Český lékopis 1997

Acidi salicylici solutio ethanolica

N

Ethanolický roztok kyseliny salicylové

Synonymum. Acidi salicylici solutio spirituosa

Je to roztok kyseliny salicylové (C7H6O3, Mr 138,12) v ethanolu 60%. U individuálně připravených roztoků kyseliny salicylové obsahují koncentrace do 2 % včetně 90,0 % až 110,0 % deklarovaného množství C~H603, vyšší koncentrace obsahují 92,5 % až 107,5 % deklarovaného množství C7H6O3. Zásobní roztok určený k další přípravě léčivých přípravků obsahuje 95,0 % až 105,0 deklarovaného množství C7H6O3.

Příprava

Koncentrace roztoku 1 % 2 % 3 % 5 % 10 %
Acidum Balic licum 1,0 g 2,0 g 3,0 g 5,0 g 10,0 g
Ethanolum 60% 99,0 g 98,0 g 97,0 g 95,0 g 90,0 g

Kyselina salicylová se rozpustí v ethanolu 60% a roztok se zfiltruje.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá kapalina pachu po ethanolu.

Zkouška totožnosti

0,1 ml až 0,3 ml (podle deklarované koncentrace kyseliny salicylové) se zředí 10 ml vody R a přidá se 0,1 ml chloridu železitého RSI; vznikne intenzívně červenofialové zbarvení.

Zkouška na čistotu

Vzhled. Zkoušený přípravek je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2).

Stanovení obsahu

Kyselina salicylová. Množství zkoušeného přípravku odpovídající asi 0,250 g kyseliny salicylové se zředí lihem 96% R na 25 ml, přidá se 0,1 ml červeně fenolové RS a titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l ijS do vzniku červenofialového zbarvení.

1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 13,81 mg C7H6O3.

Ethanol. Pyknometricky se stanoví relativní hustota ( dzo ) zkoušeného přípravku (2.2.5). Obsah ethanolu ve zkoušeném přípravku v procentech (x) se vypočítá podle vzorce:

x = 445,64 - 432A + 4,12E - 3,36 AB + 0,0116B2,

v němž značí:

A - d2020 zkoušeného přípravku,

B - obsah kyseliny salicylové v procentech stanovený v odstavci Kyselina salicylová.

Uchovávání

Viz článek Liquida ad usum dermicum.

Chráněn před světlem.

Označování

Viz článek Liquřda ad usum dermicum.

Vydávání

Je-li předepsáno Acidi salicylici solutio ethanolica (spirituosa) bez uvedení koncentrace kyseliny salicylové, vydá se 1 % roztok.