Český lékopis 1997

Calcii hydroxidi solutio

N

Roztok hydroxidu vápenatého

Synonymum. Solutio Calcii hydroxydati

Je to za pokojové teploty nasycený roztok hydroxidu vápenatého (Ca(OH)2, Mr 74,10). Obsahuje nejméně 0,15 % Ca(OH)2.

Příprava

Calcii oxidum 10 g
Aqua purificata q.s.

Při přípravě se použ~e čerstvě převařená vychladlá čištěná voda.

Rozetřený oxid vápenatý se v porcelánové misce zvolna pokropí asi 40 ml čištěné vody. Po úplném vyhašení a vychladnutí se vzniklá suspenze přelije do litrové láhve, přidá se 500 ml čištěné vody, důkladně se protřepe a nechá ustát. Potom se čirá tekutina odleje, v láhvi zbylý hydroxid vápenatý se zaleje 1000 ml čištěné vody, důkladně se protřepe a láhev se dobře uzavře. V čas potřeby se čirá tekutina stáhne nebo sleje a zfiltruje.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá tekutina, bez pachu. Reaguje silně zásaditě a na vzduchu se na povrchu tekutiny tvoří bílý povlak uhličitanu vápenatého.

Zkoušky totožnosti

  1. K 10 ml se přidá štávelan amonný RS, vzniká bílá sraženina nerozpustná v kyselině octové ledové R a v amoniaku zředěném RSl, avšak snadno rozpustná v kyselině chlorovodíkové 10% RS (vápník).

  2. 10 ml se povaří; vznikne bílý zákal (uhličitan vápenatý).

Stanovení obsahu

K 25,0 g se přidá 0,1 ml fenolftaleinu RS a titruje se kyselinou chlorovodíkovou 0,1 mol/l VS do odbarvení.

1 ml kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l VS odpovídá 3,705 mg Ca(OH)2.

Uchovávání

Nad sraženinou hydroxidu vápenatého ve zcela naplněných a dobře uzavřených obalech odolných proti alkáliím.