Český lékopis 1997

Acidi salicylici unguentum 10%

N

Salicylová mast 10%

Synonymum. Unguentum acidi salicylici concentratum

Je to hydrofobní mast obsahující 9,4 % až 10,6 % kyseliny salicylové (C7H603, Mr 138,12).

Příprava

Acidum salicylicum (180) 100,0 g
Paraffmum liquidum 50,0 g
Vaselinum flavum 850,0 g

Kyselina salicylová se důkladně rozetře s tekuty"m parafinem a asi 100 g žluté vazelíny podle potřeby roztavené, potom se přidá zbytek žluté vazelíny a míchá se do vychladnutí nebo se zhomogenizuje ve vhodném zařízení.

Vlastnosti

Světle žlutá stejnorodá mast.

Zkoušky totožnosti

  1. 1 g se smíchá v kádince s 5 g chloroformu R a stejné množství se v jiné kádince smíchá s 5 ml vody R. Masťový základ se rozpouští v chloroformu, ve vodě se nerozpouští (hydrofobní mast).

  2. 0,5 g se zahřeje s 10 ml vody R k varu. Po vychladnutí se tekutina zfiltruje. Filtrát reaguje na lakmusový papír zřetelně kysele a po přidání 0,1 ml chloridu železitého RSI se zbarví červenofialově (kyselina salicylová).

Stanovení obsahu

1,000 g se v baňce se zabroušenou zátkou protřepává s 20 ml etheru petrolejového R do rozpuštění. K roztoku se přidá 10 ml lihu 96% R předem zneutralizovaného hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS na 0,2 ml fenolftaleinu RSI do slabě červeného zbarvení. Titruje se za stálého protřepávání hydroxidem sodným 0,1 mol/ VS do stejného zbarvení.

1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 13,81 mg C7H6O3.

Uchovávání

Viz článek Unguenta.

Chráněna před světlem.

Označování

Viz článek Unguenta.

Vydávání

Je-li předepsáno Acidi salicylici unguentum bez uvedení koncentrace kyseliny salicylové, vydává se Acidi salicylici unguentum 1%. Na nižší koncentraci kyseliny salicylové se mast upraví žlutou vazelínou.