Český lékopis 1997

Iodi solutio glycerolica

N

Glycerolový roztok jodu

Synonymum. Solutio iodi glycerolica

Je to glycerolový roztok jodu (I, Ar 126,90) s přísadou jodidu draselného (KI, Mr 166,00). Obsahuje 0,90 % až 1,10 % volného jodu a 9,25 % až 10,75 % jodidu draselného.

Příprava

Iodum 10,0 g
Kalii iodidum 100,0 g
Aqua purificata 100,0 g
Glycerolum 85% 790,0 g

Jodid draselný se rozpustí v čištěné vodě a přidá se jod. Po jeho rozpuštění se přimíchá glycerol 85 % a tekutina se zfiltruje. 

Vlastnosti

Tmavě červenohnědá sirupovitá tekutina charakteristického pachu.

Zkoušky totožnosti

  1. 0,1 ml se zředí 10 ml vody R a přidá se 1 ml škrobu RS; vznikne modré zbarvení, které zahřátím mizí a po ochlazení se opět objeví (jod).

  2. 2 ml se opatrně zahřívají v porcelánovém kelímku tak dlouho, dokud se vyvíjejí fialové páry. Zbytek se po vychladnutí rozpustí v 5 ml vody R a roztok se zfiltruje. Filtrát se použije také ve zkoušce C. Ke 2 ml tohoto filtrátu se přidá 0,1 ml chloridu železitého RSI, 1 ml chloroformu R a protřepe se; chloroformová vrstva se zbarví fialově (jodid).
  3. Ke 3 ml filtrátu ze zkoušky B se přidá 0,2 ml hexanitrokobaltitanu sodného RS; vzniká žlutá sraženina (draslík).
  4. 0,5 ml se zředí vodou R na 5 ml a tekutina se odbarví asi 0,1 ml roztoku thiosíranu sodného R (200 g/l). K bezbarvému roztoku se přidá 0,5 ml roztoku hydroxidu sodného R (42 g/l) a 0,3 ml síranu mědňatého RS; vznikne fialově modré zbarvení (vícemocné alkoholy).

Stanovení obsahu

Volný jod. 5,000 g se zředí 20 ml vody R a titruje se thiosíranem sodným 0,1 mol/l VS do slabě žlutého zbarvení. Potom se přidá 1 ml škrobu RS a dotitruje se do odbarvení.

1 ml thiosíranu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 12,69 mg KI.

Jodid draselný. 1,200 g se zředí 40 ml vody R, přidá se 5 ml kyseliny sírové zředěné RS a zvolna se titruje dusičnanem stříbrným 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20) (stříbrná a nasycená kalomelová elektroda).

1 ml dusičnanu stříbrného 0,1 mol/l VS odpovídá 16,60 mg KI.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech nereagujících s jodem, chráněn před světlem.