Český lékopis 1997

Argenti nitratis unguentum compositum

N

Složená mast s dusičnanem stříbrným

Je to hydrofobní mast s dusičnanem stříbrným a peruánským balzámem. Obsahuje 0,90 % až

1,10 % dusičnanu stříbrného (AgNO3, Mr 169,87).

Příprava

Argenti nitras 1,0 g
Aqua purificata 1,0 g
Adeps lanae 3,0 g
Balsamum peruvianum 10,0 g
Vaselinum flavum 85,0 g

Roztok dusičnanu stříbrného v čištěné vodě se smíchá s tukem z ovčí vlny, potom se přimíchá žlutá vazelína a nakonec peruánský balzám.

Vlastnosti

Stejnorodá tmavě hnědá mast charakteristického pachu po peruánském balzámu.

Zkoušky totožnosti

  1. 1 g se míchá v kádince s 5 ml chloroformu R a stejné množství se v jiné kádince smíchá s 5 ml vody R. Zkoušená mast se rozpouští v chloroformu, ve vodě se nerozpouští. Zakalený chloroformový roztok se použije ve zkoušce B (hydrofobní mast).

  2. Zakalený chloroformový roztok ze zkoušky A se zfiltruje. K filtrátu se přidá 1 ml acetanhydridu R, 0,1 ml kyseliny sírové R a opatrně se promíchá; vznikne tmavě zelené zbarvení (cholesterol).
  3. 10 g se povaří s 10 ml vody R a po ochlazení se zfiltruje. Filtrát se použije také ke zkouškám D a E. K 1 ml filtrátu se přidá 10 ml vody R. Tento roztok vyhovuje zkoušce na stříbro (2.3.1).
  4. K 1 ml filtrátu ze zkoušky C se přidají 2 ml kyseliny sírové R a promíchá se. Na vychladlou tekutinu se opatrně navrství 3 ml roztoku síranu železnatého R (250 g/l); na styku obou tekutin vznikne tmavý prstenec (dusičnany).
  5. Ke 3 ml filtrátu ze zkoušky C se přidá 0,5 ml manganistanu draselného RS a zahřeje se; vyvíjí se slabý pach benzaldehydu (kyselina skořicová).

Stanovení obsahu

2,500 g se opatrně spálí v porcelánovém kelímku. Ke zbytku, který obsahuje ještě částice uhlíku, se přidá 5 ml kyseliny dusičné zředěné RS a zahřívá se 20 min na vodní lázni. Po vychladnutí se obsah kelímku převede celkem 50 ml vody R do kádinky a titruje se thiokyanatanem amonným 0,02mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20) (stříbrná a nasycená kalomelová elektroda).

1 ml thiokyanatanu amonného 0,02 mol/l VS odpovídá 3,397 mg AgNO3.

Uchovávání

Viz článek Unguenta.

V chladnu, chráněna před světlem.

Vydávání

Předepíše-li lékař Unguentum argenti nitrici cum balsamo peruviano nebo Unguentum Billrothi nebo Unguentum Mikulič, vydává se Argenti nitratis unguentum compositum.