopis 1997

Zinci sulfas heptahydricus

Síran zinečnatý

Synonyma. Zinci sulfas, Zincum sulfuricum

 

ZnSO4 . 7H2O Mr 287,54 CAS 7446-20-0

Je to heptahydrát síranu zinečnatého. Obsahuje 99,0 % až 104,0 % sloučeniny ZnSO4 . 7H2O.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé průsvitné krystaly, zvětrávající. Je velmi snadno rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

 1. Roztok S, viz Zkoušky na čistotu, vyhovuje zkoušce na sírany (2.3.1).
 2. Roztok S vyhovuje zkoušce na zinek (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 2,5 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 50 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Hodnota pH (2.2.3). 4,4 až 5,6; měří se roztok S.

  Chloridy (2.4.4). 3,3 ml roztoku S zředěného vodou R na 15 ml vyhovují limitní zkoušce na chloridy (300 , µg/g).

  Železo (2.4.9). 2 ml roztoku S zředěného vodou R na 10 ml vyhovují limitní zkoušce na železo (100, µg/g). Použije se 0,5 ml kyseliny thioglykolové R.

  Stanovení obsahu

  0,500 g se rozpustí v 5 ml kyseliny octové zředěné RS a provede se chelatometrická titrace zinku (2.5.11).
  1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 28,75 mg ZnSO4 . 7H2O .

  Uchovávání

  V nekovových dobře uzavřených obalech.