Český lékopis 1997

Cremornonionicus

N

Neiontový krém

Je to neiontový hydrofilní krém stabilizovaný protimikrobní přísadou. Obsahuje 48,5 až 52,5 % vody.

Příprava

Unguentum emulsificans nonionicum 40,0 g
Propylenglycolum 10,0 g
Aqua purificata 50,0 g
Methylparabenum 0,1 g
Propylparabenum 0,05 g

K emulgující neiontové masti roztavené zahřátím na vodní lázni na 70 °C se přidá stejně teplý roztok parabenů ve směsi propylenglykolu a čištěné vody a míchá se do vychladnutí. K vychladlému krému se přimíchá čištěná voda do 100 g.

Vlastnosti

Bílý krém. Na povrchu nejsou viditelné kapky ani souvislá vrstva vody. Dá se do něho vmíchat neomezené množství vody. Přidání lihu, etheru nebo chloroformu poruší jeho strukturu. Je inkompatibilní s fenoly, tříslovinami a kamenouhelným dehtem. Inaktivuje antibiotika.

Zkoušky totožnosti

  1. Na dvě podložní sklíčka se nanese asi 2 mm silná vrstva krému. Na jednu vrstvu se kápne jedna kapka roztoku sudanu III R (10 g/l) v parafinu tekutém R, na druhou vrstvu jedna kapka roztoku modři methylenové R (2 g/). Po 2 min se vrstvy opláchnou vodou R a prohlédne se jejich zbarvení. Zkoušený přípravek se roztokem modři methylenové zbarví do modra, roztokem sudanu III se nezbarví (hydrofilní krém).

  2. 0,2 g se protřepou s 2,5 ml vody R, přidá se 1 ml směsi stejných objemových dílů thiokyanatanu amonného RS a roztoku dusičnanu kobaltnatého R (100 g/l) a protřepe se s 2 ml chloroformu R; ehloroformová vrstva se zbarví modře (sorbimakrogol).
  3. K 1,0 g se přidá 5 ml vody R a 0,2 ml zkoumadla Millonova R a asi 30 s se vaří; směs se po chvíli zbarví červeně (parabeny).

Zkouška na čistotu

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušeného přípravku.

Stanovení obsahu

Voda. Stanoví se způsobem uvedeným ve stati Stanovení vody destilací (2.2.13).

Uchovávání

Viz článek Unguenta.

Chráněn před světlem a mrazem.

Označování

Viz článek Unguenta.

V označení na obalu se uvedou názvy použitých protimikrobních přísad.