Český lékopis 1997

Aluminii acetotartratis cremor

N

Krém s octanem a vínanem hlinitým

Synonymum. Cremor aluminii acetico-tartarici

Je to hydrofobní krém s octanem hlinitým a vínanem hlinitým. Obsahuje 0,12 % až 0,16 % hliníku (Al, Ar26,98) a 16,0 % až 20,0 % vody (H2O , Mr 18,02).

Příprava

Aluminii acetotartratis solutio 100,0 g
Aqua purificata 100,0 g
Adeps lanae 200,0 g
Vaselinum flavum 600,0 g

Tuk z ovčí vlny a žlutá vazelína se zahřívají na vodní lázni při 40 °C a mícháním se zhomogenizují. Do této směsi se po částech vmíchá 40 °C teplá směs roztoku octanu a vínanu hlinitého a čištěné vody. Směs se míchá do vychladnutí. Po 24 h se znovu promíchá.

Vlastnosti

Nažloutlý krém, slabě páchnoucí po kyselině octové. Na jeho povrchu nejsou viditelné kapky ani souvislá vrstva vody. Ve vodě se nerozpouští. Dá se do něj vmíchat další, ale jen omezené množství vody.

Zkoušky totožnosti

  1. Na dvě podložní sklíčka se nanese asi 2 mm silná vrstva krému. Na jednu vrstvu se kápne jedna kapka roztoku sudanu Ili R (10 g/l) v parafinu tekutém R, na druhou vrstvu jedna kapka roztoku modři methylenové R (2 g/l). Po 2 min se vrstvy opláchnou vodou R a prohlédne se jejich zbarvení. Zkoušený přípravek se roztokem sudanu III zbarví červeně a roztokem modři methylenové se nezbarví (hydrofobní krém).

  2. 5 g se protřepe s 20 ml chloroformu R a s 10 ml vody R. Vodná vrstva se zfiltruje přes navlhčený filtrační papír, filtrát se rozdělí na 3 díly a použije se také ke zkouškám C a D. K první části filtrátu se přidá 0,3 ml kyseliny octové zředěné RS, 0,6 ml hydrogenfosforečnanu sodného RS a zahřeje se k varu; vznikne bílá gelovitá sraženina rozpustná v kyselině chlorovodíkové 10% RS (hliník).
  3. Ke druhé části filtrátu ze zkoušky B se přidají 2 ml lihu 96% R, 2 ml kyseliny sírové R a mírně se zahřeje; vzniká pach ethylacetatu (kyselina octová).
  4. Ke třetí části filtrátu ze zkoušky B se přidá 0,05 ml manganistanu draselného 0,02 mol/l RS a 0,1 ml kyseliny sírové zředěné RS a mírně se zahřeje; tekutina se odbarví (kyselina vinná).
  5. Asi 0,5 g se protřepe s 5 ml chloroformu R a zakalený roztok se zfiltruje suchým papírovým filtrem. K filtrátu se přidá 1 ml acetanhydridu R a 0,1 ml kyseliny sírové R a opatrně se promíchá; roztok se zbarví zeleně (cholesterol).

Stanovení obsahu

Hliník. Do 250ml baňky se zábrusem se naváží 10,00 g zkoušeného přípravku, přidá se 1 ml kyseliny chlorovodíkové 2 mol/l RS, 15 ml ethylacetatu R, 15,0 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS a zahřívá se 15 min pod zpětným chladičem za mírného varu. Potom se chladič propláchne asi 20 ml vody R, přidá se 5,0 g methenaminu R, asi 0,04 g oranže xylenolové s dusičnanem draselným R a ještě teplá směs se za stálého míchání titruje dusičnanem olovnatým 0,1 mol/l 0S ze žlutého do trvale fialově červeného zbarvení vodné vrstvy.

1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 2,698 mg Al.

Voda. Stanoví se způsobem uvedeným v článku Stanovení vody destilací (2.2.13).

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem a mrazem.