Český lékopis 1997

Methylrosanilinii chloridi solutio 2%

N

Roztok methylrosaniliniumchloridu 2%

Synonymum. Methylrosanilini solutio 2%

Je to roztok methylrosaniliniumchloridu (C25H30ClN3 Mr 407,99) s přísadou ethanolu (C2H6O, Mr 46,07).

Obsahuje 1,70 % až 2,10 % C25H30CiN3 a 13,4 % až 14,9 % C2H6O.

Příprava

Methylrosanilinii chloridum 2,0 g
Ethanolum 96% (V/V) 15,0 g
Aqua purificata 83,0 g

Methylrosaniliniumchlorid se rozpustí v ethanolu 96%, přidá se čištěná voda, promíchá se a zfiltruje.

Vlastnosti

Tmavě fialová tekutina charakteristického pachu.

Zkoušky totožnosti

  1. 0,05 ml se zředí 5 ml vody R, přidá se 0,05 ml kyseliny chlorovodíkové RS a promíchá se. Fialové zbarvení roztoku se změní v modré, které po přidání dalších 0,25 ml kyseliny chlorovodíkové RS a po promíchání přejde v zelené. Po přidání dalších 5 ml kyseliny chlorovodíkové RS přejde zbarvení roztoku na hnědožluté (methylrosaniliniumchlorid).

  2. 2,5 ml se smíchá s 1 ml kyseliny octové ledové RS a 2 ml kyseliny sírové R a protřepe se. Po chvíli se vyvíjí pach ethylacetatu (ethanol).

Stanovení obsahu

Methylrosaniliniumchlorid. 5,000 g se v předem vysušené a zvážené vážence odpaří na vodní lázni do sucha a potom se 2 h suší při 105 °C až 110 °C. Po vychladnutí v exsikátoru se zváží a z hmotnosti odparku se vypočte obsah hledané látky.

Ethanol. Provede se stanovení obsahu ethanolu v tekutých přípravcích (2.9.10).

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, v chladu, chráněn před světlem.