Český lékopis 1997

Ammoniae solutio 10%

N

Roztok amoniaku 10%

Synonymum. Solutio ammoniae diluta

Je to roztok obsahující 9,8 % až 10,2 % amoniaku (NH3, Mr 17,03).

Příprava

Ammoniae solutio concentrata 38,5 g
Aqua purificata 61,5 g

Obě kapaliny se smíchají.

Poznámka. Množství koncentrovaného amoniaku se upraví podle aktuálního obsahu NH3.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá kapalina charakteristického pachu, mísitelná s vodou a lihem 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. Relativní hustota (2.2.5). 0,957 až 0,961.

  2. K 1 ml se přidají 2 ml vody R a 1 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS. Přidá se 1 ml hexanitrokobaltitanu sodného RS; vznikne žlutá sraženina (amoniak).
  3. 1 ml se po přidání 0,1 ml modři thymolové RS zbarví modře.

Zkoušky na čistotu

Vzhled roztoku. 5 ml se zředí vodou R na 25 ml. Roztok je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Zbytek po odpaření. 50 ml se odpaří na vodní lázni do sucha a 1 h se suší při 100 °C až 105 °C. Zbytek váží nejvýše 1 mg (nejvýše 0,02 g/l).

Stanovení obsahu

Baňka se zabroušenou zátkou obsahující 25,0 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS se zváží, přidá se 1,5 ml zkoušeného přípravku a opět se zváží. Potom se přidá 0,15 ml červeně methylové RS a titruje se hydroxidem sodrrým 1 mol/l VS do změny červeného zbarvení na žluté.

1 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS odpovídá 17,03 mg NH3.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, při teplotě nepřevyšující 20 °C.

Žíravina.

Vydávání

Předepíše-li lékař Solutio ammoniae, vydává se Ammoniae solutio 10%.