Český lékopis 1997

Alcoholum adipis lanae cremor

N

Krém s alkoholy tuku z ovčí vlny

Synonymum. Cremor lanalcoli

Je to hydrofobní krém obsahující 48,0 % až 52,0 % vody a alkoholy z tuku z ovčí vlny.

Příprava

Alcoholum adipis lanae unguentum 50,0 g
Aqua purificata 50,0 g

Do změklé nebo roztavené masti s alkoholy tuku z ovčí vlny se po částech vmíchá stejně teplá čištěná voda a směs se míchá do vychladnutí.

Vlastnosti

Bledě žlutý krém slabého charakteristického pachu. Na povrchu nejsou viditelné kapky ani souvislá vrstva vody. Ve vodě se nerozpouští. Dá se do něj vmíchat další, ale jen omezené množství vody.

Zkoušky totožnosti

  1. Na dvě podložní sklíčka se nanese asi 2 mm silná vrstva krému. Na jednu vrstvu se kápne jedna kapka roztoku sudanu III R (10 g/l) v tekutém parafinu R, na druhou vrstvu jedna kapka roztoku modři methylenové R (2 g/l). Po 2 min se vrstvy opláchnou vodou R a prohlédne se jejich zbarvení. Zkoušený přípravek se roztokem sudanu zbarví červeně a roztokem modři methylenové se nezbarví (hydrofobní krém).
  2. Asi 0,5 g se třepáním rozpustí v 5 ml chloroformu R a zakalený roztok se zfiltruje suchým papírovým filtrem. K filtrátu se přidá 1 ml acetanhydridu R a 0,1 ml kyseliny sírové R a roztok se opatrně promíchá; roztok se zbarví zeleně (cholesterol).

Stanovení obsahu

Voda. Stanoví se způsobem uvedeným ve stati Stanovení vody destilací (2.2.13).

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem a mrazem.