Český lékopis 1997

Glyceroli unguentum

N

Glycerolová mast

Synonymum. Unguentum glyceroui

Je to škrobový glycerogel stabilizovaný protimikrobní přísadou.

Obsahuje 74,6 % až 79,3 % glycerolu (C3H8O3, Mr 92,09).

Příprava

Glycerolum 85% 90,0 g
Methylparabenum 0,2 g
Ethanolum 96% (V/V) 1,0 g
Tritici amylum (125) 10,0 g
Aqua purificata 15,0 g

Přesátý pšeničný škrob se v třence promíchá s čištěnou vodou a zahřívá se na vodní lázni za stálého míchání, až směs zhoustne. Pak se přidá glycerol a roztok methylparabenu v ethanolu 96% a zahřívá se na vodní lázni za stálého míchání tak dlouho, až se utvoří stejnorodá prosvítavá mast. Doplní se odpařená voda a míchá se do vychladnutí.

Vlastnosti

Rosolovitá prosvítavá bělavá mast, téměř bez pachu.

Zkoušky totožnosti

  1. K 5 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se přidá 0,1 ml oranže methylové RS, 0,1 g kyseliny borité R a protřepe se; žluté zbarvení se změní v oranžové (glycerol).

  2. 0,5 ml roztoku S se zředí asi 10 ml vody R a přidá se 0,1 ml jodu RS4; vznikne tmavě modré zbarvení (škrob).
  3. 2 ml roztoku S se asi 30 s vaří s 0,3 ml zkoumadla Millonova R; vznikne červené zbarvení (paraben).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 10 g se protřepává s 10 ml vlažné vody R, až vznikne rovnoměrně zakalená tekutina.

Kysele nebo zásaditě reagující látky. 8 ml roztoku S se zředí 15 ml vody R, přidá se 0,1 ml fenolftaleinu RS; tekutina zůstane bezbarvá. Ke změně zbarvení roztoku na červené se spotřebuje nejvýše 0,20 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l IjS.

Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 2,00 g zkoušeného přípravku.

Stanovení obsahu

Glycerol. 0,2000 g se naváží na malou skleněnou podložku, která se i s navážkou vloží do kuželové baňky na 250 ml se zabroušenou zátkou. Přidá se 50 ml vody R, 0,1 ml červeně fenolové RS a po protřepání a rozpuštění masti se po kapkách přidává hydroxid sodný 0,1 mol/l VS do vzniku fialově červeného zbarvení. Pak se přidá 1,50 g jodřstanu sodného R, baňka se uzavře a její obsah se občas promíchá krouživým pohybem. 5 min po rozpuštění jodistanu sodného se přidá 1,5 ml propylenglykolu R, znovu se promíchá a titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS ze žlutého do %alově červeného zbarvení. Nalezená spotřeba se koriguje výsledkem slepé zkoušky.

1 ml hydroxidu sodného 0, I mol/l VS odpovídá 9,209 mg C3H8O3.

Uchovávání

Viz článek Unguenta.

Chráněna před světlem.

Označování

Viz článek Unguenta.

V označení na obalu se uvede název použité protimikrobní konzervační látky.