Český lékopis 1997

Zinci undecylenas1)

RR99

Undecylenan zinečnatý

C22H38O4Zn Mr 431,92 CAS 557-08-4

Je to zinečnatá sůl kyseliny 10-undecenové. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,0 % až102,0 % sloučeniny C22H38O4Zn.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý jemný prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, v lihu 96% a v etheru. Taje při 116 °C až 121 °C, ale v tavenině může zůstat malý zbytek pevné látky.

Zkoušky totožnosti

 1. K 2,5 g se přidá 10 ml vody R a 10 ml kyseliny sírové zředěné RS a protřepe se dvakrát 10 ml etheru R. Voďná vrstva se uchovává pro zkoušku C. Spojené etherové vrstvy se promyjí vodou R a odpaří se do sucha. K odparku se pňdají 2 ml čerstvě destilovaného anilinu R a 10 min se vaří pod zpětným chladičem. Nechá se ochladit, pňdá se 30 ml etheru R a protřepe se třikrát 20 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a jednou 20 ml vody R. Organická vrstva se odpaří do sucha na vodní lázni, odparek se dvakrát rekrystalizuje z lihu R 70% (V/V) a suší se 3 h ve vakuu. Taje (2.2.14) při 66 °C až 68 °C.
 2. 0,1 g se rozpustí ve směsi 2 ml kyseliny sírové zředěné RS a 5 ml kyseliny octové ledové R a po kapkách se přidá 0,25 ml manganistanu draselného RS. Roztok manganistanu draselného se odbarví.
 3. Směs 1 ml vodné vrstvy ze zkoušky A a 4 ml vody R vyhovuje zkoušce na zinek (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Zásadně reagující látky. K 1,0 g se pňdá 5 ml lihu 96% R, 0,5 ml červeně fenolové RS a 50 ml vody prosté oxidu uhličitého R. Roztok se nezbarví červeně.

  Alkalické kovy a kovy alkalických zemin. K 1,0 g se přidá 25 ml vody R a 5 ml kyseliny chlorovodíkové R a zahřeje se k varu. Za horka se filtruje, zbytek na filtru se promyje 25 ml horké vody R. Filtrát a promývací tekutina se spojí a zalkalizují amoniakem 26% R. Přidá se 7,5 ml thioacetamidu RS a zahřívá se 30 min na voďní lázni. Zfiltruje se a sraženina se promyje dvakrát 10 ml vody R. Filtrát a promývací tekutiny se spojí, na vodní lázni se odpaří do sucha a odparek se vyžíhá. Zbytek váží nejvýše 20 mg (2 %).

  Sírany (2.4.13). K 0,1 g se přidá směs 2 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a 10 ml vody destilované R a zahřeje se k varu. Ochlaďí se, zfiltruje a filtrát se zřeďí vodou destilovanou R na 15 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na sírany (500 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 5 ml záklaďního roztoku síranů (10 µg SO4 /ml) a 10 ml vody destilované R.

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1,5 %;suší se 0,500 g v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Stupeň nenasycenosti. 0,100 g se rozpustí ve směsi 5 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a 30 ml kyseliny octové ledové R. Titruje se bromičnanem draselným D, 0167 mol/l s bromidem draselným VS do změny modrého zbarvení na žluté za použití 0,05 ml indigokarmínu RSI jako indikátoru přidaného ke konci titrace. Spotřeba bromičnanu draselného 0,0167 mol/l s bromidem draselným VS je 9,1 ml až 9,4 ml. Provede se slepá zkouška.

  Stanovení obsahu

  K 0,350 g se přidá 25 ml kyseliny octové zředěné RS a zahřeje se k varu. Provede se chelatometrická titrace zinku (2.5.11).
  1 ml edetanu disodného 0, 1 mol/l VS odpovídá 43,19 mg C22H38O4Zn.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.


  1) Pharmeuropa 10,2, 317 (1998). Závazné od 1. 1. 1999.