Český lékopis 1997

Cremor anionicus

N

Aniontový krém

Je to aniontový hydrofilní krém stabilizovaný protimikrobní přísadou. Obsahuje 0,66 % až 1,10 % alkylsíranů, počítano jako cetylsíran sodný (C16H33NaO4S; M~344,48), a 67,0 % až 73,0 % vody.

Příprava

Unguentum emulsificans anionicum 30,0 g
Aqua purificata 70,0 g
Methylparabenum 0,06 g
Propylparabenum 0,03 g

K emulgující aniontové masti roztavené zahřátím na vodní lázni na 70 °C se přidá stejně teplý roztok parabenů v čištěné vodě a míchá se do vychladnutí. K vychladlému krému se přimíchá čištěná voda do 100 g.

Vlastnosti

Bílý krém. Na povrchu nejsou viditelné kapky ani souvislá vrstva vody. Dá se do něho vmíchat neomezené množství vody. Přidání lihu, etheru nebo chloroformu poruší jeho strukturu. Je inkompatibilní s kationaktivními látkami a resorcinolem.

Zkoušky totožnosti

  1. Na dvě podložní sklíčka se nanese asi 2 mm silná vrstva krému. Na jednu vrstvu se kápne jedna kapka roztoku sudanu 777 R (10 g/l) v parafinu tekutém R, na druhou vrstvu jedna kapka roztoku modři methylenové R (2 g/l). Po 2 min se vrstvy opláchnou vodou R a prohlédne se jejich zbarvení. Zkoušený přípravek se roztokem modři methylenové zbarví do modra, roztokem sudanu III se nezbarví (hydrofilní krém).

  2. 3 g se v porcelánovém kelímku spálí a vyžíhají. Zbytek se rozpustí mírným zahřátím ve 2 ml kyseliny chlorovodíkové 10 % RS a 2 ml vody R a zfiltruje se. Filtrát se použije také ke zkoušce C. Ke 2 ml filtrátu se přidá chlorid barnatý RSI; vylučuje se bílá sraženina nerozpustná v kyselině chlorovodíkové 10% RS (alkylsíran).
  3. Barví žlutě nesvítivý plamen (sodík).
  4. K 1 g se přidá 5 ml vody R a 0,2 ml zkoumadla Millonova R a asi 30 s se vaří; směs se po chvíli zbarví červeně (parabeny).

Stanovení obsahu

Alkylsírany. 3,000 g se v kuželové baňce se zabroušenou zátkou smíchají za mírného zahřátí s 25 ml chloroformu R. Po ochlazení se přidá 20 ml vody R, 5 ml kyseliny sírové zředěné RS, 0,1 ml roztoku žlutě dimethylenové R (1 g/l) v chloroformu R a za silného protřepávání se titruje karbethopendeciniumbromidem 0,01 mol/l VS z červeného do žlutého zbarvení chloroformové vrstvy.

1 ml karbethopendeciniumbromidu 0,01 mol/l VS odpovídá 3,445 mg C16H33NaO4S.

Voda. Stanoví se způsobem uvedeným ve stati Stanovení vody destilací (2.2.13).

Uchovávání

Viz článek Unguenta.

Chráněn před světlem a mrazem.

Označování

Viz článek Unguenta.

V označení na obalu se uvedou názvy použitých protimikrobních konzervačních látek.