Český lékopis 1997

Tampona medicata

2001

Tampony s léčivy

Synonymum. Léčivé tampony

Doplňující požadavky na tampony s léčivy různých typů jsou uvedeny v dalších obecných článcích, např. Rectalia, Vaginalia a Auricularia.

Jsou to pevné jednodávkové přípravky určené ke vložení do tělnfch dutin na omezenou dobu. Jsou tvořeny vhodným materiálem, jako je celulosa, kolagen nebo silikon, napuštěným jednou nebo více léčivými látkami.

Výroba

Při výrobě, balení, skladování a distribuci tampony s léčivy se ryužívá vhodných způsobů k zajištění jejich mikrobiální čistoty; odpovídající doporučení jsou ve stati Mikrobiologická jakost léčivých přípravků (5.1.4).

Označování

V označení na obalu se uvede množství léčivé látky (léčivých látek) v jednom tampony.