Český lékopis 1997

Praeademixta ad alimenty medicata ad usum veterinarium

2001

Premixy pro medikaci krmiva k veterinárnímu použití

Synonymum. Medikovaný krmný doplněk pro veterinární použiti

Jsou to směsi jedné nebo více léčivých látek obvykle ve vhodném vehikulu připravované k usnadnění podávání léčivých látek zvířatům. Používají se výhradně k přípravě medikovaných krmiv prostým smícháním s dalšími látkami. Premixy bývají v granulované nebo práškové formě. Jsou sypké, případné shluky se rozpadají při normální manipulaci. Velikost částic a jiné vlastnosti premixu jsou takové, že zajišťují rovnoměrné rozptýlení léčivé látky (látek) v podávaném krmivu.

Výroba

Není-li předepsáno a schváleno jinak, koncentrace léčivé směsi v podávaném krmivu je nejméně 0,5 %.

Zkoušení

Ztráta sušením (2.2.32 j. Nejvýše 15,0 %, není-li předepsáno a schváleno jinak. 3,000 g se suší 2 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.

Označování

V označení na obalu se uvede: