Český lékopis 1997

Iodi solutio ethanolica

N

Lihový roztok jodu

Synonyma. Solutio Iodi spirituosa, Tinctura iodi

Je to lihový roztok jodu (I, Ar 126,90) s přísadou jodidu draselného (KI, Mr 166,00). Obsahuje 6,4 % až 6,6 % volného jodu a 2,4 % až 2,6 % jodidu draselného.

Příprava

Iodum 65,0 g
Kalii iodidum 25,0 g
Aqua purificata 84,0 g
Ethanolum 96% (V/V) 826,0 g

Jodid draselný se rozpustí v čištěné vodě a přidá se jod a ethanol96 % a občasným protřepáváním se rozpustí.

Vlastnosti

Tmavě červenohnědá tekutina charakteristického pachu. Zředěn vodou vylučuje krystalky jodu.

Zkoušky totožnosti

  1. 0,1 ml se zředí 10 ml vody R a přidá se 1 ml škrobu RS; vznikne modré zbarvení, které zahřátím mizí a po ochlazení se opět objeví (jod).

  2. 5 ml se odpaří na vodní lázni do sucha. Zbytek se opatrně žíhá tak dlouho, dokud se vyvíjejí fialové páry. Bílý zbytek se po vychladnutí rozpustí v 5 ml vody R. Roztok se použije také ve zkoušce C. K 1 ml tohoto roztoku se přidá 0,1 ml chloridu železitého RSl, 1 ml chloroformu R a protřepe se; chloroformová vrstva se zbarví fialově (jodid).
  3. Ke 3 ml filtrátu ze zkoušky B se přidá 0,2 ml hexanitrokobaltitanu sodného RS; vzniká žlutá sraženina (draslík).

Zkouška na čistotu

Kysele reagující nečistoty. K roztoku po titraci volného jodu se přidá 0,1 ml fenolftaleinu RS a titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS tak dlouho, dokud růžové zbarvení nevydrží nejméně 30 s. Spotřebuje se nejvýše 0,3 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS.

Stanovení obsahu

Volný jod. 3,500 g se zředí 20 ml vody R a titruje se thiosíranem sodným 0,1 mol/l VS do slabě žlutého zbarvení. Potom se přidá 1,0 ml škrobu RS a dotitruje se do odbarvení.

1 ml thiosíranu sodného 0,1 mol/l TjS odpovídá 12,69 mg I.

Jodid draselný. 5,000 g se zředí 40 ml vody R, přidá se 5 ml kyseliny sírové zředěné RS a zvolna se titruje dusičnanem stříbrným 0,1 mol/l OS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20) (stříbrná a nasycená kalomelová elektroda).

1 ml dusičnanu stříbrného 0,1 mol/l VS odpovídá 16,60 mg KI.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech nereagujících s jodem, chráněn před světlem.
Separandum.

Vydávání

Bez lékařského předpisu se nevydává. Předepíše-li lékař Tinctura iodi, vydává se Iodi solutio ethanolica. Bez lékařského předpisu Ize vydat pouze lihový roztok jodu zředěný ethanolem 96% v poměru 1 : 1.