Český lékopis 1997

Alcoholum adipis lanae unguentum

N

Mast s alkoholy tuku z ovčí vlny

Synonyma. Unguentum lanalcoli

Je to mast emulgující vodu s alkoholy tuku z ovčí vlny.

Příprava

Alcoholes adipis lanae 100,0 g
Vaselinum flavum 900,0 g

Alkoholy tuku z ovčí vlny a žlutá vazelína se roztaví a směs se míchá do vychladnutí.

Vlastnosti

Prosvítavá mast slabého charakteristického pachu. Dá se do ní vmíchat omezené množství vody.

Zkoušky totožnosti

  1. 1 g se smíchá v kádince s 5 g chloroformu R a stejné množství se v jiné kádince smíchá s 5 ml vody R. Zkoušená mast se rozpouští v chloroformu, ve vodě se nerozpouští (hydrofobní mast).

  2. Asi 0,5 g se třepáním rozpustí v 5 ml chloroformu R, přidá se 1 ml acetanhydridu R, 0,1 ml kyseliny sírové R a roztok se opatrně promíchá; roztok se zbarví sytě zeleně (cholesterol).

Zkouška lékové formy

Vodné číslo. Nejméně 100. Do 25,0 g měkké nebo při nejnižší možné teplotě roztavené masti ve třence odvážené s těrkou se za stálého míchání postupně přidává voda R stejné teploty tak dlouho, pokud ji mast váže. Míchá se do vychladnutí. Vzniklá emulze se nechá 24 h stát při pokojové teplotě. Oddělená voda se odstraní, směs se opatrně rozetře po stěnách třenky a kapky vody se odsají filtračním papírem. Potom se třenka s těrkou i obsahem zváží. Vodné číslo se vypočítá podle vzorce:

100 · a ,
n

v němž značí:

a - množství vody zjištěné diferenčním vážením v gramech,
n - navážku zkoušeného přípravku v gramech.

Uchovávání

Viz článek Unguenta.

Chráněna před světlem.

Označování

Viz článek Unguenta.