Český lékopis 1997

Aluminii acetotartratis otoguttae

N

Ušní kapky s octanem a vínanem hlinitým

Synonymum. Instillatio aluminii acetico-tartarici

Je to lihovodný roztok octanu a vínanu hlinitého. Obsahuje 0,50 % až 0,62 % hliníku

(Al, Ar 26,98) a 22,2 % až 25,8 % ethanolu (C2H6O, Mr 46,07).

Příprava

Aluminii acetotartratis solutio 40,0 g
Aqua purificata 20,0 g
Ethanolum 60% 40,0 g

Roztok octanu a vínanu hlinitého se postupně smíchá s předem připravenou směsí čištěné vody a ethanolu 60%.

Vlastnosti

Čirá nebo bezbarvá velmi slabě nažloutlá tekutina se slabým pachem po kyselině octové a ethanolu.

Zkoušky totožnosti

  1. Vyhovuje zkoušce na hliník (2.3.1).

  2. K 1 ml se přidá 1 ml kyselinry sírové R; po zahřátí je cítit pach ethylacetatu (kyselina octová, líh).
  3. Vyhovuje zkoušce b) na vínany (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Vzhled roztoku. Zkoušený přípravek je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok ZŽ7 (2.2.2, Metoda II).

Hodnota pH (2.2.3). 3,6 až 4,4.

Stanovení obsahu

1,000 g se smíchá s 2 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l RS a 50 ml vody R. Přidá se 10,0 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS, 0,1 ml červeně methylové RS a po kapkách roztok hydroxidu sodného R (42 g/l) do trvalého oranžově žlutého zbarvení. Potom se tekutina zahřeje k varu, nechá se 10 min na vodní lázni, pak se rychle ochladí, přidá se asi 50 mg oranže xylenolové s dusičnanem draselným R, 5,0 g methenaminu R a retitruje se dusičnanem olovnatým 0,1 mol/l VS ze žlutého do trvalého červenofialového zbarvení.

1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 2,698 mg Al.

Ethanol. 1,000 g se v baňce zředí na 250,0 ml. V kuželové baňce se zábrusem na 250 ml se za stálého chlazení smíchá 10,0 ml dichromanu draselného D, 0167 mol/l VS a 14 ml kyseliny sírové R. Do chladné směsi se odměří 5,0 ml naředěného roztoku zkoušeného přípravku. Po uzavření a promíchání se nechá 10 min stát, zředí se asi 150 ml vody R a přidá se 1 g jodidu draselného R. Titruje se thiosíranem sodným 0,1 mol/l VS za použití 2 ml škrobu RS jako indikátoru. Současně se provede slepá zkouška, kde se místo vzorku použije 5,0 ml vody R.

1 ml dichromanu draselného 0,0167 mol/l VS odpovídá 1,150 mg C2H6O.

Uchovávání

Viz článek Auricularia.

Chráněny před světlem.

Označování

Viz článek Auricularia.

Vydávání

Obsahuje-li přípravek sediment, nesmí se použít.